Servizzi - 636652-2021

Submission deadline has been amended by:  648752-2021
14/12/2021    S242

il-Belġju-Brussell: UCA 21/059 – Provvista ta’ servizzi maħsuba għat-tifi tan-nar kif ukoll il-prevenzjoni ta’ riskji fuq il-post tax-xogħol fil-binjiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

2021/S 242-636652

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
Indirizz postali: Rue de la Loi 175
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Procurement Coordination Unit
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-280-0262
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

UCA 21/059 – Provvista ta’ servizzi maħsuba għat-tifi tan-nar kif ukoll il-prevenzjoni ta’ riskji fuq il-post tax-xogħol fil-binjiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Numru ta' referenza: UCA 21/059
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
75250000 Servizzi tal-brigata għat-tifi tan-nar u tas-salvataġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Provvista ta’ servizzi maħsuba għat-tifi tan-nar kif ukoll il-prevenzjoni ta’ riskji fuq il-post tax-xogħol fil-binjiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
75251100 Servizzi tat-tifi tan-nar
75251110 Servizzi tal-prevenzjoni tan-nar
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizzi msemmijin f’dan il-kuntratt jinkludu b’mod partikolari l-istabbiliment ta’ timijiet tal-ewwel u t-tieni rispons, ta’ assistenti għall-evakwazzjoni għall-avvenimenti ta’ importanza u ta’ operaturi għall-immaniġġjar tekniku tal-installazzjonijiet tat-tifi tan-nar.

Is-servizzi prinċipali se jinkludu rondi ta’ ġewwa u ta’ barra, l-istabbiliment ta’ rapporti ta’ inċidenti, interventi fil-każ ta’ nar u inċidenti kif ukoll servizzi oħra tal-istess tip fil-binjiet attwali u tal-futur okkupati u/jew immaniġġjati mis-Segretarjat.

Dawn is-servizzi se jingħataw permezz ta’ struttura ta’ sorveljanza li tkun magħmula minn azzjonijiet tal-operat, amministrattivi u tekniċi b’kooperazzjoni mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt ma għandhiex tippubblika l-valur stmat tal-kuntratti. L-istima tal-valur tal-kuntratt hija ddikjarata fid-dokumenti tal-kuntratt.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet.

III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari
Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:

Il-kuntrattur għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-aċċess u l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ gwardja fil-Belġju skont il-Liġi Belġjana tat-2 ta’ Ottubru 2017 u l-emendi sussegwenti tagħha (magħrufa bħala l-loi Jambon) li jirregolaw is-sigurtà privata u personali, li daħlet fis-seħħ fl-10 ta’ Novembru 2017 u b’mod aktar speċifiku l-kundizzjonijiet għat-twettiq tal-attivitajiet imsemmija fil-punti 1, 2, 4 u 5, 7 u 9 tal-Artikolu 3 tal-liġi. Il-persunal propost mill-kuntrattur għal dan il-kuntratt għandu jkollu kuntratt ta’ xogħol u jkollu karta tal-identità permanenti mogħtija mill-Ministeru tal-Intern. Kull aġent għandu jkollu l-karta ministerjali tiegħu qabel ma jidħol jaħdem fil-Kunsill. Barra minn hekk, il-persuni kollha maħtura mill-kuntrattur għat-twettiq ta’ dan il-kuntratt u preżenti fil-binjiet huma obbligati jġorru b’mod viżibbli l-beġġ mogħtija mill-Kunsill għas-sena fis-seħħ.

III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Il-lingwi tax-xogħol ser ikunu prinċipalment il-Franċiż u/jew l-Ingliż.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura kompetittiva bin-negozjazzjoni
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.5)Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 10/01/2022
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-uffiċċji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill se jkunu magħluqa bejn il-Milied u s-Sena l-Ġdida inklużi. Nistednuk tqis dan il-perjodu ta’ għeluq meta tissottometti xi mistoqsija dwar l-ewwel stadju tal-proċedura (jiġifieri l-applikazzjonijiet għall-parteċipazzjoni).

Fil-każ ta’ indisponibbiltà jew ta’ funzjonament ħażin tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni msemmija fit-taqsima I.3) matul l-aħħar ħamest ijiem kalendarji qabel l-iskadenza għall-irċevuta indikata fit-taqsima IV.2.2), l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li tipposponi din id-data u li tippubblika l-iskadenza l-ġdida fl-indirizz tal-internet indikat fit-taqsima I.3), mingħajr ma l-ewwel tippubblika tiswija għal dan l-avviż. L-operaturi ekonomiċi interessati f’dan il-kuntratt huma mistiedna li jieħdu sehem fis-sejħa għall-offerti fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3), sabiex jiġu notifikati bil-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni ġdida jew dokumenti ġodda.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jingħata lil min iressaq l-appell jew, jekk ma jingħata l-ebda avviż, fi żmien xahrejn (2) mid-data li fiha jsir jaf b'dan. It-tressiq ta’ lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi din id-data tal-għeluq u lanqas joħloq data tal-għeluq ġdida għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Secrétariat général
Indirizz postali: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Belt: Bruxelles
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 2-2818062
Faks: +32 2-2800262
Indirizz tal-Internet: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
02/12/2021