Építési beruházás - 63698-2020

10/02/2020    S28

Magyarország-Debrecen: Egyetemi épületek kivitelezése

2020/S 028-063698

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: UD TUTI Tudományos,Technológiai és Innovációs Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30564396
Postai cím: Kassai út 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Gyula
E-mail: info@udinnovaciospark.hu
Telefon: +36 209291545
Fax: +36 52420492
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.udinnovaciospark.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: szakmai érdekképviselet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

UD-02/2019: Innovációs Központ kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001207992019
II.1.2)Fő CPV-kód
45214400 Egyetemi épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

UD-02/2019: Innovációs Központ és kiszolgáló melléképület kivitelezési munkáinak elvégzése.

A Köz.-i Dok. a Műszaki dok. kivételével az EKR-ben ezen a linken érhetőek el:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001207992019/reszletek

A műszaki dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen közvetlenül, ingyenesen innen tölthető le:

https://udinnovaciospark.hu/hu/kozbeszerzes

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 769 987 742.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262210 Alapozás
45213150 Irodaház építése
45214400 Egyetemi épületek kivitelezése
45223200 Szerkezetépítési munkák
45313000 Felvonó és mozgólépcső szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Vezér u. 37. 0204/5. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

UD-02/2019: Innovációs Központ és kiszolgáló melléképület kivitelezési munkáinak elvégzése.

Az épület földszint + 2 szintből áll, melynek fogadó szintje az 1. emelet a körülötte kialakított terepkapcsolattal. A földszint gyakorlóbázisoknak, műhelyeknek és egyéb kutatási funkcióknak ad helyet, így vasbeton pillérvázas szerkezet kerül kivitelezésre. A fogadószint és a felette elhelyezkedő irodaszint tartószerkezeti kialakítását acél oszloptartók, fa födémek és ragasztott fatartók (gerendák) adják. A külső határoló szerkezet minden szinten függönyfal. A melléképület a főépülettel funkcionálisan közműalagutakkal összekötött építmény, melyben a főépületet kiszolgáló gépészeti, elektromos, tűzvédelmi és szociális terek kapnak helyet.

A főépület alapozási munkái (tömbalapok) – egy másik kivitelezési eljárás során – elkészültek, kivéve az A14, A15, A16 jelűek, melyek jelen beruházás részét képezik.

A tervezett beépítettségi adatok:

— Beépítési mód: szabadon álló

— A telken a tervezett épület beépített alapterülete: 5 531,39 m2

— Beépítettség: 28,13 %

— Építménymagasság:

— főépület: 13,82 m

— melléképület: 2,62 m

— A tervezett zöldfelület: (44,08 %) 8 669,18 m2

A beruházás során létrejövő létesítménnyel kapcsolatos fizikai paraméterek:

Tervezett DE Innovációs Központ bruttó összterülete: 5 531,39 m2

Tervezett DE Innovációs Központ nettó (hasznos) összterülete: 5 296,96 m2

Főbb munkanemek:

1. földmunkák

2. alapozás

3. aljzatbetonozás – ipari padló

4. falazás

5. látszódó beton felületek

6. függönyfalak

7. hőszigetelés

— zárt cellás hőszigetelő táblák

— ásványi szálas hőszigetelés

— expandált hőszigetelő táblák

8. vakolatok

9. homlokzatburkolat

— Látszóbeton homlokzatburkolat

— Fa homlokzatburkolat

10. homlokzati árnyékolás

11. vízszigetelés

12. acélszerkezetek

— Lépcsők acélszerkezetei

— Belső lépcsők

— Külső lépcsők

13. bádogos szerkezetek

14. fa tartószerkezetek

15. tereplépcsők

16. gyalogos hidak

17. fűtés- hűtés

18. vízellátás

19. csatornázás

20. légkezelés

21. informatikai és telefonhálózat

22. behatolás jelző rendszer

23. beléptető rendszer

24. videó megfigyelő rendszer

25. erősáram

26. parkoló

27. lift: 2 db 630 kg/8 személy teherbírású duplex személyfelvonó

További részletek a műszaki dokumentációban találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.1) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz. telj.-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog.-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyak. időn felüli szakmai többlettap.-a (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 184-446879
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

UD-02/2019: Innovációs Központ kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41354135
Postai cím: Simonffy utca 34–36. 8768/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon: +36 309541435
Fax: +36 52507261
Internetcím: http://www.hunep.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 769 987 742.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Még nem ismert az alvállalkozók köre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM-rendelet 18. §-a szerinti adatok:

1. A nyertes ajánlattevő adószáma: 12656770-2-09.

2. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma, részenkénti bontásban:

Dryvit Profi Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély u. 3., adószám: 24880521-2-09)

Hunép Universal Építőipari Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 34–36., adószám: 12656770-2-09)

Strabag Építőipari Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D. épület) u. 2., adószám: 10776456-4-43)

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46., adószám: 11149422-2-09)

3. Az eljárás során nem került alkalmazásra környezetvédelmi vagy szociális szempont.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/02/2020