TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 637224-2020

28/12/2020    S252

Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services

2020/S 252-637224

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
National registration number: 2516152000
Postal address: Hajdrihova ulica 28C
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Blanka Grajfoner
E-mail: gp.drsv@gov.si
Telephone: +386 14783100
Fax: +386 14783199
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«

Reference number: 43018-8/2020
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 309 500.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71320000 Engineering design services
71330000 Miscellaneous engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec« za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Izdelani projekti s strani pooblaščenega inženirja za področje gradbeništva / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

5-1/2/MOP/0

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 167-404363
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/11/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
National registration number: 5150531000
Postal address: Glavni trg 19C
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hidropro, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
National registration number: 6335292000
Postal address: Spodnje Gameljne 118
Town: Ljubljana - Šmartno
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1211
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 310 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 309 500.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 60 700.00 EUR
Proportion: 19 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Hidrološko hidravlični elaborat in karte poplavne nevarnosti, izdelava določenih načrtov; izvedba geološko geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za potrebe izdelave projektne dokumentacije IZP in DGD; Načrti GJI - izgradnja, prestavitve, zaščita in križanja plinovoda, Načrti GJI - izgradnja, prestavitve, zaščita in križanja vodovoda.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Postal address: Hajdrihova ulica 28C
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/12/2020