Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 637224-2020

28/12/2020    S252

Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services

2020/S 252-637224

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
National registration number: 2516152000
Postal address: Hajdrihova ulica 28C
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Blanka Grajfoner
E-mail: gp.drsv@gov.si
Telephone: +386 14783100
Fax: +386 14783199
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«

Reference number: 43018-8/2020
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 309 500.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71320000 Engineering design services
71330000 Miscellaneous engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec« za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Izdelani projekti s strani pooblaščenega inženirja za področje gradbeništva / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

5-1/2/MOP/0

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 167-404363
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/11/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
National registration number: 5150531000
Postal address: Glavni trg 19C
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hidropro, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
National registration number: 6335292000
Postal address: Spodnje Gameljne 118
Town: Ljubljana - Šmartno
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1211
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 310 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 309 500.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 60 700.00 EUR
Proportion: 19 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Hidrološko hidravlični elaborat in karte poplavne nevarnosti, izdelava določenih načrtov; izvedba geološko geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za potrebe izdelave projektne dokumentacije IZP in DGD; Načrti GJI - izgradnja, prestavitve, zaščita in križanja plinovoda, Načrti GJI - izgradnja, prestavitve, zaščita in križanja vodovoda.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Postal address: Hajdrihova ulica 28C
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/12/2020