Storitve - 637224-2020

28/12/2020    S252

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2020/S 252-637224

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Nacionalna identifikacijska številka: 2516152000
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 28C
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Blanka Grajfoner
E-naslov: gp.drsv@gov.si
Telefon: +386 14783100
Telefaks: +386 14783199
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«

Referenčna številka dokumenta: 43018-8/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 309 500.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
71330000 Razne inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec« za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Izdelani projekti s strani pooblaščenega inženirja za področje gradbeništva / Ponder: 10
Cena - Ponder: 90
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

5-1/2/MOP/0

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 167-404363
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/11/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5150531000
Poštni naslov: Glavni trg 19C
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Hidropro, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
Nacionalna identifikacijska številka: 6335292000
Poštni naslov: Spodnje Gameljne 118
Kraj: Ljubljana - Šmartno
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1211
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 310 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 309 500.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Vrednost brez DDV: 60 700.00 EUR
Delež: 19 %
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Hidrološko hidravlični elaborat in karte poplavne nevarnosti, izdelava določenih načrtov; izvedba geološko geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za potrebe izdelave projektne dokumentacije IZP in DGD; Načrti GJI - izgradnja, prestavitve, zaščita in križanja plinovoda, Načrti GJI - izgradnja, prestavitve, zaščita in križanja vodovoda.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 28C
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/12/2020