TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 637796-2021

14/12/2021    S242

Hungary-Budapest: Medical equipments

2021/S 242-637796

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 217-570669)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Kórházi Főigazgatóság
National registration number: 15845883243
Postal address: Diós árok 3
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1125
Country: Hungary
Contact person: Varga Tímea
E-mail: varga.timea@okfo.gov.hu
Telephone: +36 304445810
Fax: +36 13757253
Internet address(es):
Main address: https://okfo.gov.hu/
Address of the buyer profile: https://okfo.gov.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021

Reference number: EKR001299942021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adásvételi szerződés Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyban.

Mennyisége:

1. rész:

Ágytálmosó készülék: 519 db ágytálmosó készülék Adás-vételi keretszerződés

2. rész:

Középszintű ágyak: 1600 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy Adás-vételi keretszerződés

3. rész:

Emeltszintű ágyak: 1500 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy, 300 db traumatológiai betegágy, 300 db traumatológiai betegágy kerettel Adás-vételi keretszerződés

4. rész:

Sürgősségi eszközök: 100 db defibrillátor, 500 db EKG készülék, 1214 db állványos órás vérnyomásmérő, 700 db automata vérnyomásmérő, 2000 db pulzoximéter, 550 db vénaszkenner, 300 db motoros váladékszívó, 300 db sürgősségi táska felszereléssel, 204 db sürgősségi tolókocsi, 500 db hidraulikus állítású fekvő tolókocsi, 600 db hidraulikus betegkiültető fotel Adás-vételi keretszerződés

5. rész:

Speciális antidecubitus matrac: 611 db speciális antidecubitus matrac I-III, 680 db speciális antidecubitus matrac I-IV Adás-vételi keretszerződés

6. rész:

Medikai hardverplatform: 2 egység Medikai folyamattámogató hardverplatform Adás-vételi keretszerződés

Valamennyi rész vonatkozásában szállítási határidő: a megrendeléstől számított 90 nap.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad a szerződésben foglaltak szerint.

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. Egyenértékűség

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

2. Szerviz, karbantartás

Az Eladónak a jótállási feladatok ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező szerviz hálózatot vagy szervizbázist kell fenntartania a jótállási kötelezettség teljes időtartama alatt.

A jótállási idő alatt Eladónak 24 órán belüli rendelkezésre állást és a javítás megkezdését kell biztosítania. Meghibásodás esetén Eladónak a javítást a meghibásodás tudomására jutásától számított 3 naptári napon belül el kell végeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, Eladó csereeszközt köteles biztosítani.

3. Műszaki leírás:

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termékekre vonatkozóan az adott részre vonatkozó műszaki leírásban található műszaki adatlapot gyártó és típus feltüntetésével, valamint a ’Teljesített paraméterek’ elnevezésű oszlopával kitöltve. A műszaki adatlapon a megjelölt sorokban ('kérjük megadni!' jelzés esetén) a konkrét paraméter feltüntetése is szükséges, nem elegendő az igen/nem válasz megadása. A műszaki adatlapot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, amelynél a megajánlott részekben a táblázat minden sorát szükséges kitölteni, azaz a táblázat egyetlen olyan sora sem maradhat kitöltetlenül, amelyre ajánlattevő ajánlatot tett. Ennek megsértése ajánlattevő részéről az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után! Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.

Folytatás: a VI.4.3) pontban.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 217-570669

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.5
Lot No: 3
Place of text to be modified: Minőségi kritérium megnevezése
Instead of:

17. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: háttámla emelésekor a combrész is automatikusan emelkedik külön gomb használatával (Igen/Nem) Súlyszám 10

Read:

17. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: háttámla emelésekor a combrész is automatikusan emelkedik külön gomb használatával (Igen/Nem)

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 10/12/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 17/01/2022
Local time: 13:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 10/12/2021
Local time: 15:00
Read:
Date: 17/01/2022
Local time: 15:00
VII.2)Other additional information:

A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás során nem módosulnak.