Supplies - 637796-2021

14/12/2021    S242

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések

2021/S 242-637796

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 217-570669)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
E-mail: varga.timea@okfo.gov.hu
Telefon: +36 304445810
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://okfo.gov.hu/
A felhasználói oldal címe: https://okfo.gov.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021

Hivatkozási szám: EKR001299942021
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyban.

Mennyisége:

1. rész:

Ágytálmosó készülék: 519 db ágytálmosó készülék Adás-vételi keretszerződés

2. rész:

Középszintű ágyak: 1600 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy Adás-vételi keretszerződés

3. rész:

Emeltszintű ágyak: 1500 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy, 300 db traumatológiai betegágy, 300 db traumatológiai betegágy kerettel Adás-vételi keretszerződés

4. rész:

Sürgősségi eszközök: 100 db defibrillátor, 500 db EKG készülék, 1214 db állványos órás vérnyomásmérő, 700 db automata vérnyomásmérő, 2000 db pulzoximéter, 550 db vénaszkenner, 300 db motoros váladékszívó, 300 db sürgősségi táska felszereléssel, 204 db sürgősségi tolókocsi, 500 db hidraulikus állítású fekvő tolókocsi, 600 db hidraulikus betegkiültető fotel Adás-vételi keretszerződés

5. rész:

Speciális antidecubitus matrac: 611 db speciális antidecubitus matrac I-III, 680 db speciális antidecubitus matrac I-IV Adás-vételi keretszerződés

6. rész:

Medikai hardverplatform: 2 egység Medikai folyamattámogató hardverplatform Adás-vételi keretszerződés

Valamennyi rész vonatkozásában szállítási határidő: a megrendeléstől számított 90 nap.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad a szerződésben foglaltak szerint.

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. Egyenértékűség

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

2. Szerviz, karbantartás

Az Eladónak a jótállási feladatok ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező szerviz hálózatot vagy szervizbázist kell fenntartania a jótállási kötelezettség teljes időtartama alatt.

A jótállási idő alatt Eladónak 24 órán belüli rendelkezésre állást és a javítás megkezdését kell biztosítania. Meghibásodás esetén Eladónak a javítást a meghibásodás tudomására jutásától számított 3 naptári napon belül el kell végeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, Eladó csereeszközt köteles biztosítani.

3. Műszaki leírás:

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termékekre vonatkozóan az adott részre vonatkozó műszaki leírásban található műszaki adatlapot gyártó és típus feltüntetésével, valamint a ’Teljesített paraméterek’ elnevezésű oszlopával kitöltve. A műszaki adatlapon a megjelölt sorokban ('kérjük megadni!' jelzés esetén) a konkrét paraméter feltüntetése is szükséges, nem elegendő az igen/nem válasz megadása. A műszaki adatlapot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, amelynél a megajánlott részekben a táblázat minden sorát szükséges kitölteni, azaz a táblázat egyetlen olyan sora sem maradhat kitöltetlenül, amelyre ajánlattevő ajánlatot tett. Ennek megsértése ajánlattevő részéről az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után! Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.

Folytatás: a VI.4.3) pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/12/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 217-570669

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:

17. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: háttámla emelésekor a combrész is automatikusan emelkedik külön gomb használatával (Igen/Nem) Súlyszám 10

Helyesen:

17. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: háttámla emelésekor a combrész is automatikusan emelkedik külön gomb használatával (Igen/Nem)

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/12/2021
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 17/01/2022
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/12/2021
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 17/01/2022
Helyi idő: 15:00
VII.2)További információk:

A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás során nem módosulnak.