TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 637833-2021

14/12/2021    S242

Poland-Poznań: Drinking water

2021/S 242-637833

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Miejskich
National registration number: 2090001440
Postal address: ul. Wilczak 17
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-623
Country: Poland
Contact person: Joanna Adamska
E-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Telephone: +48 616477200
Fax: +48 618201709
Internet address(es):
Main address: https://zdm.poznan.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: zarządzanie drogami
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Reference number: DZ.DL.341.108.2021
II.1.2)Main CPV code
41110000 Drinking water
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Przedmiot niniejszego zamówienia określa formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia. Standard wykonywanych usług oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają zapisy wzoru umowy,

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 111 111.12 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

miasto Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu od 01.01.2022 roku na czas nieoznaczony. Zawarta w wyniku postępowania umowa będzie określać standard wykonywanych usług oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Zamówienie polegające na dostawie wody i odprowadzaniu ścieków musi zostać udzielone na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy Aquanet S.A. Usługa może być realizowana tylko przez tego Wykonawcę, ponieważ jest jedynym dostawcą wody w Poznaniu. Wykonawca dysponuje infrastrukturą wodociągową oraz do odprowadzania ścieków.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
09/12/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Aquanet S.A.
Postal address: ul. Dolna Wilda 126
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 02-676
Country: Poland
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 111 111.12 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/12/2021