Árubeszerzések - 637841-2021

14/12/2021    S242

Magyarország-Budapest: Művészeti kellékek

2021/S 242-637841

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Petőfi Irodalmi Múzeum
Nemzeti azonosító szám: 15321161241
Postai cím: Károlyi Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lánchidi Csaba
E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
Telefon: +36 30557942
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://pim.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Múzeum, költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Előadóművész hagyatékának megvásárlása

Hivatkozási szám: EKR001505382021
II.1.2)Fő CPV-kód
37820000 Művészeti kellékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mindösszesen 5439 tételből álló gyűjtemény, ezen belül:

1. Orsós szalagok: 30 tétel

2. Magnókazetták kiemelt: 90 tétel

Magnókazetták egyéb: 8 tétel

3. Kéziratok-dalszövegek-dallisták: 539 tétel

4. Egyéb kéziratok és dokumentumok: 209 tétel

5. Fényképek: 2011 tétel

Fényképek-neves fotósoktól: 325 tétel

Negatívok és diapozitívok: 33 tétel

6. VHS-ek: 89 tétel

7. Levelek: 305 tétel

8. Forgatókönyvek (Jancsó, Maár, Bacsó, stb. filmek): 19 tétel

9. Plakátok - 1960-80-as évekből: 24 tétel

Plakátok - 1990-es évektől: 18 tétel

10. Könyvek-dedikált kiemelt: 58 tétel

Könyvek-egyéb: 67 tétel

11. Cseh Ferencné és Cseh Tamás gyűjtése

(sajtóanyagok (újságok és cikk kivágatok) és

egyéb kapcsolódó dokumentumok gyűjteménye: 1512 tétel

12. Személyes tárgyak: 34 tétel

Az egyes tárgyak megjelölését a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás/gyűjteménylista tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 135 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
22100000 Könyv, nyomtatott brosúra és prospektus
22114400 Kotta
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
22300000 Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag
22315000 Fénykép
22459100 Reklámplakát és hirdetőszalag
30100000 Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével
32353000 Hangdokumentumok
32353100 Hanglemezek
32583000 Adat- és hanghordozók
37300000 Hangszerek és hangszeralkatrészek
92311000 Műalkotás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

HU- 1114 Budapest Bartók Béla u. 25. II. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mindösszesen 5439 tételből álló gyűjtemény, ezen belül:

1. Orsós szalagok: 30 tétel

2. Magnókazetták kiemelt: 90 tétel

Magnókazetták egyéb: 8 tétel

3. Kéziratok-dalszövegek-dallisták: 539 tétel

4. Egyéb kéziratok és dokumentumok: 209 tétel

5. Fényképek: 2011 tétel

Fényképek-neves fotósoktól: 325 tétel

Negatívok és diapozitívok: 33 tétel

6. VHS-ek: 89 tétel

7. Levelek: 305 tétel

8. Forgatókönyvek (Jancsó, Maár, Bacsó, stb. filmek): 19 tétel

9. Plakátok - 1960-80-as évekből: 24 tétel

Plakátok - 1990-es évektől: 18 tétel

10. Könyvek-dedikált kiemelt: 58 tétel

Könyvek-egyéb: 67 tétel

11. Cseh Ferencné és Cseh Tamás gyűjtése

(sajtóanyagok (újságok és cikk kivágatok) és

egyéb kapcsolódó dokumentumok gyűjteménye: 1512 tétel

12. Személyes tárgyak: 34 tétel

Az egyes tárgyak megjelölését a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás/gyűjteménylista tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5. ponthoz: az ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatot a "legalacsonyabb ár" értékelési szempont szerint értékeli a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint.

II.2.7. ponthoz: az ajánlattevő a szerződés létrejöttét, azaz valamennyi fél általi aláírását követő 15 naptári napon belül

köteles az eljárás tárgyát képező tárgyakat az ajánlatkérő részére birtokba adni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Az eljárást tárgyát képező kulturális javakat tartalmazó gyűjtemény különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelyek Magyarország kultúrtörténetének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi és írásos emlékei, múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, így a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 10. pontja szerinti kulturális javak körébe tartoznak. Az ajánlattételre felkért ajánlattevő igazolta az eljárás tárgyát képező gyűjtemény feletti tulajdonjogát, az ajánlattételre felkért ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:13. §-a szerinti teljes és kizárólagos rendelkezési jogot gyakorol. Az adásvétel létrejöttéhez jelen, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás lefolytatása szükséges, ugyanis, az eljárásban szerződés kizárólag meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, továbbá, a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
03/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Cseh Borbála
Nemzeti azonosító szám: 8448571630
Postai cím: Bartók Béla Út 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: csborii@gmail.com
Telefon: +36 203629536
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Cseh András Koppány
Nemzeti azonosító szám: 8417380035
Postai cím: Fekete István Út 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
E-mail: cseh.andras.koppany@gmail.com
Telefon: +36 209983009
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 135 488 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 135 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/12/2021