Dienstleistungen - 638613-2021

14/12/2021    S242

Polen-Nowy Sącz: Schneeräumung

2021/S 242-638613

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Nowosądecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Nationale Identifikationsnummer: 7343544080
Postanschrift: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Chodubska
E-Mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Telefon: +48 184426488
Fax: +48 184426345
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://pzd.nowy-sacz.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami powiatowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023

Referenznummer der Bekanntmachung: PZD-ZAM.261.43.2021.SC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023.

2. Łączna długość dróg objętych usługą zimowego utrzymania dróg wynosi: 484,32 km, w tym wg standardu III – 73,56 km i 410,76 km wg standardu IV.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 32 części.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 15 477 317.59 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90611000 Straßenreinigung
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Droga powiatowa nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na łącznej długości 19,35 km wg III standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Droga powiatowa nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad na łącznej długości 3,82 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa i nr 1581 K Piątkowa- Mystków

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa i nr 1581 K Piątkowa- Mystków.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa i nr 1581 K Piątkowa- Mystków o łącznej długości 9,57 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa i nr 1568 K Łęka - Koniuszowa - Mogilno

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa i nr 1568 K Łęka - Koniuszowa - Mogilno.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa i nr 1568 K Łęka - Koniuszowa - Mogilnona o łącznej długości 14,09 km wg IV standardu utrzymania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowychnr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa, 1569 K Korzenna – Krużlowa i 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa, 1569 K Korzenna – Krużlowa i 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa, 1569 K Korzenna – Krużlowa i 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa na łącznej długości 15,50 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1572K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużlowa Niżna

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Droga powiatowa nr 1572K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużlowa Niżna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1572K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużlowa Niżna na łącznej długości 6,85 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa i 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa i 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa i 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów na łącznej długości 11,00 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka i nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Droga powiatowe nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka i nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka wg III standardu utrzymania na odcinku 19,17 km i nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka wg IV standardu utrzymania na odcinku 4,63 km.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1503 K Florynka – Izby i nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90611000 Straßenreinigung
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1503 K Florynka – Izby i nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1503 K Florynka – Izby i nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka na łącznej długości 6,94 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna i nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna i nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna i nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna na łącznej długości 8,96 km wg IV standardu utrzymania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1578 K Kotów – Polany i nr 1510 K Berest – Mochnaczka Wyżna

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1578 K Kotów – Polany i nr 1510 K Berest – Mochnaczka Wyżna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1578 K Kotów – Polany i nr 1510 K Berest – Mochnaczka Wyżna na łącznej długości 20,19 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1512 K Krynica – Tylicz, Krynica - ul. Pułaskiego w Krynicy

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Droga powiatowa nr 1512 K Krynica – Tylicz, Krynica - ul. Pułaskiego w Krynicy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1512 K Krynica – Tylicz, Krynica - ul. Pułaskiego w Krynicy na łącznej długości 6,48 km wg III standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1513K Powroźnik–Tylicz,1514K Muszyna–Leluchów,ul.Piłsudskiego i Pułaskiego,1515K Muszyna ul.Kościuszki,1517K ul.Zazamcze,1516K Muszyna-Złockie

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowej nr 1513K Powroźnik–Tylicz,1514K Muszyna–Leluchów,ul.Piłsudskiego i Pułaskiego, 1515K Muszyna ul.Kościuszki, 1517K ul.Zazamcze, 1516K Muszyna-Złockie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1513K Powroźnik–Tylicz,1514K Muszyna–Leluchów,ul.Piłsudskiego i Pułaskiego, 1515K Muszyna ul.Kościuszki, 1517K ul.Zazamcze, 1516K Muszyna-Złockie na łącznej długości 28,80 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Muszyna

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Droga powiatowa nr 1517 K Żegiestów – Muszyna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Muszyna na łącznej długości 4,32 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1528 K ,1582 K,1582 K,1526 K i 1527 K

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowej nr 1528 K ,1582 K,1582 K,1526 K i 1527 K.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa W. - Łazy Biegonickie, 1582 K Nawojowa - Nowy Sącz.- Łazy B. -Nowy Sącz, 1582 K Nawojowa - Nowy Sącz.- Łazy B. - Nowy Sącz, 1526 K Frycowa – Złotne i 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina na łącznej długości 21,30 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1525K Maciejowa-Barnowiec,1524K Maciejowa–Składziste,1523K Łabowa–Łabowiec,1522K Nowa Wieś–Łosie i 1521K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1525K Maciejowa-Barnowiec,1524K Maciejowa–Składziste,1523K Łabowa–Łabowiec,1522K Nowa Wieś–Łosie i 1521K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1525K Maciejowa-Barnowiec,1524K Maciejowa–Składziste,1523K Łabowa–Łabowiec,1522K Nowa Wieś–Łosie i 1521K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka na łącznej długości 18,84 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1518K Wierchomla W.-Wierchomla M.,1519K Piwniczna–Łomnica,1520K Piwniczna:ul.Szczawnicka i 1584K Piwniczna:ul.Daszyńskiego, Węgierska i Podolik gr. Państwa

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1518K Wierchomla W.-Wierchomla M.,1519K Piwniczna–Łomnica,1520K Piwniczna:ul.Szczawnicka i 1584K Piwniczna:ul.Daszyńskiego, Węgierska i Podolik gr. Państwa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1518K Wierchomla W.-Wierchomla M.,1519K Piwniczna–Łomnica,1520K Piwniczna:ul.Szczawnicka i 1584K Piwniczna:ul.Daszyńskiego, Węgierska i Podolik gr. Państwa na łącznej długości 18,08 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1531K, 1532K,1530K,1529K, 1533K i 1535K

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1531K, 1532K,1530K,1529K, 1533K i 1535K.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1531 K Rytro - Sucha Struga – Głębokie, 1532 K Rytro - Roztoka Wielka, 1530 K Barcice - Wola Krogulecka, 1529 K Nowy Sącz – Myślec, 1533 K Stary Sącz – Barcice, ul. Nowa w Starym Sączu, ul. Partyzantów w Starym Sączu, 1535 K ul. Sobieskiego w Starym Sączu i 1535 K ul. Węgierska w Starym Sączu na łącznej długości 21,72 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1536 K Gołkowice Górne – Gaboń i 1537 K Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1536 K Gołkowice Górne – Gaboń i 1537 K Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1536 K Gołkowice Górne – Gaboń i 1537 K Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie na łącznej długości 10,24 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1542 K Łącko – Naszacowice, 1580 K Zalesie - Jadamwola – Olszana, 1543 K Czarny Potok – Szczereż i 1579 K Siekierczyna - Naszacowice

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1542 K Łącko – Naszacowice, 1580 K Zalesie - Jadamwola – Olszana, 1543 K Czarny Potok – Szczereż i 1579 K Siekierczyna - Naszacowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1542 K Łącko – Naszacowice, 1580 K Zalesie - Jadamwola – Olszana, 1543 K Czarny Potok – Szczereż i 1579 K Siekierczyna - Naszacowice na łącznej długości 18,94 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1538 K Jazowsko – Obidza i 1539 K Obidza – Brzyna

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1538 K Jazowsko – Obidza i 1539 K Obidza – Brzyna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1538 K Jazowsko – Obidza i 1539 K Obidza – Brzyna na łącznej długości 9,67 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1540 K Łącko – Wola Kosnowa i 1541 K Łącko – Kicznia

Los-Nr.: 22
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa i 1541 K Łącko – Kicznia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1540 K Łącko – Wola Kosnowa i 1541 K Łącko – Kicznia na łącznej długości 11,45 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1544 K Chełmiec – Naszacowice i 1583 K Obwodnica zachodnia Nowego Sącza

Los-Nr.: 23
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1544 K Chełmiec – Naszacowice i 1583 K Obwodnica zachodnia Nowego Sącza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1544 K Chełmiec – Naszacowice i 1583 K Obwodnica zachodnia Nowego Sącza na łącznej długości 17,48 km wg III standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1551 K Limanowa – Chełmiec i 1550 K Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina

Los-Nr.: 24
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1551 K Limanowa – Chełmiec i 1550 K Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1551 K Limanowa – Chełmiec (na długości 11,08 km – wg III standardu utrzymania) i 1550 K Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina (na długości 4,89 km wg IV standardu utrzymania).

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie i 1546 K Stadła – Długołęka – Przyszowa

Los-Nr.: 25
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie i 1546 K Stadła – Długołęka – Przyszowa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie i 1546 K Stadła – Długołęka – Przyszowa na łącznej długości 15,07 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Z zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1547 K Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie, 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze i 1549 K Biczyce Dolne – Gostwica

Los-Nr.: 26
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1547 K Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie, 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze i 1549 K Biczyce Dolne – Gostwica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1547 K Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie, 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze i 1549 K Biczyce Dolne – Gostwica na łącznej długości 17,71 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1448 K Tymowa - Łososina Dolna, 1450 K Łęki - Kąty – Dobrociesz, 1555K Łososina Dolna - Ujanowice – Młynne, 1553K Tęgoborze- Wronowice i 1554K Żbikowice - Stańkowa

Los-Nr.: 27
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1448 K Tymowa - Łososina Dolna, 1450 K Łęki - Kąty – Dobrociesz, 1555K Łososina Dolna - Ujanowice – Młynne, 1553K Tęgoborze- Wronowice i 1554K Żbikowice - Stańkowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1448 K Tymowa - Łososina Dolna, 1450 K Łęki - Kąty – Dobrociesz, 1555K Łososina Dolna - Ujanowice – Młynne, 1553K Tęgoborze- Wronowice i 1554K Żbikowice - Stańkowa na łącznej długości 20,29 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1552 K Tęgoborze – Chomranice, 1559K Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze – Just i 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne

Los-Nr.: 28
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1552 K Tęgoborze – Chomranice, 1559K Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze – Just i 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1552 K Tęgoborze – Chomranice, 1559K Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze – Just i 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne na łącznej długości 20,48 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1561 K Sienna – Siedlce, 1562 K Podole Górowa – Łęka i 1565 K Niecew – Podole – Górowa

Los-Nr.: 29
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1561 K Sienna – Siedlce, 1562 K Podole Górowa – Łęka i 1565 K Niecew – Podole – Górowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1561 K Sienna – Siedlce, 1562 K Podole Górowa – Łęka i 1565 K Niecew – Podole – Górowa na łącznej długości 19,87 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa, 1557 K Rożnów – Rożnów „Zapora” i 1556 K Witowice – Rożnów

Los-Nr.: 30
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa, 1557 K Rożnów – Rożnów „Zapora” i 1556 K Witowice – Rożnów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa, 1557 K Rożnów – Rożnów „Zapora” i 1556 K Witowice – Rożnów na łącznej długości 20,82 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa i 1564 K Korzenna – Jasienna – Przydonica

Los-Nr.: 31
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa i 1564 K Korzenna – Jasienna – Przydonica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa i 1564 K Korzenna – Jasienna – Przydonica na łącznej długości 15,62 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1565 K Niecew – Podole – Górowa i 1566 K Lipnica Wielka – Bukowiec

Los-Nr.: 32
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 1565 K Niecew – Podole – Górowa i 1566 K Lipnica Wielka – Bukowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1565 K Niecew – Podole – Górowa i 1566 K Lipnica Wielka – Bukowiec na łącznej długości 11,90 km wg IV standardu utrzymania.

Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi została określona w załączniku nr 1a do SWZ - arkusz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi - wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ilość dni świadczenia usługi w ramach zamówienia objętego opcją została określona w załączniku nr 1a do SWZ – arkusz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla II okresu rozliczeniowego).

3. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 143-380594
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa i nr 1581 K Piątkowa- Mystków

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Sprzętowe Andrzej Obrzut
Nationale Identifikationsnummer: 492705699
Postanschrift: Mogilno 93
Ort: Mogilno
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-326
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 378 125.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 256 795.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa i nr 1568 K Łęka - Koniuszowa - Mogilno

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowychnr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa, 1569 K Korzenna – Krużlowa i 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1572K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużlowa Niżna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowo i Komunalne Marek Szpila
Nationale Identifikationsnummer: 492028655
Postanschrift: Wilczyska 64
Ort: Bobowa
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-350
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 241 892.59 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 186 129.72 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa i 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka i nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: F.H.U Danuta Walczyk
Nationale Identifikationsnummer: 383623052
Postanschrift: Kamionka Mała 94
Ort: Kamionka Wielka
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-334
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 049 550.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 368 488.54 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1503 K Florynka – Izby i nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo - Usługowa " Transrol" Antoni Romańczyk
Nationale Identifikationsnummer: 490019310
Postanschrift: Biała Niżna 468
Ort: Grybów
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-330
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 219 571.30 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 163 433.44 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna i nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo - Usługowa " Transrol" Antoni Romańczyk
Nationale Identifikationsnummer: 490019310
Postanschrift: Biała Niżna 468
Ort: Grybów
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-330
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 349 459.26 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 243 114.67 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1578 K Kotów – Polany i nr 1510 K Berest – Mochnaczka Wyżna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1512 K Krynica – Tylicz, Krynica - ul. Pułaskiego w Krynicy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ALLROAD Adrian Baran
Nationale Identifikationsnummer: 122452130
Postanschrift: Mochnaczka Wyżna 47
Ort: Tylicz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-383
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 579 612.04 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 295 949.41 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 13
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1513K Powroźnik–Tylicz,1514K Muszyna–Leluchów,ul.Piłsudskiego i Pułaskiego,1515K Muszyna ul.Kościuszki,1517K ul.Zazamcze,1516K Muszyna-Złockie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo - Usługowa "Transrol" Antoni Romańczyk
Nationale Identifikationsnummer: 490019310
Postanschrift: Biała Niżna 468
Ort: Grybów
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-330
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 177 636.11 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 867 620.74 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 14
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Muszyna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 15
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1528 K ,1582 K,1582 K,1526 K i 1527 K

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: "Pawlak" Łukasz Pawlak
Nationale Identifikationsnummer: 7343430146
Postanschrift: Łabowa 81
Ort: Łabowa
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-336
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 394 612.96 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 310 664.44 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 16
Los-Nr.: 16
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1525K Maciejowa-Barnowiec,1524K Maciejowa–Składziste,1523K Łabowa–Łabowiec,1522K Nowa Wieś–Łosie i 1521K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ALLROAD Adraian Baran
Nationale Identifikationsnummer: 122452130
Postanschrift: Mochnaczka Wyżna 47
Ort: Tylicz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-383`
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 682 440.74 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 355 606.59 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 17
Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1518K Wierchomla W.-Wierchomla M.,1519K Piwniczna–Łomnica,1520K Piwniczna:ul.Szczawnicka i 1584K Piwniczna:ul.Daszyńskiego, Węgierska i Podolik gr. Państwa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 18
Los-Nr.: 18
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1531K, 1532K,1530K,1529K, 1533K i 1535K

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 19
Los-Nr.: 19
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1536 K Gołkowice Górne – Gaboń i 1537 K Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo- Handlowa Tomasz Słabaś
Nationale Identifikationsnummer: 381337514
Postanschrift: ul. Sobieskiego 5
Ort: Stary Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-340
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 198 997.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 157 228.75 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20
Los-Nr.: 20
Bezeichnung des Auftrags:

zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1542 K Łącko – Naszacowice, 1580 K Zalesie - Jadamwola – Olszana, 1543 K Czarny Potok – Szczereż i 1579 K Siekierczyna - Naszacowice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 21
Los-Nr.: 21
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1538 K Jazowsko – Obidza i 1539 K Obidza – Brzyna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 22
Los-Nr.: 22
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1540 K Łącko – Wola Kosnowa i 1541 K Łącko – Kicznia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 23
Los-Nr.: 23
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1544 K Chełmiec – Naszacowice i 1583 K Obwodnica zachodnia Nowego Sącza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo - Handlowa Tomasz Słabaś
Nationale Identifikationsnummer: 381337514
Postanschrift: ul. Sobieskiego 5
Ort: Stary Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-340
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 797 767.59 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 378 192.10 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 24
Los-Nr.: 24
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1551 K Limanowa – Chełmiec i 1550 K Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 25
Los-Nr.: 25
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie i 1546 K Stadła – Długołęka – Przyszowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 26
Los-Nr.: 26
Bezeichnung des Auftrags:

Z zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1547 K Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie, 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze i 1549 K Biczyce Dolne – Gostwica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 27
Los-Nr.: 27
Bezeichnung des Auftrags:

zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1448 K Tymowa - Łososina Dolna, 1450 K Łęki - Kąty – Dobrociesz, 1555K Łososina Dolna - Ujanowice – Młynne, 1553K Tęgoborze- Wronowice i 1554K Żbikowice - Stańkowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 28
Los-Nr.: 28
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1552 K Tęgoborze – Chomranice, 1559K Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze – Just i 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 29
Los-Nr.: 29
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1561 K Sienna – Siedlce, 1562 K Podole Górowa – Łęka i 1565 K Niecew – Podole – Górowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 30
Los-Nr.: 30
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa, 1557 K Rożnów – Rożnów „Zapora” i 1556 K Witowice – Rożnów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 31
Los-Nr.: 31
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa i 1564 K Korzenna – Jasienna – Przydonica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 32
Los-Nr.: 32
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 1565 K Niecew – Podole – Górowa i 1566 K Lipnica Wielka – Bukowiec

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe Kupno - Sprzedaż Materiałów Budowlanych
Nationale Identifikationsnummer: 4919600426
Postanschrift: Niecew 54
Ort: Korzenna
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-322
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 285 917.59 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 311 934.26 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania na miniPortalu na stronie prowadzonego postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym

a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

7.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl .

7.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.2 adres email.

8. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie określonej w dokumentach zamówienia.

9. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto (zamówienia podstawowego) podanej w ofercie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/12/2021