Byggentreprenader - 639229-2020

31/12/2020    S255

Sverige-LINKÖPING: Byggnadsinstallationsarbeten

2020/S 255-639229

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: AB Stångåstaden
Nationellt registreringsnummer: 556041-6850
Postadress: Box 3300
Ort: LINKÖPING
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 580 03
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikael Lindström
E-post: mikael.lindstrom@stangastaden.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.stangastaden.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afloencgys&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afloencgys&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal el-arbeten och telecom-arbeten

Referensnummer: 20/135
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Avtalet omfattar styckvisa el- och telecom-arbeten, såväl löpande mindre arbeten såsom felanmälningar som större, planerade el- och telecom-arbeten, med tillämpning av förnyad konkurrensutsättning. Upphandlingen är uppdelad i två avtalsområden; el-arbeten resp. telecom-arbeten. Anbud kan lämnas på det ena av eller båda avtalsområdena.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232332 Arbeten som rör telekommunikationer
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45311000 Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
45311100 Indragning av elektriska ledningar
45311200 Elektriska kopplingsarbeten
45314000 Installation av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Linköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar styckvisa el- och telecom-arbeten, såväl löpande mindre arbeten såsom felanmälningar som större, planerade el- och telecom-arbeten, med tillämpning av förnyad konkurrensutsättning. Upphandlingen är uppdelad i två avtalsområden; el-arbeten resp. telecom-arbeten. Anbud kan lämnas på det ena av eller båda avtalsområdena.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/01/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/06/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/01/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/12/2020