Építési beruházás - 639252-2020

Submission deadline has been amended by:  43944-2021
31/12/2020    S255

Magyarország-Győr: Építési munkák

2020/S 255-639252

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Nóra
E-mail: meszaros.nora@sze.hu
Telefon: +36 96503400
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://uni.sze.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001039072020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001039072020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SZE épületeinek energiahatékony felújítása

Hivatkozási szám: EKR001039072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés Széchenyi István Egyetem épületeinek energiahatékony felújítására”

Jelen közb. elj. tárgya a „Széchenyi István Egyetem épületeinek energiahatékony felújítása” című, KEHOP-5.prioritás (Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása) alapján megvalósuló projekt kivitelezési munkái az AT-k részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

I. rész: Hotel Famulus épülete

II. rész: Lucsony „C” épület

III. rész: Petz Iskola épület

IV. rész: Posta épület

V. rész: Tankonyha épület

VI. rész: Várkapitányi épület

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hotel Famulus épülete

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45321000 Hőszigetelési munka
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9026 Győr, Budai út 4-6. hrsz.:6383

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen projekt tárgya a győri Széchenyi István Egyetem Famulus Hotel és Kollégium épületének energetikai felújítása, a 2018-as évben fejlesztési koncepció alapján.

Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, továbbá számottevő ez épület villamos energia felhasználása is. A szóban forgó épületet folyamatosan, és rendeltetésszerűen használják.

A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, továbbá a nagyarányú villamos energiafelhasználás megújuló energiával történő kiváltása. Az épületet a külső határoló felületeinek hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével, lapos tető szerkezetének utólagos külső hőszigetelésével, valamint napelemes rendszer kiépítésével kívánjuk korszerűsíteni.

Az épület műszaki, energetikai paramétereit a helyszíni felmérések, valamint az intézmény által rendelkezésre bocsátott meglévő korábbi tervdokumentáció alapján volt lehetőségünk megismerni. A tervezés, felújítási koncepció kidolgozása során szempont volt az Egyetem már felújított épületállományához való illesztése tárgyi épületünknek.

A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:

Épületenergetikai korszerűsítés

O Külső homlokzati falak hőszigetelése 16 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel

O Külső szálcement burkolat+ 16 cm kőzetgyapot hőszigetelés

O Lapostető hőszigetelése, 20 cm EPS hőszigeteléssel

O Meglévő rossz állapotú fa és fém szerk. ablakok cseréje, alumínium profilú korszerű hőszigetelt szerkezetre, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K

O Bejárati ajtó cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra Uw= 1,40 W/m2K

O meglévő függönyfal üvegezésének cseréje 3 rétegű hőszigetelt üvegezésre

Megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése

O Napelemes rendszer kiépítése lapostetőre, Rendszerméret 60 kWp

Jellemző mennyiségek:

Külső homlokzat felújítása, szigetelése:

16 cm EPS hőszigetelő rendszer + homlokzati vakolati rendszer 2087 m2

16 cm kőzetgyapot hőszigetelő rendszer + szálcement burkolat kiszellőztetve 666 m2

Lapostető szigetelése:

ATN 100 hőszigetelés 200 mm vtg, 1 rtg PVC lemezszigetelés 1540 m2

Nyílászáró csere:

Ajtó: 20 db

Ablak: 226 db

Függönyfal üvegezése (3 rtg. üvegezés) 1 klt.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.

A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0–36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0–36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és a legkedvezőtlenebb 1,15 W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Jótállás időtartama minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0–36 hónap) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5. prioritás

II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 450 naptári nap.

AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:

Időpont: 2021.1.12. 10.00 óra

Találkozás helye: Hotel Famulus 9026 Győr, Budai út 4–6.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Lucsony "C" épület

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45453100 Felújítás
45320000 Szigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17. Hrsz.:1358/3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen projekt tárgya a Széchenyi Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Élelmiszertudományi Tanszék („C”) épülete energetikai felújítása.

Az épület Mosonmagyaróváron a Lucsony utcában helyezkedik el, helyi védelem alatt álló területen. Az épület 1914. évben épület, a kor jellemző műszaki megoldásaival, anyagaival. Jelenleg mind a pince, földszinti falak vizesedése, mind a homlokzat és homlokzati nyílászárók továbbá a padlásfödém felújítása, szigetelése korszerűsítése indokolt beavatkozás. Az energetikai korszerűsítés részeként napelemes rendszer kialakítása is lehetséges, mely szintén a projekt műszaki tartalmához kapcsolódik.

A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:

— Épületenergetikai korszerűsítés

O Külső homlokzati falak hőszigetelése, részben hőszigetelő vakolattal történő felújítása

O Padlásfödém hőszigetelése, 25 cm ásványi hőszigetelés,

O Meglévő rossz állapotú műanyag szerk. ablakok cseréje, műanyag profilú korszerű hőszigetelt szerkezetre, 3 rétegű

Hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K

O Bejárati ajtók cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra Uw= 1,40

W/m2K

— Megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése

O Napelemes rendszer kiépítése belső udvar déli-keleti és dél-nyugati tájolású tetőszerkezetére Rendszerméret 60 kWp

Jellemző mennyiségek:

Külső homlokzat felújítása, szigetelése:

3-cm hőszigetelő páradiffúz homlokzatvakolat 659 m2

12 cm ásványgyapot hőszigetelő rendszer 746 m2

Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés furatinjektálásos módszerrel: 137 ker.m2

Padlásfödém szigetelése:

Ásványgyapot paplan elhelyezés padlásfödémen 250 mm vtg: 934 m2

Nyílászáró csere:

Ajtó: 1 db

Ablak: 80 db

Napelemes rendszer kialakítása (60, 0 kWp):

Napelemek - 375 Wp-s napelem 160 db

Inverterek - összesen 50 kVA (20x2+10) 3 db

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.

A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és legkedvezőtlenebb 1,15W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5. prioritás

II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 360 naptári nap.

AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:

Időpont: 2021. 01.12. 15:00 óra, találkozás helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Petz Iskola épület

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
45350000 Gépészeti szerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9024 Győr, Szent Imre út 26-28. hrsz.: 2583/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen projekt tárgya a Széchenyi István Egyetem Egészség és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi Tanszéképületének energetikai felújítása.

Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, továbbá számottevő ez épület villamos energia felhasználása is. A szóban forgó épületet folyamatosan, és rendeltetésszerűen használják.

A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, továbbá a nagy arányú villamos energiafelhasználás megújuló energiával történő kiváltása. Az épületet nyílászáróinak cseréjével, lapostető további hőszigetelésével és a homlokzati falak hőszigetelésével kívánjuk korszerűsíteni.

A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:

— Épületenergetikai korszerűsítés

O Külső homlokzati falak hőszigetelése 15 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel

O Lapostető hőszigetelése, 20 cm EPS hőszigeteléssel

O Meglévő rossz állapotú fa és fém szerk. ablakok cseréje, műanyag profilú korszerű hőszigetelt szerkezetre, 3 rétegű

Hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K

O Bejárati ajtó cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra Uw= 1,40

W/m2K

O Felülvilágító sáv cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű felülvilágító

Tetőszerkezetre Uw= 1,40 W/m2K

— Épületgépészeti rendszer korszerűsíése

O Meglévő szellőző rendszer felújítása és hőcserélő beépítése

O Központi fűtési rendszer korszerűsítése, thermoszelepek felszerelése helyiségenkénti szabályozás kiépítése

Jellemző mennyiségek:

Külső homlokzat felújítása, szigetelése:

15 EPS hőszigetelő rendszer 788 m2

Szálcement burkolat+ kiszellőztetett réteg+ kőzetgyapot hőszigetelés 165 m2

Homlokzati hőszigetelő vakolati rendszer 1238 m2

Lapostető szigetelése:

ATN 150 hőszigetelés 200 mm vtg, 2 rtg bitumenes lemezszigetelés 1501 m2

Nyílászáró csere:

Ajtó: 2 db

Ablak: 83 db

Épületgépészeti rendszer:

AHU1-LÉGKEZELŐ GÉP:

ATREA DUPLEX 9000 MULTI ECO befúvó és elszívó légkezelő, Beltéri, álló kivitelű, ellenáramú hővisszanyerővel 1 db

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.

A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és legkedvezőtlenebb 1,15W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag súlyszám / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5. prioritás

II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 450 naptári nap.

AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:

Időpont: 2021.01.12. 11:00 óra, találkozás helye: 9024 Győr, Szent Imre út 26-28.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Posta épület

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9026 Győr, Egyetem tér 1. hrsz.: 10622/9

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen projekt tárgya a győri Széchenyi István Egyetem „Posta” épületének energetikai felújítása.

Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, továbbá számottevő ez épület villamos energia felhasználása is. A szóban forgó épületet folyamatosan, és rendeltetés szerűen használják.

A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, továbbá a nagy arányú villamos energiafelhasználás megújuló energiával történő kiváltása. Az épületet a külső határoló felületeinek hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével, lapos tető szerkezetének utólagos külső hőszigetelésével, valamint napelemes rendszer kiépítésével kívánjuk korszerűsíteni.

A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:

— Épületenergetikai korszerűsítés

O Külső homlokzati falak hőszigetelése 15cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel

O Szálcement falburkolat, alatta kiszellőztetett rétegben 18 cm kőzetgyapot szigetelés

O Lapostető hőszigetelése, 20 cm EPS hőszigeteléssel

O Meglévő rossz állapotú fa és fém szerk. ablakok cseréje, műanyag profilú korszerű hőszigetelt szerkezetre, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K

O Bejárati ajtó cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra Uw= 1,40 W/m2K

— Épületgépészeti rendszer korszerűsítése

O Régi elavult gázkazánok cseréje modern kondenzációs gázkazánra, helyiségenkénti szabályozás kiépítése termosztatikus radiátorszelepek felszerelésével

Jellemző mennyiségek:

Külső homlokzat felújítása, szigetelése:

15 cm EPS hőszigetelő rendszer 267 m2

18 cm kőzetgyapot hőszigetelő rendszer +szálcement burkolat 115 m2

Homlokzati hőszigetelő vakolati rendszer 425 m2

Lapostető szigetelése:

ATN 100 hőszigetelés 200 mm vtg, 1 rtg PVC lemez vízszigetelés 395 m2

Nyílászáró csere:

Ajtó: 1 db

Ablak: 48 db

Épületgépészeti rendszer:

Viessmann Vitodens 100-W 35kW kombi kondenzációs falikazán 2 db

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.

A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és legkedvezőtlenebb 1,15W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5. prioritás

II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 360 naptári nap.

AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:

Időpont: 2021.01.12. 09:00 óra, találkozás helye: Posta épülete, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tankonyha épület

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 88. Hrsz.: 313/10

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen projekt tárgya a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Élelmiszertudományi Tanszék Tankonyha épületének energetikai felújítása.

Az épület Mosonmagyaróváron a Vár területén helyezkedik el, műemléki védelem alatt álló ingatlanon. Az épület 1960-as évek épület, a kor jellemző műszaki megoldásaival, anyagaival. Jelenleg az épület falai vizesednek, szigeteletlenek. Mind a homlokzat a homlokzati nyílászárók továbbá a lapostető felújítása, szigetelése, korszerűsítése indokolt beavatkozás. Az energetikai korszerűsítés részeként az épületgépészeti rendszer (fűtés, HMV, légtechnika) is teljes egészében megújul

A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:

— Épületenergetikai korszerűsítés

O Külső homlokzati falak hőszigetelése 18 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel

O Külső falak utólagos vízszigetelési munkái

O Lapostető hőszigetelése, 22 cm EPS hőszigeteléssel

O Meglévő rossz állapotú fa és fém szerk. ablakok cseréje, műanyag profilú korszerű hőszigetelt szerkezetre, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K

O Bejárati ajtó cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra Uw= 1,40 W/m2K

— Épületgépészeti rendszer korszerűsíése

O Régi elavult gázkazán helyett, levegős hőszivattyús rendszer kiépítése reverzibilis kiviteli változatban fan coli-os szekunder rendszer telepítésével

O új légtechnikai rendszer kiépítése hővisszanyerővel

Jellemző mennyiségek:

Külső homlokzat felújítása, szigetelése:

18 EPS hőszigetelő rendszer 388 m2

Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés furatinjektálásos módszerrel: 38 ker.m2

Homlokzati hőszigetelő vakolati rendszer 423 m2

Lapostető szigetelése:

ATN 150 hőszigetelés 220 mm vtg, 2 rtg bitumenes lemezszigetelés 350 m2

Nyílászáró csere:

Ajtó: 10 db

Ablak: 12 db

Épületgépészeti rendszer:

IDM TERRA AL Twin 32 P típusú kültéren telepíthető kompakt levegős hőszivattyú reverzibilis kiviteli változatban fan coli-si szekunder rendszer telepítésével 1 kpl.

ATREA DUPLEX 5400 Basic-N kültéri fekvő légkezelő berendezés keresztáramú hővisszanyerővel 1 kpl

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.

A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és legkedvezőtlenebb 1,15W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5. prioritás

II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 360 naptári nap.

AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:

Időpont: 2021. 01.12. 14:00 óra, találkozás helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 88.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Várkapitányi épület

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9200 Mosonmagyaróvár, Vár Hrsz.: 313/10

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Projekt célja: műemlék épület energetikai korszerűsítése a KEHOP-5. prioritáshoz igazodva

Építés helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár Hrsz.: 313/10

Műemléki törzsszáma: M 3083, MJT 8700

Műemléki azonosító: M 18045

Mosonmagyaróvári Vár épületegyüttes karakteres épülete az egykori Várkapitányi épület, jelenlegi növénylaboratórium épülete. Az épület országosan védett egyedi védelem alatt álló műemlék. A XVIII sz-ban épült ki a mai is látható kéttömeges egyemeletes, várárokkal párhuzamos tömegű egykor önálló telekingatlannal. A Vár látképét meghatározó fő homlokzatait az 1957-es és a 1987-es években átalakították, felújították, a vakolatokat leverték róla. /tatarozták/ Akkor a kor színvonalának megfelelő kőporos vakolatanyagokkal és a régi tagozatok eltávolításával oldották meg a feladatot. 1957-ben hozzáépítették az akkori Gépműhelyt és kerékpártároló-garázs épületrészt. 1987-ben a garázs-kerékpár-műhely épületrészt és az összes régi tetőt elbontják. Belül a közlekedő tereket, teljesen és a lépcsőházakat is átalakítják.

A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:

— Hőközponti korszerűsítés

O Meglévő gázkazánok cseréje, új kondenzációs készülékekre

O Helyiségenkénti szabályozás kiépítése, termosztatikus szelepek felszerelésével

O Új kazánházi automatika kiépítése

O Energiamenedzsment rendszer kialakítása

— Épületenergetikai korszerűsítés

O Külső homlokzati falak hőszigetelő vakolattal történő felújítása

O Falak felszívódó nedvesség elleni utólagos védelme, szigetelése

O Padlásfödém hőszigetelése, 30 cm ásványgyapot hőszigeteléssel

O Meglévő fa szerk. ablakok felújítása korszerű hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,70 W/m2K

O Bejárati ajtók, kapuk cseréje, korszerű bejárati nyílászárókra Uw= 2,0 W/m2K

Jellemző mennyiségek:

Fűtéskorszerűsítés:

Kazáncsere: Viessmann Vitodens 200-W kaszkádrendszer 2x45 kW 1 db

Radiátorcsere: Vogel&Noot Vonova 69 db

Termosztatikus szelepek: Danfoss 69 db

Hőmennyiségmérő: 1 db

Külső homlokzat felújítása:

3-cm hőszigetelő páradiffúz homlokzatvakolat 487 m2

Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés furatinjektálásos módszerrel: 69,2 ker.m2

Padlásfödém szigetelése:

Ásványgyapot paplan elhelyezés padlásfödémen 2 x 150 mm vtg: 546 m2

Műemléki nyílászárók cseréje, felújítása:

Ajtó: 7 db

Ablak: 56 db

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.

A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5. prioritás

II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 360 naptári nap.

AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:

Időpont: 2021. 01.12. 13:00 óra, találkozás helye: Várkapitányi épület 9200 Mosonmagyaróvár, Vár

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok vonatkozásában rögzített előírások valamennyi rész esetén irányadóak.

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával.

A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1) - III.1.3) pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).

Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr) 8.§- és 10.§ 12-16.§-ai-szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 1. § (7) bek.-re.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:

NY.1.) AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9), 69.§(11) bek. és 69. § (11a) bek is irányadók.

NY.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mind a hat rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1.-P3. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől

P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti

Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.

P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

P.3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az Ajánlattevő a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen az I. rész esetében a 240 000 000,- Ft-ot, a II. rész esetében: a 210 000 000 Ft-ot, III. rész esetében a 300 000 000 Ft-ot, a IV. rész esetében az 50 000 000,- Ft-ot, V. rész esetében az 50 000 000 Ft-ot, a VI. rész esetében a 100 000 000 Ft-ot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mind a hat rész vonatkozásában:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (I az I. rész esetében a 240 000 000 HUF-ot, a II. rész esetében: a 210 000 000 HUF-ot, III. rész esetében a 300 000 000 HUF-ot, a IV. rész esetében az 50 000 000 HUF-ot, V. rész esetében az 50 000 000 HUF-ot, a VI. rész esetében a 100 000 000 HUF-ot.

P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A P.2. alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1. és P.3. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

III.1.3) pont folytatása:

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be

VI. rész vonatkozásában:

M.2.1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 4 pontja „Építési szakterület műemléki részszakterülete” MV-É-M (vagy azzal egyenértékű)kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.

M.2.2) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik..

Egy szakember egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mind a hat rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.

M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást, figyelemmel a Kr. 23. §-ára és 22. § (3) bekezdésére, legalább az alábbi tartalommal:

Az igazolásban meg kell adni legalább

a) szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét,

b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

c) az elvégzett munkák mennyiségét,

d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel),

e) teljesítés helyét,

f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr.22.§ (5) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:

a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:

a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

I. rész vonatkozásában

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1)1. legalább 1 500 m2 homlokzati hőszigetelést tartalmazó tárgyú referenciát,

M1)2. legalább 1150 m2 lapos tető hőszigetelést tartalmazó tárgyú referenciával,

M1)3. legalább 160 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát;

M1)4. továbbá legalább 45 kWp teljesítményű napelemes rendszer kiépítés munkarészeket;

AT fenti referenciákat több szerződéssel igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében is bemutatható.

II. rész vonatkozásában

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1)1. legalább 490 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát

M1)2. legalább 700 m2 padlásfödém szigetelés tárgyú referenciát

M1)3. legalább 60 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M1)4. legalább 45 kWp teljesítményű napelemes rendszer kialakítása

AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében is bemutatható.

III. rész vonatkozásában

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1)1. legalább 550 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát

M1)2. legalább 60 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M1)3. legalább 1 100 m2 lapos tető hőszigetelés tárgyú referenciát

M1)4. épületgépészeti rendszer korszerűsítése, melynek keretében hőcserélő beépítése is történt

AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében is bemutatható.

IV. rész vonatkozásban

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1)1. legalább 200 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát

M1)2. legalább 35 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M1)3 legalább 260 m2 lapostető hőszigetelés tárgyú referenciát

M1)4. épületgépészeti rendszer korszerűsítése, melynek keretében kondenzációs falikazán került beépítésre

AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében is bemutatható.

V. rész vonatkozásban

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1)1. legalább 290 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát

M1)2. legalább 260 m2 lapos tető hőszigetelés tárgyú referenciát

M1)3 épületgépészeti rendszer korszerűsítése, melynek keretében hőszivattyú került beépítésre

AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében is bemutatható.

VI. rész vonatkozásban

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően műemlék épületen teljesített

M1)1. legalább 360 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát

M1)2. legalább 45 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M1)3 legalább 400 m2 padlásfödém szigetelés tárgyú referenciát

M1)4 fűtéskorszerűsítés tárgyú referenciát, kazán és/vagy radiátor cserével

AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében is bemutatható.

M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be

I. - II. rész vonatkozásában:

M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad, a tapasztalati hónapok tekintetében az egyes projektek szerinti időszakok között az átfedés nem megengedett.

III. - V. rész vonatkozásában:

M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad, a tapasztalati hónapok tekintetében az egyes projektek szerinti időszakok között az átfedés nem megengedett.

Folytatás a III.1.2. pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Az igényelhető előleg mértéke: utófinanszírozás esetén 5 %, szállítói finanszírozás esetén max. 30 %. Az előleg a részszámlákban egyenlő arányban kerül elszámolásra.

Ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésére figyelemmel tartalékkeretet képez a szerződés szerinti teljes vállalkozói díj 5 %-a erejéig.

A szerződés finanszírozása a KEHOP-5. prioritás forrásaiból történik, szállítói vagy utó finanszírozással. A támogatási intenzitás mértéke 100 %.

Valamennyi rész vonatkozásában: A vállalkozói díj a kivitelezés készültségi fokozataihoz igazodóan havonta, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján kerül elszámolásra és kifizetésre. A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 10 %-a.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1)–(3) (4) és (5)–(6) bekezdése, a Ptk 6:130 § (1)–(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.31), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.

Szerződés biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész vonatkozásában:

Késedelmi kötbér: ha a nyertes AT olyan okból, amelyért felelős, a szerz-ben meghat. hi-höz képest késedelembe esik. Mértéke: A tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 15 %.

Meghiúsulási kötbér: a szerz. teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nyertes AT felelős.

Mértéke: A tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 20 %-a. AK jogosult a szerz.-t felmondani, ha AT-t terhelő kötbér mértéke eléri a kötbér max-át.

Jótállási kötelezettség:A sikeres átadás-átvételt követő naptól min. 24 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Jóteljesítési biztosíték A Kbt. 134. § (3) bek. alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj nettó 5 %-a. AT-nek a Kbt. 134. § (5) bek. szerint nyilatkoznia szükséges.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/01/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Értékelés: AK tárgyi közbeszerzési elj.esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76.§(2)bek c) pontja alapján értékeli. Módszer: valamennyi rész vonatkozásában: ár esetén: fordított arányosítás; minőségi szempontok: szakember és jótállás esetén egyenes arányosítás, homlokzati nyílászárók esetén arányosítás; Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban.

2. Jelen eljárás feltételesként kerül megindításra a Kbt. 53. §-a alapján, AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet nyújt be a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján ezért a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő megítélését olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, biztosító TSZ nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti.

3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését valamennyi rész vonatkozásában

5. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésre tekintettel rögzíti, hogy a nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet (GSZ) alapítását nem teszi lehetővé.

6. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

7. AK az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérhetőek az EKR-ben a következő elérhetőségen: ...

8. Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.

9. Az ajánlatban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt. 66. (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell beadni, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. (7) bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is).

10. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

11. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.

12. Az ajánlati biztosíték mértéke: I. és II. rész: 4 M Ft III. rész: 6 M Ft; IV. és V. rész: 1 M Ft; VI. rész: 2 M Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. AK bankszámlaszáma: 10300002-10801842-00014908. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 54. § (1) bek. szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot, így a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítási kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték AK hivatkozott fizetési számlájára történő utalás esetén arról kell nyilatkozni, hogy az ajánlati biztosíték AK fizetési számlájára átutalásra került, melyhez csatolandó az utalási bizonylat.

13. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is),. AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD).

14. Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig

I. és II. rész: legalább 300 000 000 HUF/év, valamint 100 000 000 HUF/kár; III. rész: legalább 400 000 000 HUF/év, valamint 150 000 000 HUF/kár; IV. és V. rész: legalább 70 000 000 HUF/év, valamint 30 000 000 HUF/kár és a VI. rész esetén összegű legalább 140 000 000 HUF/év, valamint 40 000 000 HUF/kár; építési-szerelési, felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

15. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Laczkó Katalin (lajstromszám: 00094) (levelezési cím: 1016 Budapest,

Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)

16. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.

17. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján.

18. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

Folytatás a IV.1.6. pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2020