Byggentreprenader - 639256-2020

TIRubrikSverige-Kalmar: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
NDMeddelandets publiceringsnummer639256-2020
PDPubliceringsdatum31/12/2020
OJEUT S255
TWUpphandlarens ortKALMAR
AUUpphandlarens officiella namnKalmar kommun (212000-0746)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlare3 - Regionala/lokala myndigheter
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat28/12/2020
DTSista inlämningsdag09/02/2021
NCTyp av kontrakt1 - Byggentreprenader
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)45212420 - Bygg- och anläggningsarbeten: restauranger o d
45331000 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45210000 - Byggnadsanläggning
45330000 - Rörmokeriarbeten
45212422 - Byggnation av matsal
51900000 - Installation av styr- och reglersystem
71242000 - Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
45233161 - Anläggningsarbeten för gångbanor
45233140 - Vägarbeten
45233162 - Anläggningsarbeten för cykelvägar
45236000 - Markanläggning
45214210 - Byggnation av låg- och mellanstadieskola
45313100 - Hissinstallationer
45214200 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45300000 - Byggnadsinstallationsarbeten
45310000 - Installation av elektriska ledningar och armatur
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE213
IAInternetadresshttp://www.kalmar.se
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU