Gradnje - 639281-2020

31/12/2020    S255

Slovenija-Braslovče: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

2020/S 255-639281

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Braslovče
Nacionalna identifikacijska številka: 1357557000
Poštni naslov: Braslovče 22
Kraj: Braslovče
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3314
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: mag. Teja Božovič Holc
E-naslov: teja.bozovic-holc@braslovce.si
Telefon: +386 37038416
Telefaks: +386 37038410
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.braslovce.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380909/JN_Izgradnja_kanalizacije_DRR2.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23366
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - Občine Braslovče, Polzela in Žalec

Referenčna številka dokumenta: 430-10/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
45230000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Braslovče, Občini Polzela in Občini Žalec.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1 - Občina Braslovče

Št. sklopa: 1.
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45230000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Republika Slovenija.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SKLOP 2 - Občina Polzela

Št. sklopa: 2.
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45230000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Republika Slovenija.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 3 - Občina Žalec

Št. sklopa: 3.
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45230000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Republika Slovenija.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/02/2021
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 03/06/2021
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/02/2021
Lokalni čas: 10:01

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.1.2021 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Braslovče
Poštni naslov: Braslovče 22
Kraj: Braslovče
Poštna številka: 3314
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
28/12/2020