Építési beruházás - 639401-2020

31/12/2020    S255

Magyarország-Paks: Alárendelt út építése

2020/S 255-639401

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (4) bek.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Villamos energiatermelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K-5 út és északi bekötőút négysávosítása

Hivatkozási szám: EKR000914042020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233123 Alárendelt út építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

K-5 út és északi bekötőút négysávosításának kivitelezési munkái

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 521 197 721.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213316 Járdák kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, hrsz.: 8803/18, 8803/16, 8803/19, 8803/04, 8803/12, 8803/17, 057/6

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. K5 és az északi bekötőút jelenleg 2x1 forgalmi sávos, mely a beruházás során 2x2 sávra bővül, 801,17 m és 447,48 m hosszon. Az új utak forgalmi sávszélesség 3,50 m, az elkészült utak 14,00 m burkolatszélességgel fognak rendelkezni, a csomópontok környezetében kanyarodó és becsatlakozó sávokkal egészül ki.

Az útfelújítás előkészítéseként 319,0 m3 aszfaltburkolat felső rétegének lemarása, ill. 2 323,0 m3 teljes pályaszerkezet, 107,0 m3 járdaszerkezet, útszegélyek és egyéb tereptárgyak bontása szükséges. Összesen 17 926,7 m3 (felesleges és visszatöltendő) humuszréteget kell felszedni, töltés építéshez bevágásból kitermelt földből 10455,2 m3, anyagnyerőhelyről pedig 9 555,1 m3 szükséges.

A tervek szerint kerékpárút, és gyalogos-kerékpárút is létesül az utak teljes hosszában.

A K5 összekötőúttal párhuzamosan új parkoló is létesül (542 db), melyből 13 db mozgáskorlátozott parkoló. 20 db motorkerékpár parkoló is készül. A parkolóterületek 6,0 m széles közlekedési és kétoldali 4,5 m széles merőleges parkolókkal kerülnek kialakításra. A közlekedési terület aszfalt, a parkolók térkőburkolatot kapnak.

A tervek szerint 24,00 m külső sugarú turbókörforgalom is létesül 4 ággal.

Egy új porta megközelítéséhez hullámosított acél csőszerkezettel egy áteresz is létesül, felette szintén 2x2 sávos úttal.

A projekt során új KD-Extra SN8 SDR34 PVC anyagú csapadékvíz elvezető csatornák létesülnek – 4 db DN 300 mm átmérőjű csatorna, összesen 234,99 m hosszon; 3 db DN 400 mm átmérőjű csatorna, összesen 510,81 m hosszon; 1 db beton csapadékcsatorna 800 mm átmérővel, 28,64 m hosszon.

A beruházás részét képezi 4 db KD-Extra SN8 SDR34 PVC – 1 db DN 497 mm átmérőjű 62,11 m hosszú, védőcső átmérője DN 711 mm, 28,26 m hosszon és 3 db DN 597 összesen 187,39 m hosszúságú, védőcső átmérője DN 813 mm, összesen 57,82 m hosszon – gravitációs csapadékvíz-csatorna, amik a K5 út nyugati oldalán tervezett 500 fős irodaház és parkolók csapadékvíz-elvezetését biztosítják.

Az áteresz tengelyével párhuzamosan 3 db közművezeték kerül elhelyezésre, védőcsőben. Nyomott szennyvíz: KPE SDR17 PE80 PN8, DN 90 mm, 71,39 m hosszon, védőcső átmérője DN 159 mm, 68,05 m hosszon. Tűzivíz: KPE SDR11 PE100 PN16, DN 315 mm, 71,38 m hosszon, védőcső átmérője DN 419 mm, 68,25 m hosszon. Ivóvíz: KPE SDR17 PE100 PN10, DN 110 mm, 71,59 m hosszon, védőcső átmérője DN 219 mm, 68,53 m hosszon.

Az építés során 8 db előregyártott vasbeton kitorkollófej (3 db DN 400, 1 db DN800, 1 db DN 500, 3 db DN600) 37 db új akna és 59 db új víznyelő létesítésére kerül sor, melyekhez DN 160 mm átmérőjű, 12,86 m és DN 200 mm átmérőjű, 335,0 m hosszú PVC bekötő csapadékcsatorna tartozik.

A csapadékvizek olajleválasztására a záportúlfolyós leválasztó integrált iszap térrel rendelkező műtárgyak szolgálnak.

A beruházás keretében 197 db 9 m magas, talpas, 1,5 m karhosszúságú 5o-os hajlásszögű egykaros tűzi horganyzott felületkezelésű acél oszlopokon elhelyezett (189 db 50 W-os és 8 db 101 W-os) LED-es lámpatest, illetve 13 db öntött alumínium házú, homokszórt üveg diffúzerű, 38W rendszerteljesítményű 1200mm magasságú oszlopos kültéri lámpatest kerül telepítésre, a hozzájuk tartozó kábelezési munkákkal.

Az A7 jelű környezteti sugárellenőrző mérőállomás erős- és gyengeáramú kábeleit teljes hosszukban ki kell váltani új kábelekkel 550 m hosszban, melyek a PA Zrt. területén lévő ABOS3 besorolású rendszerhez csatlakoznak.

A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:

A szerződéskötést követően:

1. Minőségügyi tervet

2. A kivitelezés részletes organizációs tervét.

3. Irányítási és részletes tevékenységszintű ütemtervet.

4. Építési-szerelési technológiai utasításokat.

5. Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_eljárásrend szerint.

6. Biztonsági- és egészségvédelmi tervet (BET)

A megvalósulást követően:

7. Megvalósulási és átadási dokumentációt.

8. Minőségtanúsítási dokumentációt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállás hónapokban megadva (min 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2) követelménynek megfelelő további szakember létszám / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.3) követelménynek megfelelő további szakember létszám / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

1. Kbt. 85. § (2) c) A szerződés jellegéhez, összetettségéhez kapcsolódó sajátos körülmények és az ezekhez kapcsolódó kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat különös tekintettel arra, hogy a tárgyalások során a műszaki tartalom és az ahhoz kapcsolódó megvalósítás egyeztetése szükséges.

2. A korábban ugyanilyen tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mert egy részvételi jelentkezés sem érkezett. A Kbt. 86. § (4) bek.-re szerint, a Kbt. 83. § (2) bekezdés alapján, valamint Kbt. 87. (3) szerint a Kbt. 84. § (8) bek. alapján sürgősséggel induló tárgyalásos eljárást indít ajánlatkérő, mert a törvény által előírt határidők nem lennének tarthatóak az alábbi indokok miatt:

Paks2 területel-őkészítési feladatok között szereplő, a K-5 út és északi bekötőút négysávosításának kivitelezési munkáit a rendezési megállapodásban foglaltak szerinti határidőre el kell készíteni. Ezek késedelme esetén veszélybe kerül a Paks2 építési munkáinak teljesítése.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 185-445598
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

K-5 út és északi bekötőút négysávosítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 780 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 521 197 721.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Útépítési munkák részfeladatai; villamos munkák; víziközmű munkák részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 12671003-2-07

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2020