Árubeszerzések - 639677-2020

31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Hálózati infrastruktúra

2020/S 255-639677

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001313042020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001313042020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Zrt.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Várkert Bazár informatikai rekonstrukció

Hivatkozási szám: EKR001313042020
II.1.2)Fő CPV-kód
32424000 Hálózati infrastruktúra
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Várkapitányság Nonprofit Zrt. kezelésében és működtetésében álló Várkert Bazár rendszereinek üzletmenet folytonosságának biztosításához elengedhetetlenné vált a vezetékes és vezeték nélküli aktív hálózati eszközök modernizációja. A modernizációhoz új eszközök beszerzése szükséges, annak érdekében, hogy az access switch-ek már 1 Gbps valamint 10 Gbps sebesség igények kiszolgálására is képesek legyenek, és a központi eszközökön 40 Gbps, igény esetén a 100 Gbps sebeség és hardver redundancia is megvalósuljon. Új eszközök beszerzése szükséges a vezeték nélküli hálózat egységesítéséhez is, valamint a központi felügyelet kialakításához. Jelen beszerzés tárgya továbbá a fenti eszközök szállításán túl, ezek telepítése, konfigurálása és az üzemeltetési dokumentációk elkészítése is.

A becsült értéken belül, a Területátadáshoz kötött feladatok teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg: 4 000 000 HUF.

Ajánlatkérő a fenti Keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.

Ajánlatkérő a Keretösszeg fentiekben rögzítetteket meghaladó mértékű kimerítésére nem vállal kötelezettséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Keretösszeg kimerüléséig megrendeléseket eszközöljön.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30211400 Számítógép-konfigurációk
32420000 Hálózati berendezések
32424000 Hálózati infrastruktúra
32427000 Hálózati rendszerek
50312320 Adatátviteli hálózati berendezések javítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. (Várkert Bazár)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki követelményeknek megfelelő, Ajánlatkérő által meghatározott tervezett eszköz és munkaidő ráfordítás:

Ssz. / Megnevezés / Mennyiség

1. Ruckus ICX7650 Switch, 48-port; 24-port 1GbE/10GbE SFP, 24port100MbE/1 GbE SFP, 4xQSFP (either 2x100GbE or 4x40Gb) / 2 db;

2. 100GbE QSFP28 to QSFP28 Direct Attached, Passive Copper Cable 3m / 2 db;

3. FRU,UNIVERSAL RACK MOUNT KIT,4 POST 24-32 DEPTH RCK, ICX 7750/7450 / 2 db;

4. Power Cord for VIIG to C13, Europe, 250V 16A / 4 db;

5. Associate Partner Support BACKLINE REMOTE, ICX 7650 / 2 db;

6. Ruckus ICX 7150 Switch, 48x 10/100/1000 PoE ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 2x 1G SFP and 2x 10G SFP uplink-ports upgradable to 4x 10G / 10 db;

7. Ruckus ICX 7150 Switch, 24x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 2x 1G SFP and 2x 10G SFP+ uplink-ports upgradable to 4x 10G / 19 db;

8. 10GBASE-SR,SFPP MMF LC CONNECTOR 8-PACK / 8 db;

9. Power Cord for VIIG to C13, Europe, 250V 16A / 29 db;

10. Associate Partner Support BACKLINE REMOTE, ICX7150-24, 24P,48, 48P, 48PF, C12P, C10ZP & -24F / 29 db;

11. Ruckus R750 dual-band 802.11abgn/ac/ax Wireless Access Point / 40 db;

12. Ruckus T750 802.11ax Outdoor Wireless Access Point / 10 db;

13. Secure Mounting Bracket for Ruckus R720, R710 / 20 db;

14. AP management license for SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 50 db;

15. Virtual SmartZone 5.x / 1 db;

16. 1U server for virtualization (Processzor: 1x Intel Xeon S4116 12Core/24Threads 2.1GHz Memória: 1x 32GB DDR4 2666MHz RDIMM ECC, 2x 1TB HD / 1db;

17. Switch management license for SZ100/vSZ 5.X/SZ300, 1 Ruckus ICX switch / 30 db;

18. End User WatchDog Support Per SZ/vSZ AP, 1 YR / 30 db;

19. Landing page és üzemeltetői dashboard fejlesztés / 1 db;

20. Eszközök konfigurálása, üzembehelyezése, szakértő mérnök órák / 40 db;

21. Eszközök konfigurálása, üzembehelyezése, mérnök órák / 80 db;

22. Eszközök konfigurálása, üzembehelyezése, technikus órák / 40 db;

23. Eszközök installálása, helyszíni üzembehelyezése, szakértő mérnök órák / 10 db;

24. Eszközök installálása, helyszíni üzembehelyezése, mérnök órák / 30 db;

25. Eszközök installálása, helyszíni üzembehelyezése, technikus órák / 40 db;

26. Dokumentáció készítés, szakértő mérnök órák / 8 db;

27. Dokumentáció készítés, mérnök órák / 24 db;

Az ajánlatnak minden eszköz esetében tartalmazni kell minden olyan gyári kiegészítőt és licencet, mely a rendszer használatához szükséges abban az esetben is, ha a cikkszám listában nem lett feltüntetve.

Műszaki megfeleltetés / egyenértékűség:

A műszaki leírásban szereplő mintakonfigurációban megjelölt termékeknél – tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra – a meghatározott gyártmányra való hivatkozás a használt rendszereink homogenitásának biztosítása és a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és minden eszköznél oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés! Ajánlatot jelen Műszaki leírásban szereplő gyártmányok műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű termékre lehet tenni. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek a gyártói nyilatkozattal és a megajánlott termék gyártói adatlapjával kell igazolnia.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a gyártói nyilatkozatról és gyártói adatlapról valamennyi, a műszaki leírásban felsorolt paraméter tekintetében megállapíthatónak kell lennie az egyenértékűségnek!

A konfigurációban megjelölt termékekkel való ajánlattétel esetén azonban az adatlap benyújtása nem kötelező.

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek, melyet az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott eszközöket a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani (többek között a támogathatóság miatt). Az ajánlott infrastruktúra elemek egyike sem lehet 8 hónapon belüli kifutó berendezés/szoftver.

A projekt keretében a teljes integráltság, a maximális kompatibilitás, a komponensek együttműködő képessége és a gyártói szakszerű támogatottság, valamint a jövőbeni átlátható, egyszerű és biztonságos üzemeltetés érdekében kizárólag egy gyártótól származhatnak a komponensek.

A Műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.

Amennyiben ajánlattevő nem Ajánlatkérő által megadott, hanem azzal egyenértékű konfigurációra tesz ajánlatot, úgy az egyenértékűség tekintetében ajánlattevő megajánlott switch-eknek és access point-oknak, minimálisan a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknek kell megfelelniük.

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3)–M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Többlet jótállás az Eszközökre (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Többlet jótállás a Területátadáshoz Kötött Feladatokra (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Többlet jótállás a Területátadáshoz Nem Kötött Feladatokra (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 28
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1–16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindít felhívásban rögzített vizsgált időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló adott esetben az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt – nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)–(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz adatátviteli hálózatok telepítésére alkalmas eszközök értékesítéséből) származó nettó árbevétele nem éri el az 50 000 000 HUF összeget.

Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1.–M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább:

(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,

(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

(iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),

(iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. §- a alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:

a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,

b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett

Szállításokat veszi figyelembe.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)–(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben legalább 1 darab – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – tárgyi közbeszerzési eljárásban előírt műszaki követelményeknek (műszaki specifikációnak) megfelelő olyan referenciával, amely tartalmazott:

– legalább 40 000 000 HUF összegben eszköz értékesítését és / vagy szállítását és

– legalább 10 000 000 HUF összegben eszköz telepítést.

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki:

– mérnök informatikus (vagy azzal egyenértékű) szakon felsőfokú végzettséggel és

– legalább 36 hónap, a közbeszerzési eljárás során beszerzendő, műszaki leírásban szereplő bármely eszköz telepítésében szerzett gyakorlattal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

– Késedelmi kötbér (alapja: nettó Vételár, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 10 %)

— Egyedi Megrendeléssel Kapcsolatos Késedelmi Kötbér (alapja: az Egyedi Megrendelés esetében kifizetésre kerülő teljes nettó ellenérték, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: egyenlő az Egyedi Megrendeléssel kapcsolatosan meghatározott meghiúsulási kötbér összegével)

– Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó Vételár, mértéke: 20 %)

– Egyedi Megrendeléssel Kapcsolatos Meghiúsulási Kötbér (alapja: Egyedi Megrendelés esetében kifizetésre kerülő teljes nettó ellenérték, mértéke: 10 %)

– Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

– Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 2 %)

– Jótállás az Eszközökre (időtartama: 12 hónap)

– Jótállás a Területátadáshoz Nem Kötött Feladatokra (időtartama: 12 hónap)

– Jótállás a Területátadáshoz Kötött Feladatokra (időtartama: 12 hónap)

– Többlet jótállás az Eszközökre (időtartama: megajánlás szerint)

– Többlet jótállás a Területátadáshoz Nem Kötött Feladatokra (időtartama: megajánlás szerint)

– Többlet jótállás a Területátadáshoz Kötött Feladatokra (időtartama: megajánlás szerint)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Folytatva a felhívás VI.4.3) pontjában.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/02/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/02/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0–10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020.3.25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2–5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2. értékelési részszempont (szakember többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.

Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen.

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

5. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

6. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

7. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

9. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 30 napként értelmezendő.

10. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.

11. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Felhívás III.2.2) pontjának folytatása:

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

– Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,

– Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

– A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

– Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

– Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2020