Bunuri - 639692-2020

31/12/2020    S255

România-Craiova: Diverse produse alimentare şi produse uscate

2020/S 255-639692

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea Craiova
Număr naţional de înregistrare: 4553380
Adresă: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200585
Țară: România
Persoană de contact: Mocanu Maria Eugenia
E-mail: achizitii@ucv.ro
Telefon: +40 251411752
Fax: +40 251411752
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ucv.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110383
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Universitate
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de alimente pentru cantinele şi Casa Universitarilor din cadrul Universităţii din Craiova

Număr de referinţă: 4553380_2019_11
II.1.2)Cod CPV principal
15890000 Diverse produse alimentare şi produse uscate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie de alimente pentru cantinele şi Casa Universitarilor din cadrul Universităţii din Craiova, conform caietului de sarcini:

— lot 1: legume proaspete ;

— lot 2: conserve legume si fructe;

— lot 3: fructe;

— lot 4: carne de rata;

— lot 5: mezeluri;

— lot 6: lactate;

— lot 7: alimente de baza;

— lot 8: sosuri, maioneza, ketchup;

— lot 9: oua;

— lot 10: peste;

— lot 11: apa, bauturi racoritoare;

— lot 12: paine si patiserie.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 13 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis in a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite:

— acordul-cadru se va incheia cu maximum 10 operatori economici, cu reluarea competitiei;

— contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie pentru fiecare lot cu reluarea competitiei;— contractele subsecvente se vor atribui semestrial;

— atribuirea tuturor contractelor subsecvente, inclusiv a primului contract subsecvent se va realiza prin reluarea competitiei;

— atribuirea se va face operatorului economic situat pe primul loc, in ordinea crescatoare a clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor primite în urma reluării competiţiei, pornind de la valoarea ofertata cea mai mica.

În procesul de reofertare operatorii economici au dreptul să modifice elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei, numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze elementele/condiţiile stabilite initial. Elementul care face obiectul reofertarii este pretul

Clauze de revizuire cf. art. 221 din Legea nr. 98/2016 si Instrucțiunii (ANAP) nr. 3/2017.

Clauzele de revizuire vor fi aplicate astfel: in situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va comanda produse suplimentare intru-un termen de 18 luni de la contractare (12 luni perioada de derulare a acordului-cadru + sase luni suplimentare). Cantitatile de produse suplimentare care pot fi comandate sunt în proporție de maximum 20 % din valoarea acordului-cadru. Perioada in care se pot comanda cantitati suplimentare este de 18 luni (12 luni perioada de derulare a acordului-cadru + sase luni suplimentare).

Pretul ce urmeaza a fi platit pentru cantitatile suplimentate va fi acelasi cu pretul contractat pe fiecare produs în parte. Universitatea din Craiova își rezervă dreptul de a comanda si produse similare (din aceeași categorie, produse care nu sunt incluse in anexa la contract). Prețul noilor produse din aceeași categorie din caietul de sarcini va fi stabilit in același condiții comerciale ca cele de la ofertare (respectiv prețul de achiziție de la producător la care se adaugă un procent reprezentând adaosul comercial ofertat in cadrul licitatiei).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 234 412.73 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 12
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 12
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Oua

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03142500 Ouă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 18.577,98 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 37 155.96 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Conserve legume si fructe

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15331500 Legume conservate în oţet
03221210 Fasole
15331170 Legume congelate
15331400 Legume în conservă şi/sau la cutie
15332140 Mere transformate
15332400 Conserve de fructe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 116.130,69 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 232 261.38 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fructe

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03222000 Fructe şi fructe cu coajă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 3.260,00 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 520.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Paine si patiserie

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15810000 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caiet de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 410,00 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 820.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Apa, bauturi racoritoare

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15980000 Băuturi fără alcool
15981000 Apă minerală
15981100 Apă minerală plată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caiet de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 83.127,98 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 166 255.96 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mezeluri

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15131700 Preparate pe bază de carne
15130000 Produse din carne
15131134 Sângerete şi alţi cârnaţi pe bază de sânge
15131220 Slănină
15131230 Salam
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 49.380.28lei fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 98 760.55 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Legume proaspete

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03221000 Legume
03221110 Rădăcinoase
03221300 Legume pentru frunze
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia de legume proaspete conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 140.905,50 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial. Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 281 811.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sosuri, maioneza, Ketchup

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15871000 Oţet; sosuri; amestecuri de condimente; făină şi praf de muştar; muştar preparat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caiet de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2.760,00 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 520.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Alimente de baza

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15870000 Condimente şi mirodenii
15411200 Ulei pentru gătit
15850000 Paste făinoase
15860000 Cafea, ceai şi produse conexe
15890000 Diverse produse alimentare şi produse uscate
15896000 Produse congelate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 118.504,30 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 237 008.61 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carne de rata

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15112140 Carne de raţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caiet de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 5.229,36 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 458.72 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Peste

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15119600 Carne de peşte
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caiet de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 17.350,00 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 34 700.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lactate

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Casa Universitarilor, Str. Calea Unirii, nr. 57 si -Cantina Fast Food, Calea Bucuresti, nr.107, Cantina Rectorat, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 61.570,28 RON fara TVA

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru, cantitatile minime si maxime estimate ale unui contract subsecvent sunt

Prevazute in caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui semestrial.Cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 123 140.55 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr.1: Neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea 98/2016 - DUAE;

Cerinta nr.2: Neincadrarea in dispozitiile art. 165 din Legea 98/2016 - DUAE;

Cerinta nr.3: Neincadrarea in dispozitiile art. 167 din Legea 98/2016 - DUAE;

Ofertantii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante ofertantilor clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Neincadrarea in dispozitiile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea 98/2016 (DUAE).

Declaratie conf. Art.60 din Legea nr.98/2016 - Formularul 7 - va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

LISTA PERSOANELOR CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL Universităţii din Craiova:

1. Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu - Rector

2. Prof. univ. dr. Leonardo-Geo Mănescu - Preşedintele Senatului Universităţii din Craiova

3. Prof. univ. dr. Magdalena Mihai - Prorector

4. Prof. univ. dr. Nicu Panea - Prorector

5. Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru - Prorector

6. Conf. univ. dr. Dorel Berceanu - Prorector

7. Prof. univ. dr. Nicu Bîzdoacă - Prorector

8. Prof. univ. dr. Dan Selişteanu - Prorector

9. Conf.univ. dr. Aurel Liviu Olaru - Decan Facultatea de Agricultură

10. Prof. univ. dr. Gheorghe Dorin Șendrescu - Decan Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică

11. Conf.univ. dr. Anca Băndoi - Decan Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

12. Prof. univ. dr. Dănoiu Mircea - Decan Facultatea de Educație Fizică și Sport

13. Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu - Decan Facultatea de Drept

14. Prof.univ. dr.ing. Sina-Niculina Cosmulescu - Decan Facultatea de Horticultură

15. Prof. univ. dr. Ing. Ciontu Marian - Decan Facultatea de Inginerie Electrică

16. Conf.univ.dr. Anamaria- Magdalena Preda Decan Facultatea de Litere

17. Prof. univ. dr. Dumitru Ilie - Decan Facultatea de Mecanică

18. Conf.univ. dr.Tigae Cristian - Decan Facultatea de Ştiinţe

19. Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean - Decan Facultatea de Ştiinte Sociale

20. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan - Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Ştiinţe ale Educaţiei

21. Dr.ing. Cătălin Aurelian Roşculete - Director General Administrativ

22. Ec. Dr. Maria Buşe - Director Direcţia Resurse Umane Salarizare

23. Ing. Crina Dondera - Director Direcţia Patrimoniu şi Investiţii

24. Ec. Ionela Mic - Director Direcţia Economică

25. Ec. Alexandru Dumitru Nicolae - Direcţia Economică Şef Serviciu Activitatea de Învăţământ

26. Ec. Floarea Stoian - Compartiment CFP

27. Ing. Ion Stan - Director Grădina Botanica

28. Consilier Juridic Anca Udrea - Şef Birou Juridic

29. Consilier Juridic Laurenţiu Ciobanu - Birou Juridic

30. Consilier Juridic Silvia Elena Galoi - Birou Juridic

31. Consilier juridic Alina Mihaela Mihail - Birou Juridic

32. Consilier juridic Andra Ionela Pîrvu - Birou Juridic

33. Ec. Demetra Lupu Vişănescu - Director Direcţia Achiziţii Publice

34. Ec. Maria Eugenia Mocanu - Şef Serviciu Achiziții Publice

35. Ec. Mircea Raduţeanu - Şef birou Achiziţii pentru Proiecte

36. Ec. Iulia Maria Dragomir - Șef birou Achizitii pentru Investiții si Tehnic

37. Ing. Liviu Ilie Popa - Şef Birou Achiziţii pentru Activităţi Economice

38. Ec. Adriana Durle - Şef Birou Achiziţii produse şi servicii

39. Ing. Electra Diana Drăgan - Birou Achiziţii pentru Activităţi Economice

40. Ec. Elena Demetrescu -Birou Achizitii pentru Investiții si Tehnic

41. Ing. Aurelia Pîrvu - Șef Serviciu Cantine și Restaurante

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art.193 alin.1 din Legea 98/2016 de către operatorii economici participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ constă în:

— Certificat Constatator emis de Registrul Comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale în conformitate cu Legea 26/1990 privind Registrul Comerțului actualizată sau echivalent pentru persoanele juridice străine din care să rezulte informații reale/actuale la momentul prezentării legat de:

• obiectul de activitate al ofertantului.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN principale sau secundare din certificatul constatator emis de ONRC.

Sau

— in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Documentele care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, ofertantilor clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele vor fi depuse în oricare dintre formele: copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul„ / electronică; pentru persoanele juridice străine, documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Pentru persoanele juridice straine: se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridical/ sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana efectuata de catre un traducator autorizat.

Mentiuni:

1.- Neindeplinirea cerintei, nedepunera DUAE atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cf. art.137 alin 2 lit.b) din HG 395/2016).

2.- In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte DUAE cu data cu depunerea ofertei.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 10
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Sursa de finantare: venituri proprii Cămine și cantine și Casa Universitarilor.

1. În conf cu prev HG801/2011, începând cu data de 01.11.2011, ANRMAP a impus publicarea în SEAP a D.A. sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata.

Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa https://www.certsign.ro/ro/resurse/download.

2.Durata acord-cadru:12 luni incepand de la data semnarii acordului cadru. Livrarea alimentelor se va face in termen de maxim 24 ore de la data comenzii.

3.Clauze de revizuire cf. Art. 221 din Legea nr. 98/2016 si Instrucțiunii (ANAP) nr. 3/2017

Clauzele de revizuire vor fi aplicate astfel: În situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va comanda produse suplimentare intru-un termen de 18 luni de la contractare (12 luni perioada de derulare a acordului-cadru + 6 luni suplimentare). Cantitatile de produse suplimentare care pot fi comandate sunt în proporție de maxim 20 % din valoarea acordului-cadru. Perioada in care se pot comanda cantitati suplimentare este de 18 luni (12 luni perioada de derulare a acordului-cadru + 6 luni suplimentare).

Pretul ce urmeaza a fi platit pentru cantitatile suplimentate va fi acelasi cu pretul contractat pe fiecare produs în parte. Universitatea din Craiova își rezervă dreptul de a comanda si produse similare (din aceeași categorie, produse care nu sunt incluse in anexa la contract). Prețul noilor produse din aceeași categorie din caietul de sarcini va fi stabilit in același condiții comerciale ca cele de la ofertare (respectiv prețul de achiziție de la producător la care se adaugă un procent reprezentând adaosul comercial ofertat in cadrul licitatiei).

Ajustare:

Contractul va fi ajustat după următoarea metoda: Prețul contractului este ferm pentru o perioadă de 3 luni de la semnarea acestuia. După această dată se acceptă ajustarea prețurilor la produse din contract prin act adițional, la solicitarea scrisă a părții interesate, utilizând formula:

PN = PV x Ipc/100, unde

PN = prețul nou actualizat,

PV = prețul vechi (prețul din contract),

Ipc = indicele prețurilor de consum, publicat de către Institutul Național de Statistică. Ipc pentru produsul alimentar/categoria de produse alimentare este prezentat în procente și este raportat la perioada dintre luna semnării acordului cadru/actului adițional la acordul-cadru și luna anterioară solicitării de actualizare. Solicitarea de actualizare a prețului poate fi făcută la solicitarea scrisă a părții interesate, în situația în care aprecierea sau deprecierea prețului la produsul respectiv este mai mare de 10 %.

Valoarea estimata a acordului cadru este de de 1.234.412,73 RON fara TVA iar valoarea achizitiei este de 1.481.295,28 RON fara TVA,

S-a luat in calculul valorii estimate a achizitiei si valoarea monetara asociata clauzelor de revizuire avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei sta la baza alegerii procedurii de atribuire a contractului initial. Valoarea clauzelor de revizuire nu este inclusa in valoarea acordului cadru, ci doar folosita pentru a stabili valoarea achizitiei pentru determinarea procedurii de atribuire.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform L. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii, precum și pt. organizarea și funcționarea CNSC.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Universitatea din Craiova, Biroul juridic
Adresă: Str. Libertății nr. 19
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200421
Țară: România
Telefon: +40 251416595
Fax: +40 251416595
Adresă internet: www.ucv.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020