Prekės - 639714-2020

31/12/2020    S255

Lietuva-Vilnius: Laboratoriniai reagentai

2020/S 255-639714

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga Centro poliklinika
Nacionalinis registracijos Nr.: 125873515
Adresas: Pylimo g. 3
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT01 Sostinės regionas
Pašto kodas: LT-01117
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Skirmutė Pašluostienė
El. paštas: skirmute.pasluostiene@pylimas.lt
Telefonas: +370 52335236
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pylimas.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4689
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=556562
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=556562&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Laboratorijos reagentų ir papildomų priemonių, skirtų SARS-CoV-2 tyrimams atlikti tikralaikės PGR metodu, įskaitant įrangos panaudą su jos technine priežiūra, pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33696500 Laboratoriniai reagentai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Laboratorijos reagentai ir papildomos priemonės, skirti SARS-CoV-2 tyrimams atlikti tikralaikės PGR metodu, įskaitant įrangos (virusinės RNR išskyrimo įrenginiai (2 vnt.), II klasės biosaugos laminaras (1 vnt.), elektroninės pipetės (2 vnt.), UV oro srauto valiklis-recirkuliatorius (1 vnt.), tikralaikės PGR termocikleris (1 vnt.), DNR/RNR ultravioletinių spindulių boksas (1 vnt.), centrifuga (1 vnt.) panaudą su jos technine priežiūra. Maksimalus tyrimų skaičius – 45 000 vnt.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33196000 Pagalbinės medicininės priemonės
33696000 Reagentai ir kontrastiniai preparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT01 Sostinės regionas
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

VšĮ Centro poliklinika, Vytenio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Vytenio g. 59, Vilnius.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Laboratorijos reagentai ir papildomos priemonės, skirti SARS-CoV-2 tyrimams atlikti tikralaikės PGR metodu, įskaitant įrangos (virusinės RNR išskyrimo įrenginiai (2 vnt.), II klasės biosaugos laminaras (1 vnt.), elektroninės pipetės (2 vnt.), UV oro srauto valiklis-recirkuliatorius (1 vnt.), tikralaikės PGR termocikleris (1 vnt.), DNR/RNR ultravioletinių spindulių boksas (1 vnt.), centrifuga (1 vnt.) panaudą su jos technine priežiūra. Maksimalus tyrimų skaičius – 45 000 vnt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Ekonomiškai naudingi reagentų ir įrangos techniniai reikalavimai T1 / Lyginamasis svoris: 45
Kokybės kriterijus - Vardas: Ekonomiškai naudingi tiekėjo kompetencijų reikalavimai T2 / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Kiekvienas pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas) ar kitus ūkio subjektus (ekspertus ar specialistus, kuriuos pirkimo sutarties sudarymo atveju planuojama įdarbinti tiekėjo įmonėje ir pan.), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Tiekėjas turi verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti – tiekėjas turi teisę verstis diagnostinių reagentų ir kitų laboratorijai reikalingų darbo priemonių prekyba arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis diagnostinių reagentų ir kitų laboratorijai reikalingų darbo priemonių prekyba.

Perkančioji organizacija atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas, sudarius pasiūlymų eilę, bus pripažintas galimu laimėtoju. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektronine forma. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų).

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl pardavėjo kaltės arba pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, pardavėjas, pirkėjui pareikalavus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo turi sumokėti pirkėjui baudą – 10 (dešimt) proc. nuo sutarties vertės su PVM. Už kokybiškas, sutarties reikalavimus atitinkančias prekes pirkėjas sumoka pardavėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo ir PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo iš pardavėjo dienos. Jei pirkėjas laiku negauna finansavimo iš Teritorinės ligonių kasos ir apie tai informuoja pardavėją, apmokėjimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo dienos. Tokiu atveju delspinigiai pardavėjo naudai neskaičiuojami.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Šiuo pirkimu perkančioji organizacija siekia įsigyti laboratorijos reagentus ir pagalbines priemones, skirtus SARS-COV-2 tyrimų atlikimui tikralaikės PGR metodu, kurie yra būtini siekiant užtikrinti operatyvų tyrimų atlikimą iš perkančiosios organizacijos (pagal poreikį ir kitų ASPĮ) mobiliajame punkte surenkamų pacientų SARS-COV-2 RNR mėginių. Pasaulinei sveikatos organizacijai paskelbus 2019-nCoV/SARS-CoV-2 (COVID-19) viruso protrūkio pandemiją, daugelyje valstybių paskelbtas karantinas, ko pasekoje yra sutrikęs prekių pristatymas, stringa COVID-19 ištyrimo procesas. Perkančioji organizacija, kaip viešąjį interesą užtikrinanti institucija, privalo užtikrinti savalaikį paslaugų prieinamumą pacientams, todėl, siekdama kaip galima operatyviau apsirūpinti prekėmis, kurios būtinos kuo skubiau diagnozuoti ir suvaldyti COVID-19, pirkimo procedūras vykdys pagreitinta tvarka, užtikrinant LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų laikymąsi.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/01/2021
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 22/04/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 22/01/2021
Vietos laikas: 10:45
Vieta:

Viešosios įstaigos Centro poliklinikos Naujamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, K. Kalinausko g. 4, Projektų ir viešųjų pirkimų skyrius, 6 a., arba posėdžio, kuris dėl COVID-19 pandemijos bus vykdomas nuotoliniu būdu, metu.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais (A dalimi „Techninė dalis ir duomenys apie tiekėją“ ir pasiūlymų B dalimi „Kaina“), nedalyvauja. Perkančiosios organizacijos komisija elektroninių vokų atplėšimo posėdžio rezultatus įformina protokolu.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

2022.

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją laikantis šių terminų: per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos arba perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; komisija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų konkurso terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tiekėjas, nesutikęs su komisijos sprendimu arba jei komisija per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/12/2020