Bunuri - 639727-2020

31/12/2020    S255

România-Geoagiu: Produse farmaceutice

2020/S 255-639727

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu
Număr naţional de înregistrare: 5069258
Adresă: Str. Sanatoriului nr. 8, județul Hunedoara
Localitate: Geoagiu
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 335404
Țară: România
Persoană de contact: Compartiment achiziții – Polverea Angela Ionela
E-mail: info@sanatoriulgeoagiu.ro
Telefon: +40 254248884
Fax: +40 254248968
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sanatoriulgeoagiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110374
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru pentru 12 luni produse farmaceutice-medicamente

Număr de referinţă: 5069258_2020_PAAPD08
II.1.2)Cod CPV principal
33600000 Produse farmaceutice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu intentioneaza sa achizitioneze pentru activitatea proprie in functie de necesitati, produse farmaceutice, necesare pentru desfasurarea activitatii curente.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 706 344.63 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 55
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 55
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Se poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ritonavirum compr.100mg

Lot nr.: 51
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ritonavirum compr.100mg

CANT MIN AC 900 CANT MAX AC 10800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 23 965.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 900 Cantit. max. ctr. subs.: 2700; Cantit. min. AC.: 900. Cantit. max. A.C.: 10800

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 5991,30 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Perindoprilum compr.4mg

Lot nr.: 49
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Perindoprilum compr.4mg

CANT MIN AC 210 CANT MAX AC 2520

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 655.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 210 Cantit. max. ctr. subs.: 630; Cantit. min. AC.: 210. Cantit. max. A.C.: 2520

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 163,80 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Vancomycinum sol.inj/perf 1g

Lot nr.: 54
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vancomycinum sol.inj/perf 1g

CANT MIN AC 50 CANT MAX AC 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 736.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 50 Cantit. max. ctr. subs.: 150; Cantit. min. AC.: 50. Cantit. max. A.C.: 600

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 3684,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dextrometrofarnum compr.20mg

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dextrometrofarnum compr.20mg

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 333.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100; Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 83,40 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pyridoxinum sol.inj./perf 50mg/2ml

Lot nr.: 50
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pyridoxinum sol.inj./perf 50mg/2ml

CANT MIN AC 150 CANT MAX AC 1800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 743.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 150 Cantit. max. ctr. subs.: 450; Cantit. min. AC.: 150. Cantit. max. A.C.: 1800

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 685,80 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Arginina Sorbitol sol.perf. 5/10%

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Arginina Sorbitol sol.perf. 5/10%

CANT MIN AC 20 CANT MAX AC 240

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 853.12 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 20; Cantit. max. ctr. subs.: 60; Cantit. min. AC.: 20. Cantit. max. A.C.: 240;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 713,28. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Codeinum compr 15mg

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Codeinum compr 15mg

CANT MIN AC 120 CANT MAX AC 1440

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 168.48 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 120; Cantit. max. ctr. subs.: 360; Cantit. min. AC.: 120. Cantit. max. A.C.: 1440;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 42,12. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Spironolactona caps 25mg

Lot nr.: 52
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Spironolactona caps 25mg

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 607.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100 Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 651,90 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Azitromicynum compr 500mg

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Azitromicynum compr 500mg

CANT MIN AC 300 CANT MAX AC 3600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 262.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 300; Cantit. max. ctr. subs.: 900; Cantit. min. AC.: 300. Cantit. max. A.C.: 3600;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 2315,70 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinatii(metamiz./pitofenon/fenipiramid) sol inj. 2.5/0.1/0.01g/5ml

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinatii(metamiz./pitofenon/fenipiramid) sol inj. 2.5/0.1/0.01g/5ml

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 225.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100; Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 806,40. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinatii(D,L-aspart.monopotasic/D,L-aspartat de magneziu) compr 300mg

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinatii(D,L-aspart.monopotasic/D,L-aspartat de magneziu) compr 300mg

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 312.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.:100; Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 78,00. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

3- Amoxicillinum+Acidum Clavulanicum sol.inj./perf 1000mg+200mg

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Amoxicillinum+Acidum Clavulanicum sol.inj./perf 1000mg+200mg

CANT MIN AC 200 CANT MAX AC 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 31 872.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 200; Cantit. max. ctr. subs.:600; Cantit. min. AC.: 200 Cantit. max. A.C.: 2400;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 7968,00. lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Clorura de sodiu sol,perf.250 gr 0,90 %

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Clorura de sodiu sol,perf.250 gr 0,90 %

CANT MIN AC 210 CANT MAX AC 2520

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 972.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 210; Cantit. max. ctr. subs.: 630; Cantit. min. AC.: 210. Cantit. max. A.C.: 2520;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 1493,10. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Nifedipinum compr.20mg

Lot nr.: 43
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nifedipinum compr.20mg

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 212.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100 Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 53,10 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Metforminum compr 500mg

Lot nr.: 40
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Metforminum compr 500mg

CANT MIN AC 40 CANT MAX AC 480

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 86.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 40 Cantit. max. ctr. subs.: 120; Cantit. min. AC.: 40. Cantit. max. A.C.: 480

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 21,60 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Paracetamolum compr 500mg

Lot nr.: 47
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Paracetamolum compr 500mg

CANT MIN AC 400 CANT MAX AC 4800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 480.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 400 Cantit. max. ctr. subs.: 1200; Cantit. min. AC.: 400. Cantit. max. A.C.: 4800

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 120,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Paracetamolum compr sol.perf. 10mg/ml

Lot nr.: 48
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Paracetamolum compr sol.perf. 10mg/ml

CANT MIN AC 10 CANT MAX AC 120

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 399.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 10 Cantit. max. ctr. subs.: 30; Cantit. min. AC.: 10. Cantit. max. A.C.: 120

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 99,90 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Flagyl (Metronidazol) compr.250mg

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Flagyl (Metronidazol) compr.250mg

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 350.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100 Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 87,60 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinatii ((Spironolactona/Furosemid) caps 50/20mg

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinatii ((Spironolactona/Furosemid) caps 50/20mg

CANT MIN AC 200 CANT MAX AC 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 128.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 200; Cantit. max. ctr. subs.: 600; Cantit. min. AC.: 200. Cantit. max. A.C.: 2400;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 282,00. Lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Famotidinum compr.40mg

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Famotidinum compr.40mg

CANT MIN AC 300 CANT MAX AC 3600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 026.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 300 Cantit. max. ctr. subs.: 900; Cantit. min. AC.: 300. Cantit. max. A.C.: 3600

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 256,50 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cyancobalaminum sol.inj/perf 50mcg/ml

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cyancobalaminum sol.inj/perf 50mcg/ml

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 828.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100; Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 457,20. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Gentamycinum sol.inj 80mg/2ml

Lot nr.: 32
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Gentamycinum sol.inj 80mg/2ml

CANT MIN AC 50 CANT MAX AC 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 480.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 50 Cantit. max. ctr. subs.: 150; Cantit. min. AC.: 50. Cantit. max. A.C.: 600

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 120,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Loperamidum caps 2mg

Lot nr.: 35
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Loperamidum caps 2mg

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 348.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100 Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 87,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Enoxaparinum sol.inj. 6000ui (60mg)

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Enoxaparinum sol.inj. 6000ui (60mg)

CANT MIN AC 550 CANT MAX AC 6600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 87 780.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 550; Cantit. max. ctr. subs.: 1650; Cantit. min. AC.: 550. Cantit. max. A.C.: 6600

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 21945,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ciprofoxacinum sol.perf 100mg/10ml

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ciprofoxacinum sol.perf 100mg/10ml

CANT MIN AC 10 CANT MAX AC 120

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 321.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.:10; Cantit. max. ctr. subs.: 30; Cantit. min. AC.: 10. Cantit. max. A.C.: 120;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 80,40. lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Meropenemum pulb inj 1g

Lot nr.: 37
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Meropenemum pulb inj 1g

CANT MIN AC 300 CANT MAX AC 3600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 45 180.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 300 Cantit. max. ctr. subs.: 900; Cantit. min. AC.: 300. Cantit. max. A.C.: 3600

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 11295,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Glucosum sol.perf 250ml 5 %

Lot nr.: 33
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Glucosum sol.perf 250ml 5 %

CANT MIN AC 210 CANT MAX AC 2520

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 275.99 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 210 Cantit. max. ctr. subs.: 630; Cantit. min. AC.: 210. Cantit. max. A.C.: 2520

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 1819,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinatii(valeriana-fenobarbital)compr 80mg/20mg

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinatii(valeriana-fenobarbital)compr 80mg/20mg

CANT MIN AC 200 CANT MAX AC 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 878.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 200; Cantit. max. ctr. subs.: 600; Cantit. min. AC.: 200. Cantit. max. A.C.: 2400;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 219,60. Lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Diazepanum compr.10mg

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Diazepanum compr.10mg

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 96.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100; Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 24,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Nitroglicerynum compr 2,60mg

Lot nr.: 45
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nitroglicerynum compr 2,60mg

CANT MIN AC 60 CANT MAX AC 720

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 108.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 60 Cantit. max. ctr. subs.: 180; Cantit. min. AC.: 60. Cantit. max. A.C.: 720

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 27,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dexametasonum sol.inj 4mg/ml

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dexametasonum sol.inj 4mg/ml

CANT MIN AC 500 CANT MAX AC 6000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 818.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 500; Cantit. max. ctr. subs.: 1500; Cantit. min. AC.: 500. Cantit. max. A.C.: 6000;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 1204,50 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ceftriaxonum sol.inj/perf 1000mg

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ceftriaxonum sol.inj/perf 1000mg

CANT MIN AC 200 CANT MAX AC 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 140.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.:200; Cantit. max. ctr. subs.: 600; Cantit. min. AC.: 200. Cantit. max. A.C.: 2400;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 1785,00. lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furazolidon compr 100mg

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furazolidon compr 100mg

CANT MIN AC 200 CANT MAX AC 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 440.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 200 Cantit. max. ctr. subs.: 600; Cantit. min. AC.: 200. Cantit. max. A.C.: 2400

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 360,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furosemidum compr 40mg

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furosemidum compr 40mg

CANT MIN AC 200 CANT MAX AC 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 208.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 200 Cantit. max. ctr. subs.: 600 Cantit. min. AC.: 200. Cantit. max. A.C.: 2400

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 52,20 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

1- Ambroxolum sirop 15mg/5ml

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ambroxolum sirop 15mg/5ml

CANT MIN AC 50 CANT MAX AC 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 794.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 50; Cantit. max. ctr. subs.: 150; Cantit. min. AC.:50. Cantit. max. A.C.: 600;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 448,50 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aminophyllinum sol.inj.24mg/ml

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aminophyllinum sol.inj.24mg/ml

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 149.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100.; Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.:1200;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 1037,40. lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Famotidinum compr.pulb.+solv 20mg

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Famotidinum compr.pulb.+solv 20mg

CANT MIN AC 40 CANT MAX AC 480

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 464.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 40 Cantit. max. ctr. subs.: 120; Cantit. min. AC.: 40. Cantit. max. A.C.: 480

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 366,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinatii (Ac.D.Laspartic/vit.B6) SOL INJ 250/125MG

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinatii (Ac.D.Laspartic/vit.B6) SOL INJ 250/125MG

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 092.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100; Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 773,10. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Digoxinum compr 0,25mg

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Digoxinum compr 0,25mg

CANT MIN AC 60 CANT MAX AC 720

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 144.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 60; Cantit. max. ctr. subs.: 180; Cantit. min. AC.: 60. Cantit. max. A.C.: 720

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 36,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furosemidum sol.inj 20mg/2ml

Lot nr.: 31
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furosemidum sol.inj 20mg/2ml

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 072.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100 Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 268,20lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinatii (Vit.B1/B6/B12) compr 100/200/0,24mg

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinatii (Vit.B1/B6/B12) compr 100/200/0,24mg

CANT MIN AC 800 CANT MAX AC 9600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 784.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 800; Cantit. max. ctr. subs.: 2400; Cantit. min. AC.: 800. Cantit. max. A.C.: 9600;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 696,00. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Metoclopramidum compr. 40mg

Lot nr.: 41
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Metoclopramidum compr. 40mg

CANT MIN AC 120 CANT MAX AC 1440

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 167.04 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 120 Cantit. max. ctr. subs.: 360; Cantit. min. AC.: 120 Cantit. max. A.C.: 1440

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 41,76 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Metoprololum compr 50mg

Lot nr.: 42
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Metoprololum compr 50mg

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 144.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100 Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 36,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Thyaminum sol.inj/perf 100mg/2ml

Lot nr.: 53
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Thyaminum sol.inj/perf 100mg/2ml

CANT MIN AC 150 CANT MAX AC 1800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 714.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 150 Cantit. max. ctr. subs.: 450; Cantit. min. AC.: 150. Cantit. max. A.C.: 2714,40

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 678,60 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Nitroglicerynum compr. subl.0,5mg

Lot nr.: 44
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nitroglicerynum compr. subl.0,5mg

CANT MIN AC 20 CANT MAX AC 240

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 68.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 20 Cantit. max. ctr. subs.: 60; Cantit. min. AC.: 20. Cantit. max. A.C.: 240

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 17,10 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pantoprazolum compr. 20mg

Lot nr.: 46
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pantoprazolum compr. 20mg

CANT MIN AC 400 CANT MAX AC 4800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 720.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 400 Cantit. max. ctr. subs.: 1200; Cantit. min. AC.: 400. Cantit. max. A.C.: 4800

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 180,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Darunavirum compr.film. 800mg

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Darunavirum compr.film. 800mg

CANT MIN AC 900 CANT MAX AC 10800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 278 683.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 900; Cantit. max. ctr. subs.: 2700; Cantit. min. AC.: 900. Cantit. max. A.C.: 10800;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 69670,80. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinatii (fosfolipide esentiale) caps 300mg

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinatii (fosfolipide esentiale) caps 300mg

CANT MIN AC 300 CANT MAX AC 3600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 888.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 300; Cantit. max. ctr. subs.:900; Cantit. min. AC.: 300. Cantit. max. A.C.: 3600;

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 972,00. lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Loratadinum compr.10mg

Lot nr.: 36
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Loratadinum compr.10mg

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 807.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100 Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 201,90 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Vitamina C sol inj 750mg/5ml

Lot nr.: 55
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vitamina C sol inj 750mg/5ml

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 968.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100 Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 1242,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Metamizolum compr. 500mg

Lot nr.: 39
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Metamizolum compr. 500mg

CANT MIN AC 300 CANT MAX AC 3600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 188.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 300 Cantit. max. ctr. subs.: 900; Cantit. min. AC.: 300. Cantit. max. A.C.: 3600

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 297,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Metamizolum natr.sol.inj. 1g/2ml

Lot nr.: 38
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Metamizolum natr.sol.inj. 1g/2ml

CANT MIN AC 100 CANT MAX AC 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 225.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 100 Cantit. max. ctr. subs.: 300; Cantit. min. AC.: 100. Cantit. max. A.C.: 1200

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 3225,60 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hydrocortisonum flac+solv 100mg

Lot nr.: 34
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hydrocortisonum flac+solv 100mg

CANT MIN AC 500 CANT MAX AC 6000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 33 660.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 500 Cantit. max. ctr. subs.: 1500; Cantit. min. AC.: 500. Cantit. max. A.C.: 6000

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 8415,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Enoxaparinum sol.inj. 8000ui (80mg)

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Enoxaparinum sol.inj. 8000ui (80mg)

CANT MIN AC 500 CANT MAX AC 6000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 500; Cantit. max. ctr. subs.: 1500 Cantit. min. AC.: 500. Cantit. max. A.C.: 6000

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 25125,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Drotaverinum caps 40mg

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33600000 Produse farmaceutice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Farmacia Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Drotaverinum caps 40mg

CANT MIN AC 200 CANT MAX AC 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 816.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantit. min. ctr. subs.: 200; Cantit. max. ctr. subs.: 600; Cantit. min. AC.: 200. Cantit. max. A.C.: 2400

Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs.: 204,00 lei

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.

Pentru demonstarea indeplinirii acestei cerinte toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE cu informatiile aferente acestora conform art.193 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor.

Documentele solicitate operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica, stampilate, scanate.

Cerinta 2.

Declaratie pe propia raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016 si art.21 din H.G.395/2016. Incadrarea in una din situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 si art.21 din HG.395/2016 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura..

Declaratia conform art. 60 din Legea 98/2016 (din sectiunea Formulare) va fi completata si depusa de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.

Documentele solicitate operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica, stampilate, scanate.

Documentele solicitate sunt:

— Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii. Se completeaza DUAE urmand ca autoritatea contractanta sa solicite operatorilor clasati pe primele 3 locuri documentele justificative,

— Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.2, art.167 alin.2 si art.171 din Legea 98/2016, alte documente edificatoare dupa caz

Documentele solicitate operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica,stampilate, scanate.

Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

— Plesa- Popescu Letitia Mirela- Manager

— Ec. Andras Amalia Luminita- Director Financiar Contabil

— Dr. Sabau Stela Zenovia -Director Medical (cu delegare de atributii)

— Farm. Fene Melania Liana- Farmacist sef

— Farm. Kajtar Aitana-Farmacist

— Jr. Suciu Alina- Consilier Juridic

— Ec. Polverea Angela Ionela- Compartiment Achizitii

— Ec.Sarca Gabriela Sofica-Viza CFP

1. Certificat constatator eliberat de oficiul Registrului comertului –informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator, valabil la momentul prezentarii, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitie European, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

2. Operatorii economic ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin Autorizatie de distributie angro eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului - Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS ANMDM. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari- Legea nr.95/2006 ART.704 alin.1. privind reforma in domeniul sanatatii,Titlu XVII,Medicamentul, cu modificarea si completarea ulterioara si O.M.S nr.1964/2008 pt aprobarea normelor privind infiintarea,organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.

Modalitatea de indeplinire: se va complete DUAE, urmand ca documentele justificative, mentionate mai sus sau pentru ofertanti straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertanti clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

3. Operatorii economic ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin Autorizatie de punere pe piata a produsului. Actul normativ care impune obligativitate autorizari: - Legea 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5)privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modificarile si completatarile ulterioare in baza Ordinelor MSF nr. 263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006; -Regulam (CE) nr.726/2004 al Parlam. European si al Cons. din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autoriz si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar ‚Regulam.(CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii cond. autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, mentionate sau pentru ofertanti straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Prezentul acord cadru va inceta de plin drept, in cazul in care MS desemnat ca unitate de achizitie centralizata conformOUG nr 71/2012, Ord nr.1292/18.12.2012 pentru aprobarea normelor metodologice pentru achizitia publica centralizata, la nivel national de medicamente, va organiza licitatii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se va completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Avand în vedere prevederile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Deoarece procedura aleasa este licitatie deschisa on-line organizata integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari se vor posta NUMAI in SEAP la "Intrebari", iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de Autoritatea Contractanta numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta, conf. art. 125 din HG nr. 395/2016

Orice comunicare, solicitare de clarificare, raspuns la solicitare de clarificare, informare, notificare, si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020