Tavarat - 639736-2020

31/12/2020    S255

Suomi-Rovaniemi: Sähkötarvikkeet

2020/S 255-639736

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1978283-1
Postiosoite: Hallituskatu 26
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: FI-96100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Satu Räisänen
Sähköpostiosoite: satu.raisanen@rovaniemi.fi
Puhelin: +358 400496059
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Julkiset-hankinnat
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0973110-9
Postiosoite: Korvanranta 50
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: FI-96300
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jukka Närhi
Sähköpostiosoite: jukka.narhi@redu.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.redu.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=314760&tpk=c740e14a-cc08-4004-96e1-178f320e8c2c
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=314760&tpk=c740e14a-cc08-4004-96e1-178f320e8c2c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sähkötarvikkeet ja valonlähteet

Viitenumero: ROIDno-2020-3450
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
31681410 Sähkötarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tällä tarjouspyynnöllä Rovaniemen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Rovaniemen kaupungille ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle hankittavista sähkötarvikkeista ja valonlähteistä.

Hankittavat sähkötarvikkeet ja valonlähteet tulevat pääosin kunnossapitoon kuuluviin vika- ja ilkivaltakorjauksiin, huoltoihin sekä investointeihin liittyviin sähköasennuksiin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
31520000 Valaisimet ja valaistustarvikkeet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tällä tarjouspyynnöllä Rovaniemen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Rovaniemen kaupungille ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle hankittavista sähkötarvikkeista ja valonlähteistä.

Hankittavat sähkötarvikkeet ja valonlähteet tulevat pääosin kunnossapitoon kuuluviin vika- ja ilkivaltakorjauksiin, huoltoihin sekä investointeihin liittyviin sähköasennuksiin.

Tilaaja hankkii tuotteita käyttötarkoituksiinsa soveltuvina erinä yleensä pienehköissä kertaostoerissä. Tuotteet noudetaan ensisijaisesti toimittajan palvelupisteestä. Suurempien työmaiden tuotteet hankitaan suorina toimituksina työkohteisiin.

Tällä tarjouspyynnöllä perustetaan puitejärjestely, johon valitaan etusijajärjestyksessä kolme (3) toimittajaa.

Sopimus tehdään kahdeksi (2) vuodeksi, ja sitä voidaan jatkaa kahdella (2) erillisellä yhden (1) vuoden optiokaudella.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vähintään kaksi (2) kuukautta ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä.

Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/01/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/01/2021
Paikallinen aika: 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaaja pidättää oikeuden muuttaa ilmoitettua avaamisajankohtaa myöhemmäksi.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Kyse ei kuitenkaan ole sillä tavalla toistuvasta hankinnasta, että sopimuskauden aikana julkaistaisiin uusia hankintailmoituksia.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/12/2020