Árubeszerzések - 639741-2020

31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Villamos energia

2020/S 255-639741

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Balázs
E-mail: btoth@mnsk.hu
Telefon: +36 14714131
Fax: +36 14714131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001307742020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001307742020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NSK - Villamos energia 2021

Hivatkozási szám: EKR001307742020
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Villamosenergia-kereskedő kiválasztása 2021. évre.

Villamos energia adás-vételi beszerzés az Ajánlatkérő részére a magyar villamos energia rendszeren folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő az MSZ 50160 szerinti minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) 2021.3.1. (0.00 CET)–2021.12.31. (24.00 CET) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia adás-vételi beszerzés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU12 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfűzfő

Tata

Dunavarsány

Budapest

Szeged

Gyöngyös

Pilisszentkereszt

Iváncsa

Balatonboglár

Cegléd

Derecske

Dunakeszi

Edelény

Gyál

Putnok

Sárbogárd

Tokaj

Bélapátfalva

Kemecse

Fehérgyarmat

Szob

Sümeg

Füzesgyarmat

Tolna

Csenger

Baktalórántháza

Enying

Abádszalók

Törökszentmiklós

Mezőcsát

Balassagyarmat

Kisvárda

Gödöllő

Siófok

Pécs

Balatonlelle

Veszprém

Szombathely

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzésére, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül. Jelenlegi szerződés hatályának lejárta: 2021. március 1.

Energiaszolgáltatási igény folyamatos, idősoros, illetve profilhoz igazodó felhasználással.

Beszerezni kívánt mennyiség: 41 787 231 kWh/év

A villamos energia termék minősége meg kell, hogy feleljen az EU és a magyarországi követelményeknek: MSZ EN 50160: 2011 és MSZ 1:2002 szabvány.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a részletes fogyasztási adatokat, a fogyasztási helyeket és a POD adatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki melléklete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. és III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4–(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)–(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12–16. §-a is megfelelően alkalmazandó.

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

SZ.1. alkalmassági követelmény

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ezért ajánlattevőnek villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie.

SZ.1. előzetes igazolása: ajánlatkérő elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α (alfa) pontjában tett egyszerű nyilatkozatot és nem kéri a IV. rész részletes kitöltését.

SZ.1. igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás alapján: ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban (Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása) ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.-re. A Kbt. 65. § (7), (9) bekezdése és 67. § (3) bekezdése is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)–(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően –Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

M.1.

A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A ref.-át a Kr. 22. § (1) szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— szállítás tárgya (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),

— a szállított (értékesített) energia mennyisége úgy, hogy abból a szállított (értékesített) villamosenergia kWh-ban kifejezett

Mennyisége megállapítható legyen

— részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés szerinti igazolási módra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) rendelkezik összesen minimum 20 000 000 kWh mennyiségben villamos-energia szállítására (értékesítésére) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az egyes referenciakövetelmények több szerződésből származó referencia bemutatásával is teljesíthetők.

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciakövetelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tárgyhavonkénti elszámolás alapján kiállított számlák szerint. Fizetési késedelem esetén feleket a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat fizetésének kötelezettsége terheli.

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Kbt. 27/A.§-ra.

A kifizetés vonatkozásában a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint kell eljárni. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a magyar forint (HUF vagy Ft).

Hibás teljesítési kötbér alulszállítás esetén. Alul- és Túlfogyasztási kötbér a 30 %-os toleranciasáv átlépése esetén.

A részletes feltételek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/01/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68.§ és a 424/2017. Kormányrendelet 15.§ szerint. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2022. év

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)–(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKR r. 11.§-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5.Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

6.AT-nek nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (6) bek .szerinti nyilatkozatot.

7 .AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bek.-nek megfelelően.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek amennyiben űrlapon kívül egyéb aláírt dokumentum kerül feltöltésre az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 4. § (1)–(4) bekezdése.

10 .Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

11.A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem köteles elrendelni újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

12.Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek.

13. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem írja elő, a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14. Az ajánlatkérő az értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

15 .A jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség vonatkozásában megadott 1 hónap időtartalom a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak értelmezendő.

16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e.) pontját és alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)–(5) bekezdését

17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:

Név: dr. Süvöltős András Lajstromszám: 00170

18. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

19. Részajánlat tételére nincs lehetőség. A költséghatékony gazdálkodás és a közpénzek ésszerű felhasználásának biztosítása, valamint az Ajánlatkérők számára a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében a mennyiségi volumenből eredő hatást érvényesíteni kívánja Ajánlatkérő.

Portfólióhatás esetén, amennyiben minél nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, a gazdasági szereplő kedvezőbb áron tudja az energiát beszerezni, egyben értékesíteni, azzal kereskedni. Az energia piaci sajátosságokra tekintettel a beszerzés mennyisége kapcsán nem indokolt a részekre bontás, azzal a piaci versenyhelyzet nem növelhető, jellemzően inkább árdrágító hatással van a beszerzés tárgyának részekre bontása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2020