Piegādes - 639755-2020

Submission deadline has been amended by:  59937-2021
31/12/2020    S255

Latvija-Stopiņu novads: Traktori

2020/S 255-639755

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: SIA "Getliņi EKO"
Valsts reģistrācijas numurs: 40003367816
Pasta adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula
Pilsēta: Stopiņu novads
NUTS kods: LV007 Pierīga
Pasta indekss: LV-2121
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Kristīna Jurgelāne
E-pasts: kristina.jurgelane@getlini.lv
Tālrunis: +371 28355118
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.getlini.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2147
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49624
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/49624
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Valsts un pašvaldības publiski privātā kapitālsabiedrība
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Atkritumu apsaimniekošana

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Iekrāvēju uz riteņu bāzes piegāde bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas darbības nodrošināšanai cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”

Atsauces numurs: GEKO 2020/12/03
II.1.2)Galvenās CPV kods
16700000 Traktori
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Iepirkuma līgums.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
16700000 Traktori
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV007 Pierīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Iekrāvēju uz riteņu bāzes piegāde bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas darbības nodrošināšanai cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Preces piegādes laiks (K2) / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Pielietojuma un tehniskās īpašības (K3) / Svērums: 14
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Garantijas laiks (K4) / Svērums: 15
Cena - Svērums: 51
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 700 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 64
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

5.2.1. specifiskais atbalsta mērķis “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju”

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Atbilstoši atklātā konkursa nolikuma prasībām.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Atbilstoši atklātā konkursa nolikuma prasībām.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 04/02/2021
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 04/02/2021
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Maksimālais līguma izpildes termiņš: piegādes nodrošināšanai 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas + līdz 60 (sešdesmit) mēnešiem garantijas laika servisa nodrošināšanai. Faktiskais līguma darbības laiks tiks norādīts līgumā atbilstoši uzvarējušā pretendenta norādītajam garantijas laikam. Gadījumā, ja pretendentam, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, līguma termiņš būs lielāks par 5 gadiem, tad Pasūtītājs iepirkuma izvērtēšanas dokumentos iekļaus Publisko iepirkumu likuma 60. panta ceturtās daļas noteikto izvērtējumu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
28/12/2020