Varor - 639770-2020

31/12/2020    S255

Sverige-Gällivare: Motorfordon

2020/S 255-639770

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gällivare Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2726
Postadress: Tingshusgatan 8-10
Ort: Gällivare
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 982 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Anita Ödalen
E-post: anita.odalen@gallivare.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.gellivare.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxxrlttwo&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxxrlttwo&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av fordon till Gällivare kommun

Referensnummer: 2020:92
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34100000 Motorfordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsförfrågan omfattar finansiell leasing av totalt 19 stycken nya fordon till Gällivare kommun. Upphandlingen sker som delad upphandling vilket innebär att flera leverantörer kan antas. Uppdelning av bilmodeller som förfrågan avser framgår av kravspecifikationer och anbudsformulär.

Utöver ovan angiven volym kan kompletterande köp av bilar komma att ske.

Volym för kompletterande köp uppgår till 1 - 3 fordon.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34110000 Personbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gällivare

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsförfrågan omfattar finansiell leasing av totalt 19 stycken nya fordon till Gällivare kommun. Upphandlingen sker som delad upphandling vilket innebär att flera leverantörer kan antas. Uppdelning av bilmodeller som förfrågan avser framgår av kravspecifikationer och anbudsformulär.

Utöver ovan angiven volym kan kompletterande köp av bilar komma att ske.

Volym för kompletterande köp uppgår till 1 - 3 fordon.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2021
Slut: 15/07/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/02/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/05/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/02/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Luleå
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/12/2020