Bunuri - 639777-2020

31/12/2020    S255

România-Craiova: Aparate de endoscopie şi de endochirurgie

2020/S 255-639777

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Număr naţional de înregistrare: 10815397
Adresă: Str. Petru Rareş nr. 2
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200349
Țară: România
Persoană de contact: Sabin Armaselu
E-mail: rectorat@umfcv.ro
Telefon: +40 251533713
Fax: +40 251533713
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.umfcv.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110411
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție echipamente și accesorii endoscopie

Număr de referinţă: 10815397_2020_PAAPD1162147
II.1.2)Cod CPV principal
33168000 Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se doreste achizitionarea de echipamente și accesorii medicale necesare desfășurării activităților propuse în cadrul proiectului „Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal”, cod SMIS 136442, finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract de finanțare nr. POCU/756/4/9/136442).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 418 297.93 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videocolonoscop

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33168000 Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videocolonoscop – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de garanție / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 162 288.06 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal”, cod SMIS 136442.

II.2.14)Informații suplimentare

Proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract de finanțare nr. POCU/756/4/9/136442).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Defibrilator

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33182100 Defibrilator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Defibrilator – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de garanție / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 183.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal”, cod SMIS 136442.

II.2.14)Informații suplimentare

Proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract de finanțare nr. POCU/756/4/9/136442).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Monitor funcții vitale

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33195000 Sistem de monitorizare a pacienţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Monitor funcții vitale – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de garanție / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 355.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal”, cod SMIS 136442.

II.2.14)Informații suplimentare

Proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract de finanțare nr. POCU/756/4/9/136442).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusă videoendoscopie digestivă completă și accesorii endoscopie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33162100 Dispozitive pentru blocul operator
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Trusă videoendoscopie digestivă completă – 1 buc.;

2. Accesorii endoscopie – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de garanție / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 784 213.65 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal”, cod SMIS 136442.

II.2.14)Informații suplimentare

Proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract de finanțare nr. POCU/756/4/9/136442).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mașină automată de spălat și dezinfectat endoscoape

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33168000 Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mașină automată de spălat și dezinfectat endoscoape – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de garanție / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 159 799.86 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal”, cod SMIS 136442.

II.2.14)Informații suplimentare

Proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract de finanțare nr. POCU/756/4/9/136442).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem integrat de digitizare a imaginilor

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33168000 Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem integrat de digitizare a imaginilor – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de garanție / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 136 300.73 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal”, cod SMIS 136442.

II.2.14)Informații suplimentare

Proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract de finanțare nr. POCU/756/4/9/136442).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videocolonoscop cu retroversie

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33168000 Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videocolonoscop cu retroversie – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de garanție / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 143 157.63 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal”, cod SMIS 136442.

II.2.14)Informații suplimentare

Proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract de finanțare nr. POCU/756/4/9/136442).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 și va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, scanate și semnate electronic extins, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Aceste documente sunt:

(a) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind obligațiile de plată la bugetul consolidat al statului privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local etc.) la momentul prezentării certificatului sau valoarea acestor datorii se încadrează în pragurile prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, după caz;

(d) alte documente edificatoare, după caz;

2. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formularul 1 din documentul anexat EM Formulare.doc), scanat și semnat electronic extins, urmează a fi prezentat, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

— Gheonea Dan Ionuţ, rector;

— Ciurea Tudorel, manager proiect;

— Dinescu Sorin Nicolae, prorector;

— Ioana Mihai, prorector;

— Gheonea Cristian, prorector;

— Mercuț Veronica, prorector;

— Ciurea Marius Eugen, decan Facultatea de Medicină;

— Camen Adrian, decan Facultatea de Medicină Dentară;

— Neamțu Johny, decan Facultatea de Farmacie;

— Stănescu Georgeta Ligia, decan Facultatea de Moașe și Asistență Medicală;

— Caragea Mihai Onălache, director general administrativ;

— Gărăiman Dumitru Dan, director general administrativ adjunct;

— Moldoveanu Adriana, director economic;

— Florescu Dan Nicolae, asistent universitar;

— Barbu Sorina, șef Serviciul financiar-contabil;

— Armășelu Sabin Giuliano, șef Birou achiziții publice;

— Cristea Cosmin Florian, consilier juridic.

1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, valabil la data prezentării acestuia, din care să rezulte: adresa actuala și obiectul de activitate al societății.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:

— pentru persoanele fizice/juridice romane: operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o forma de înregistrare din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului);

— pentru persoanele fizice/juridice străine: operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (tradusă autorizat în limba română).

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.

Acest certificat, scanat și semnat electronic extins, urmează a fi prezentat, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

— Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire în termenul prevăzut în anunţul de participare (numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este 15). Orice solicitare de clarificare din partea ofertanţilor trebuie să fie semnată electronic extins şi să conţină în clar datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, fax, email, telefon, reprezentant legal). Raspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puţin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor;

— Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informaţii cuprinse în propunerea tehnică şi în propunerea financiara considerate a fi confidenţiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală;

— Operatorii economici interesati vor completa DUAE in SICAP si vor depune, scanată şi semnată electronic extins, o declaraţie prin care se imputerniceşte un reprezentant din partea ofertantului care va semna electronic extins toate documentele depuse în cadrul procedurii online;

— Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, scanate şi semnate electronic extins, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Documentele justificative prezentate, trebuie să conţină informaţiile declarate/asumate prin DUAE;

— În cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că pe primul loc sunt clasate două sau mai multe oferte cu punctaje egale, autoritatea contractantă va face departajarea după factorul de evaluare „preţ”. În cazul în care situaţia de egalitate se menţine se vor solicita, prin intermediul SEAP, ca aceşti ofertanți să prezinte în SEAP noi oferte scanate şi semnate cu semnatură electronică extinsă. Contractul va fi încheiat cu primul ofertant (dacă este posibil) a cărui nouă ofertă are punctajul cel mai mare. Procesul se va relua până când este posibilă departajarea ofertelor și declararea câștigătorului;

— Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care procedura se anulează, ofertanţii vor fi notificaţi de către autoritatea contractantă. În nici un caz autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru daunele, indiferent de ce natură, legate de anularea procedurii, chiar dacă autoritatea contractantă a fost notificată în prealabil în acest sens;

— Autoritatea contractantă va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in documentaţia de atribuire, cu toate anexele specificate. Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020