Árubeszerzések - 639808-2020

Submission deadline has been amended by:  49983-2021
31/12/2020    S255

Magyarország-Paks: Bútorok

2020/S 255-639808

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park 4703/39
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Baucsek Katalin
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Telefon: +36 202576485
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pipkft.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.pipkft.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001304992020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001304992020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bútorok és elektromos készülékek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001304992020
II.1.2)Fő CPV-kód
39100000 Bútorok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A PIP Nonprofit KFT tulajdonában álló ingatlanok felszerelése bútorzattal, lakberendezési cikkekkel, háztartási készülékekkel Paks és Szekszárd területére az alábbi bontásban:

1. rész Bútorbeszerzés

2. rész: Elektromos készülékek

A konkrét szállítási helyszíneket az Ajánlatkérő a szállítást megelőzően megjelöli. A feladat részét képezi a helyszínre szállításon kívül az 1. rész esetén az összeszerelés és tervrajzok szerinti berendezés, valamint függönyök varrása is, a 2. rész esetén az összeszerelés és üzemebe helyezés is, ideértve a villanyszerelési munkákat is.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Bútorbeszerzés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39100000 Bútorok
39120000 Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények
39130000 Irodabútor
39200000 Lakberendezési cikkek
39500000 Textiláruk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Paks és Szekszárd város területe, a konkrét szállítási helyszíneket a szállítást megelőzően jelöli meg az ajánlatkérő.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

295 db ágy

327 db asztal

34 db kanapé

1176 db szekrény

564 db ágyneműhuzat

74 db sarok ülőgarnitúra

2 008 db konyhai eszköz (pl. edény, bögre, fakanál)

110 db felmosó és vödör szett

88 db fogasfal

27 db fotel

5508 fm függöny

251 db fürdőszobai szemetes

9 db könyvepolc

106 db lábtörlő

295 db lepedő

295 db matrac

18 db kamrai polc

2 708 db ólomsúly

564 db párna

108 db partvis

525 db sín

568 db szék

104 db szemetes

564 db takaró

104 db tv tartó fali konzol

214 db wc kefe

214 db wc papír tartó

+ 139 db irodai bútor

+ Varrás, beszerelés, kiszállítás, tervrajz szerinti berendezés

A fenti mennyiségek nem azonos termékeket jelölnek, a részletes megoszlást és pontos műszaki adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő feladata a bútorok legyártását / beszerzését követően annak szállítása, a teljesítés helyszínén történő összeszerelése, a végleges helyre vonatkozó beállítása/üzembe helyezése. A lepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet Ajánlatkérő nem biztosít. A nyertes ajánlattevő feladata a gyártási, csomagolási hulladék elszállítása, valamint a munkák elvégzését követően a helyiségek takarítási feladatainak ellátása.

Nem műszaki dokumentációban (árazatlan költségvetésben) a konkrét gyártó/típus termék megajánlása esetén az egyenértékűség kapcsán az ajánlattevő által megajánlott termékek mindegyike anyagában, funkcionalitásában, fizikai paramétereiben, beépíthetőségében, geometriai méreteiben, működési elvében, együttműködési paramétereiben, várható élettartamában, esztétikai megjelenésében, rá vonatkozó szabványok, irányelvek tekintetében meg kell, hogy egyezzen az eredeti, ajánlatkérő által előírt műszaki követelménynek megfelelő termékkel. Az egyenértékűség igazolása érdekében az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell minden helyettesítő tételre a műszaki adatlapot, vagy műszaki rajzot, melyben szerepelnek a termék tétellistában azonosan megtalálható adatai. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással a ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

Nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 14 napon belül köteles egy lakást berendezni a szerződéskötéskor megadott helyszínen és a szerződéskötéskor megadott rajz szerint. Ajánlattevő a berendezés befejezésének napján jelzi a mintalakás ellenőrizhetőségét Ajánlatkérő részére, aki 2 munkanapon belül tételesen ellenőrzi a beépített bútorok/elektronikai eszközök műszaki leírásnak való megfelelőségét, valamint a beszerelések, üzembehelyezések megfelelőségét és nyertes ajánlattevő részére írásban jelzi az esetleges észrevételeit, kifogásait. Nyertes ajánlattevő az írásbeli jelzéstől számított 2 munkanapon belül köteles a hibák kijavítására a műszaki leírásnak megfelelően, majd 2 munkanapon belül ismételten Ajánlatkérő ellenőrzi a javítások megfelelőségét. Amennyiben a javításokat követően sem felel meg a mintalakás az ajánlatkérői előírásoknak, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és Ajánlatkérő a szerződést felmondja, valamint meghiúsulási kötbért érvényesít. Amennyiben a mintalakást Ajánlatkérő – akár észrevételek és kifogások jelzése nélkül, akár a javítást követően – megfelelőnek fogadja el írásban, úgy a szerződés teljesítésében a mintalakás is beszámít. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közös érdeke, hogy a nagyobb volumenű teljesítés előtt felek megbizonyosodjanak a szerződésszerű teljesítés lehetőségéről.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Kötelező 36 hónapon felül vállalt többletjótállás (0–24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt előteljesítés (0–20 nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban jelölt "munkanap" naptári napot jelent.

Értékelés: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legalacsonyabb ár-érték szerint. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, többlet-jótállás: Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti szélső értékek (0–24 hónap) közötti pontkiosztás., előteljesítés: Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti szélső értékek (0–20 nap) közötti pontkiosztás. Adható pontszámok minimuma 0, maximuma 100. További részletek a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetében találhatók.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektromos készülékek

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30231200 Konzolok
31500000 Világítóberendezések és villamos lámpák
32324000 Televíziók
39710000 Villamos háztartási készülékek
39713430 Porszívók
42716120 Mosógépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Paks és Szekszárd területe, a konkrét szállítási címeket a szállítást megelőzően az Ajánlatkérő megjelöli.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

104 db mosógép

104 db porszívó

104 db tv

143 db olvasólámpa

168 db lámpatest/lámpa

Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök kiszállítása, beszerelése, a végleges helyre vonatkozó beállítása/üzembe helyezése. A lepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet Ajánlatkérő nem biztosít. A nyertes ajánlattevő feladata a gyártási, csomagolási hulladék elszállítása, valamint a munkák elvégzését követően a helyiségek takarítási feladatainak ellátása.

A részletes mennyiségeket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Nem a műszaki dokumentációban (árazatlan költségvetésben) konkrét gyártó/típus termék megajánlása esetén az egyenértékűség kapcsán az ajánlattevő által megajánlott termékek mindegyike anyagában, funkcionalitásában, fizikai paramétereiben, beépíthetőségében, geometriai méreteiben, működési elvében, együttműködési paramétereiben, várható élettartamában, esztétikai megjelenésében, rá vonatkozó szabványok, irányelvek tekintetében meg kell, hogy egyezzen az eredeti, ajánlatkérő által előírt műszaki követelménynek megfelelő termékkel. Az egyenértékűség igazolása érdekében az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell minden helyettesítő tételre a műszaki adatlapot, vagy műszaki rajzot, melyben szerepelnek a termék tétellistában azonosan megtalálható adatai. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással a ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

Nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 14 napon belül köteles egy lakást berendezni a szerződéskötéskor megadott helyszínen és a szerződéskötéskor megadott rajz szerint. Ajánlattevő a berendezés befejezésének napján jelzi a mintalakás ellenőrizhetőségét Ajánlatkérő részére, aki 2 munkanapon belül tételesen ellenőrzi a beépített bútorok/elektronikai eszközök műszaki leírásnak való megfelelőségét, valamint a beszerelések, üzembehelyezések megfelelőségét és nyertes ajánlattevő részére írásban jelzi az esetleges észrevételeit, kifogásait. Nyertes ajánlattevő az írásbeli jelzéstől számított 2 munkanapon belül köteles a hibák kijavítására a műszaki leírásnak megfelelően, majd 2 munkanapon belül ismételten Ajánlatkérő ellenőrzi a javítások megfelelőségét. Amennyiben a javításokat követően sem felel meg a mintalakás az ajánlatkérői előírásoknak, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és Ajánlatkérő a szerződést felmondja, valamint meghiúsulási kötbért érvényesít. Amennyiben a mintalakást Ajánlatkérő – akár észrevételek és kifogások jelzése nélkül, akár a javítást követően – megfelelőnek fogadja el írásban, úgy a szerződés teljesítésében a mintalakás is beszámít. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közös érdeke, hogy a nagyobb volumenű teljesítés előtt felek megbizonyosodjanak a szerződésszerű teljesítés lehetőségéről.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Kötelező 36 hónapon felül vállalt többletjótállás (0–24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt előteljesítés (0–20 nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban jelölt "munkanap" naptári napot jelent.

Értékelés: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legalacsonyabb ár-érték szerint. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, többlet-jótállás: Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti szélső értékek (0–24 hónap) közötti pontkiosztás., előteljesítés: Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti szélső értékek (0–20 nap) közötti pontkiosztás. Adható pontszámok minimuma 0, maximuma 100. További részletek a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetében találhatók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell előzetesen benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.

A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan csatolni kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha nincs a Pmt 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)

A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).

Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtásra került. Ebben az esetben a felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)

A Kr. 1–8 és 10 § valamint a 13–16. § rend-ei is irányadók.

A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P.1. A Korm. rend 19. § (1) c) pont alapján a felhívás feladásától visszafelé számított előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (1. részben bútorok, 2. részben elektronikai cikkek és lámpatestek eladásából) származó –ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló – nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, az MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról [Korm. rendelet 19. § (3)].

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdése is.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen:

1. részajánlati kör esetén bútorok eladásából a nettó 295 000 000 HUF-ot.

2. részajánlati kör esetén elektronikai cikkek és/vagy lámpatestek eladásából a nettó 22 000 000 HUF-ot.

Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek az ajánlatkérő által előírt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, értelemszerűen a működésük alatt elért összes, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta meg a gazdasági- pénzügyi alkalmassági feltételeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

M.1. A Kr. 21. § (1) a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyából (1. részben bútorok, 2. részben elektronikai cikkek és lámpatestek) származó legjelentősebb szállításainak ismertetésével.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

– Szerződést kötő másik fél neve

– Szerződést kötő másik fél címe

– Referenciát adó természetes személy neve

– Referenciát adó természetes személy e-mail-címe

– Szállítás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból a minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen

– Szállítás kezdő és befejező napja

– Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

1. részajánlati kör esetén legalább 800 db szekrény, 200 db ágy, 200 db asztal szállítására vonatkozó, valamint helyszíni összeszerelésre és tervrajz szerinti berendezésre, valamint függönyvarrásra vonatkozó referenciával.

2. részajánlati kör esetén legalább 75 db televízió, 75 db mosógép és 100 db lámpatest szállítására vonatkozó, valamint 100 db lámpatest villanyszerelési munkára vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) és (11) bekezdéseire és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseire tekintettel történik. A Kbt. 27/A. §-a alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

AK valamennyi rész esetében részenként 5 % előleget biztosít.

Az AT a végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult.

Szerződést biztosító mellékkötelezettség:

Késedelmi kötbér: nettó ajánlati ár 1 %-a/ késedelmes naptári nap

30 napot meghaladó késedelem esetén AK azonnali hatályú felmondásra jogosult, és meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.

Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett áru / kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó költségvetési sor nettó értékének 20 %-a. Amennyiben az érvényesített hibás teljesítési körbérek összege eléri a teljes nettó vételár 15 %-át, úgy AK a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vételár 30 %-a.

Meghiúsulási kötbér a felmondás napján esedékes. (további részletek a szerződéstervezetben találhatók)

A szerződés és a kifizetések pénzneme is: HUF.

A részletes fizetési feltételeket és szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:

— 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (5)–(6), (10)–(11) bekezdéseiben foglaltak,

— 2007. évi CXXVII. törvény

— 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak.

Jótállás: értékelési részszempont, kötelezően vállalandó 36 hónap.

Teljesítési biztosíték: (a biztosíték rendelkezésre bocsátása szerződéskötés feltétele, az ajánlatban csak nyilatkozni kell a rendelkezésre bocsátásról) (EKR ŰRLAP)

Jótállás idejére szóló biztosíték: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka): A nettó vételár 5 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete, vége a vállalt jótállási idő vége, okirati forma esetén + 45 nap). A rendelkezésre bocsátása a számla benyújtásának a feltétele, az ajánlatban csak nyilatkozni kell a rendelkezésre bocsátásról (EKR ŰRLAP)

Az Ajánlatkérő/Vevő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része az Eladónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/01/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/01/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A IV.2.6) pontban jelölt 1 hónap 30 napot jelent.

Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke 1. rész esetén 4 000 000 HUF, 2. rész esetén 350 000 HUF. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy mindkét előírt ajánlati biztosítékot rendelkezésre kell bocsájtani.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A befizetés helye: 7030 Paks, Ipari Park 4703/39 hrsz. vagy ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Otp Bank:11746012-24671275; IBAN: HU62 1174 6012 2467 1275 0000 0000; SWIFT kód: OTPVHUHB. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolási módja: az átutalási/befizetési igazolást vagy garanciavállaló nyilatkozat másolatát vagy készfizető kezesség biztosítását tartalmazó okirat másolatát az ajánlathoz kell csatolni, a biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártáig kell beérkezni, és az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt lehívhatónak kell lennie.

A pontos teljesítési helyszínektől a szállítási értesítéstől (legkésőbb a teljesítési határidő lejártától visszafelé számított 10. nap és legalább a szállítás napját megelőző 10. nap) számított 2 munkanapon belül tájékoztatja Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt.

Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.).

Az ajánlat kötelező tartalma:

– Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum,

– Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,

– 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § szerinti nyilatkozat,

– Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,

– Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,

– Kbt. 134. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat a biztosítékok határidőre történő nyújtására

Vonatkozóan,

– Ajánlati biztosítékkal kapcsolatos igazolás,

– Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről,

– Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti

Aláírás-mintájának

Másolatát;

b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult

Személytől származó, az ajánlatban benyújtott ajánlattevő nevében aláírt, az aláírására vonatkozó (a

Meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás másolatát.

– Szakmai ajánlat: Szakmai ajánlatként csatolni kell az árazott költségvetést nem módosítható formátumban, és ezzel egyező tartalommal, módosítható formátumban is, eltérés esetén a nem módosítható formátum az irányadó!

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, 81. § (5) bekezdését, azonban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A felhívás és más közbeszerzési dokumentum ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók. Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.

Az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Az Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készített fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak.

FAKSZ: dr. Baucsek Katalin (00348)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2020