Bunuri - 639820-2020

31/12/2020    S255

România-Iași: Echipamente medicale

2020/S 255-639820

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă"
Număr naţional de înregistrare: 4701320
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 34
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700038
Țară: România
Persoană de contact: Gica Cosescu
E-mail: achizitii@spitalcuzavodaiasi.ro
Telefon: +40 232213000
Fax: +40 232215468
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalcuzavodaiasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110376
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă" Iași

Număr de referinţă: 4701320_2021
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare, transport, instalare, punere în funcţiune, instruire utilizare şi service în garanţie echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Clinic de Obstetrică si Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi conform caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul-limita de depunere al ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 187 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 10
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 10
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Monitor multiparametric cu EKG

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Monitor multiparametric cu EKG-6 BUC, conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.3, care face parte din documentatia de atribuire

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 114 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pulsoximetru mobil

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pulsoximetru mobil 4 BUC, conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.4, care face parte din documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 52 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pulsoximetru fix

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pulsoximetru fix- 4 BUC, conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.5, care face parte din documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videolaringoscop pentru intubarea la distanta a pacientului

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videolaringoscop pentru intubarea la distanta a pacientului-2 BUC, conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.2, care face parte din documentatia de atribuire

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ventilator adulti

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ventilator adulti- 2 BUC- conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.1,care face parte din documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat coagulare-Determinare D-dimeri si parametrii de coagulare

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Analizor automat coagulare-Determinare D-dimeri si parametrii de coagulare-1 BUC, conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.9, care face parte din documentatia de atribuire

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 97 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat ELISA -analizarea anticorpilor

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Analizor automat ELISA -analizarea anticorpilor-1 BUC, conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.8, care face parte din documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 170 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat pentru testare moleculara bazata pe cartus

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Analizor automat pentru testare moleculara bazata pe cartus 1 BUC, conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.7, care face parte din documentatia de atribuire

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 210 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CPAP adulti cu tuburi si accesorii-presiune invaziva

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CPAP adulti cu tuburi si accesorii-presiune invaziva- 2 BUC, conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.6, care face parte din documentatia de atribuire

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 148 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BIPAP adulti cu tuburi si accesorii-presiune noninvaziva

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Sp.Cl de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

BIPAP adulti cu tuburi si accesorii-presiune noninvaziva- 2 BUC, conform caietul de sarcini si fisa tehnica nr.10, care face parte din documentatia de atribuire

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 148 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.1 Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

1.2 Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.58-63 din Legea 98/2016.

Modalitate de indeplinire:

I. In vederea demonstarii indeplinirii acestei cerinte se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii (cf.art.196 alin.1 din Legea 98/2016) sau, inainte de atribuirea contractului, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (cf.art.196 alin.2 din Legea 98/2016 coroborat cu art.66 din HG 395/2016).

Cerinta nr. 1 - Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr.98/2016.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Documente justificative: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii (cf. art. 196 alin 1 din Legea 98/2016) sau, inainte de atribuirea contractului, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor(cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016 coroborat cu art. 66 din HG 395/2016).

Cerinta nr. 2 - neincadrarea in prevederile art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea nr.98/2016.

Operatorul economic (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea nr.98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documente justificative:

— Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat, buget local) in original sau copie cu mentiunea conform cu originalul, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016,

— Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii (cf. art. 196 alin 1 din Legea 98/2016) sau, inainte de atribuirea contractului, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor(cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016 coroborat cu art. 66 din HG 395/2016).

Cerinta: din certificatele de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local) datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii: este mai mic de 10.000 RON;

Cerinta nr. 3 - neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 167 din Legea nr.98/2016.

Încadrarea în situatiiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Documente justificative:

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederileart.167 din Legea nr.98/2016.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii (cf. art. 196 alin 1 din Legea 98/2016) sau, inainte de atribuirea contractului

, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 4 - neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SICAP

Modalitate de indeplinire-completare DUAE

Declaratia conform art. 60 /Legea 98/2016 sa fie prezentata de toti participantii la procedura impreuna cu DUAE

Persoanele cu functie de decizie:

Ec. Robert DÂNCĂ -Manager

Dr.Bogdan Doroftei -Dir.Medical

Ec.Cosescu Gica -Dir.Financiar-Contabil

Dr.Madalina Maria Staicu-Medic primar epidemiolog SPIAAM

As.Dalila Dumitrache-Director de Ingrijiri

Ing.Eduard Romila-Director Administrativ

Ec. Mihaela Violeta Ciobanu-Sef Serviciu Achizitii

Jur. Dragos-George Atitienei- Consilier Juridic

Ref. Loredana Lemnaru-Ref.Serviciu Achizitii

Ing.Raluca Cristiana Olaru-Ref.Serviciu Achizitii

Ec.Nicoleta Murariu- Ref.Serviciu Achizitii

Ec.Oana Gabriela Platon- Ref.Serviciu Achizitii

Nota 1:

In conformitate cu art.168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:

(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

(2)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 2:

In conformitate cu Notificare ANAP NR. 256/08.12.2016 si Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017:

1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici participant... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Informatii privind contracte de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat efectuate in decursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor, beneficiarilor publici sau privati (completare formular nr. 14) Operatorul economic trebuie să aibă o experiență privind livrarea în ultimele 36 de luni, în cadrul unuia sau mai multor contracte de furnizare produse similare,cu o valoare care sa fie minim valoarea estimata pentru fiecare lot, dovedita de contracte/procese verbale de receptie / documente constatatoare. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora daca este cazul Angajament de sustinere privind experienta similara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016.In cazul în care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii.Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament – acordul de asociere si acordul de subcontractare. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinta/cerinte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii (cf. art. 196 alin 1 din Legea 98/2016) sau inainte de atribuirea contractului, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor(cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016 coroborat cu art. 66 din HG 395/2016). Acestea sunt:contracte de furnizare, procese verbale de receptie, documente constatoare. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca o data cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestora de catre terti/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/aprobarea finantarii de la bugetul local si/sau fonduri nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitioarea la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii din fonduri de la bugetul local si/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea contractanta va aplica prevederile art.212 alin(1), lit.c) teza a II a din Legea nr.98/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/06/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Toate documentele depuse in SEAP, atat de catre autoritatea contractanta, cat si de catre operatorii economici (documentatii, solicitari / raspunsuri de / la clarificari, intrebari, etc.) vor fi incarcate sub forma de fisiere semnate electronic cu semnatura electronica extinsa (conform definitiei date in Legea 455 / 2001 privind semnatura electronica), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform legislatiei in vigoare. Ofertantul are obligatia depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. 395 / 2016. Operatorul va prezenta impreuna cu oferta si o imputernicire pentru semnatarul documentelor ofertei. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Atentie, nu se folosesc prescurtari! Operatorii economici nerezidenti in Romania vor prezenta o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul imputernicit sa semneze oferta in care vor fi mentionate perioadele de valabilitate pentru documentele / certificatele emise de autoritatile competente.Criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale va fi reofertarea, autoritatea contractanta urmand sa solicite operatorilor economici in cauza sa incarce electronic prin intermediul SICAP documente care contin noile preturi.

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea/entitatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu două zecimale.

În cazul în care vor exista prețuri egale, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare cu preturi exprimate in cifre cu 3 zecimale și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Lg. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020