Supplies - 639843-2021

15/12/2021    S243

Romania-Timișoara: Autoclaves

2021/S 243-639843

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SC BORUDENT SRL
National registration number: 17191789
Postal address: Strada: Mureşan Ioan, doctor, nr. 99
Town: Timisoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300722
Country: Romania
Contact person: Valeriu Ioan Boruga
E-mail: nalbu@umfcluj.ro
Telephone: +40 256463422
Fax: +40 256463422
Internet address(es):
Main address: WWW.BORUDENT.RO
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133348
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Alt tip
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente de cercetare dupa cum urmeaza1. Autoclav si si Sistem de producere a apei demineralizate

Reference number: 01-2021 BORUDENT
II.1.2)Main CPV code
33191110 Autoclaves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Echipamente de cercetare grupate dupa cum urmeaza

1. Autoclav si Sistem de producere a apei demineralizate

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 36 806.72 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Timisoara

II.2.4)Description of the procurement:

1. Autoclav si si Sistem de producere a apei demineralizate , conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tip finantare pogram/priect: proiect de cercetare co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 contract de finanţare nr. nr.10/01.09.2016

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Candidatii/Ofertantii/ Terti sustinatori/ Subcontractantii vor dovedi neincadrarea in prevederile art 164 /Lege 98/2016, Art. 165/Legea 98/2016, Art. 167/Legea 98/2016, modalitatea de indeplinire fiind prezentarea DUAE cf. art. 193/alin. 1/ legea 98/2016;

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1.Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate de stat, la momentul prezentarii

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/actul constitutiv.

3.Dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin(2), ART 171 din legea 98/2016;

Persoanele cu functie de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Responsabil proiect : Boruga Valeriu

Technician: Farcas Alexandru

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei de îndeplinire : completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii referitoare la DUAE regasiti in formularul Instructiuni /1. Instructiuni privind DUAE.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractarecompletare DUAE

Minimum level(s) of standards possibly required:

Proportia de subcontractarecompletare DUAE

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/01/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/01/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anume origini ori producţii sunt insotite de mentiunea sau echivalent.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 0322
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

CONFOR PREVEDERILOR ART 6 DIN LEGEA 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SC BORUDENT
Postal address: TIMISOARA, Strada: Mureşan Ioan, doctor, nr. 99
Town: Timisoara
Postal code: 300722
Country: Romania
E-mail: nicolaal@yahoo.com
Telephone: +40 720546847
Fax: +40 720546847
Internet address: www.borudent.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2021