Árubeszerzések - 639913-2020

Submission deadline has been amended by:  49981-2021
31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Ortopédiai segédeszközök

2020/S 255-639913

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Uzsoki Utcai Kórház
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27678820
Postai cím: Uzsoki utca 29–41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzere Andrea
E-mail: kozbeszerzes@uzsoki.hu
Telefon: +36 14673744
Fax: +36 12517063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.uzsoki.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.uzsoki.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001201222020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001201222020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kórház
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ortopédiai implantátumok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001201222020
II.1.2)Fő CPV-kód
33183000 Ortopédiai segédeszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Elnevezés:

Konszignációs raktár kihelyezésével, ortopédiai implantátumok beszerzésére Ajánlatkérő részére 12 hónapra, az Ajánlatkérő által előírt ütemezésben történő részteljesítéssel, 24 órán belüli visszapótlási kötelezettséggel.

Tárgy:

Ortopédiai implantátumok beszerzése

I. Valamennyi rész esetén irányadó:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. §. (3) bek.-ben írtakra tekintettel a közbeszerzés tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében kizárólag azzal a céllal hivatkozik meghatározott gyártmányú termékre, hogy a szerződés tárgya kellő pontossággal és érthetően kerüljön leírásra. Ajánlatkérő valamennyi ilyen megjelölés vonatkozásában elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” terméket. Nem nyilvánítja ajánlatkérő érvénytelennek az ajánlatot, melyben Ajánlattevő bármely megfelelő eszközzel igazolja, hogy a termék egyenértékű módon megfelel a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Totál térdprotézis rendszer

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33183000 Ortopédiai segédeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely Ortopéd-Traumatológiai Osztály (Uzsoki utca 29-41.-Róna utca 192-202.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

12 havi mennyiség:

I.1. Totál térdprotézis rendszer revíziós kiterjeszthetőséggel minimal invazív beültetési technikával – 180 db

Komponensek: 180 db femur komponens, 180 db fémtálcás tibia komponens, 180 db patella komponens.

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 3 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

I.2. Revíziós totál térdprotézis – 50 db

Komponensek: 50 db femur komponens, az ehhez szükséges kiegészítő blokkokkal és rögzítést fokozó egyenes és 360 fokban offset stabilizáló szárral, 50 db tibia komponens, az ehhez szükséges kiegészítő blokkokkal és rögzítést fokozó mind egyenes, mind 360 fokban offset stabilizáló szárral, és 50 db patella komponens.

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 1 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő ellátási kötelezettségéből eredően, továbbá a szerződés időtartama alatt ezen kötelezettségben beálló változások miatt, melyeket Ajánlatkérő előre nem tud kalkulálni: felettes szerv döntése, vagy más rajta kívül álló okból a beszerzés mennyisége változhat.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. §. (4) bek. a.) pontja alapján előre valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek jelzi, hogy a fenti okból bekövetkező változás esetén a szerződésben igényelt mennyiségtől maximum + 15 %-kal eltérhet. Amennyiben a mennyiségnél a fenti +15 %-os eltérés tört számot eredményez, úgy Ajánlatkérő minden esetben lefelé kerekít.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Cementes csípőprotézis

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33183000 Ortopédiai segédeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely Ortopéd-Traumatológiai Osztály (Uzsoki utca 29–41.-Róna utca 192–202.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

12 havi mennyiség:

Cementes csípőprotézis 100 db

Komponensek:

100 db vápa, 100 db fej és 100 db szár

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 2 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő ellátási kötelezettségéből eredően, továbbá a szerződés időtartama alatt ezen kötelezettségben beálló változások miatt, melyeket Ajánlatkérő előre nem tud kalkulálni: felettes szerv döntése, vagy más rajta kívül álló okból a beszerzés mennyisége változhat.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. §. (4) bek. a.) pontja alapján előre valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek jelzi, hogy a fenti okból bekövetkező változás esetén a szerződésben igényelt mennyiségtől maximum + 15 %-kal eltérhet. Amennyiben a mennyiségnél a fenti +15 %-os eltérés tört számot eredményez, úgy Ajánlatkérő minden esetben lefelé kerekít.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Cementes csípőprot. és Cervicocapitalis prot.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33183000 Ortopédiai segédeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely Ortopéd-Traumatológiai Osztály (Uzsoki utca 29–41.-Róna utca 192–202.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A rész elnevezése, mely karakterkorlát miatt nem fért ki:

Cementes csípőprotézis és Cervicocapitalis protézis

12 havi mennyiség:

III.1. Cementes csípőprotézis – 50 db

Komponensek: 50 db femur szár komponens, 50 db fej és 50 db vápa

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 2 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

III.2. Cervicocapitalis protézis – 50 db

Komponensek: 50 db szár, 50 db bipoláris fej

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 2 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő ellátási kötelezettségéből eredően, továbbá a szerződés időtartama alatt ezen kötelezettségben beálló változások miatt, melyeket Ajánlatkérő előre nem tud kalkulálni: felettes szerv döntése, vagy más rajta kívül álló okból a beszerzés mennyisége változhat.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. §. (4) bek. a.) pontja alapján előre valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek jelzi, hogy a fenti okból bekövetkező változás esetén a szerződésben igényelt mennyiségtől maximum + 15 %-kal eltérhet. Amennyiben a mennyiségnél a fenti +15 %-os eltérés tört számot eredményez, úgy Ajánlatkérő minden esetben lefelé kerekít.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Revíziós csípőprotézis rendszer

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33183000 Ortopédiai segédeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely Ortopéd-Traumatológiai Osztály (Uzsoki utca 29–41.-Róna utca 192–202.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

12 havi mennyiség:

IV. Revíziós csípőprotézis szár, fej és acetabuláris revíziós rendszer – 60 db

Komponensek: 60 db moduláris szár és 60 db ehhez illeszkedő fej

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 1 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő ellátási kötelezettségéből eredően, továbbá a szerződés időtartama alatt ezen kötelezettségben beálló változások miatt, melyeket Ajánlatkérő előre nem tud kalkulálni: felettes szerv döntése, vagy más rajta kívül álló okból a beszerzés mennyisége változhat.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. §. (4) bek. a.) pontja alapján előre valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek jelzi, hogy a fenti okból bekövetkező változás esetén a szerződésben igényelt mennyiségtől maximum + 15 %-kal eltérhet. Amennyiben a mennyiségnél a fenti + 15 %-os eltérés tört számot eredményez, úgy Ajánlatkérő minden esetben lefelé kerekít.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csontcementek

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33183000 Ortopédiai segédeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely Ortopéd-Traumatológiai Osztály (Uzsoki utca 29–41.–Róna utca 192–202.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

12 havi mennyiség:

Csontcement:

Sima (standard) 40 g-os 1 000 db,

Sima (standard) 20 g-os 280 db,

Antibiotikumos 40 g-os 250 db,

Antibiotikumos 20 g-os 80 db

Mind a 4 tétel azonos cement típus legyen, melyen belül legalább 3 féle kötési időhosszúságra vonatkozó típus különüljön el.

A sima és az antibiotikumos csontcement 40 gr és 20 gr-os kiszerelésben kívánatos.

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek:

Sima (standard) 40 g-os 20 db

Sima (standard) 20 g-os 6 db

Antibiotikumos 40 g-os 5 db,

Antibiotikumos 20 g-os 2 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő ellátási kötelezettségéből eredően, továbbá a szerződés időtartama alatt ezen kötelezettségben beálló változások miatt, melyeket Ajánlatkérő előre nem tud kalkulálni: felettes szerv döntése, vagy más rajta kívül álló okból a beszerzés mennyisége változhat.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. §. (4) bek. a.) pontja alapján előre valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek jelzi, hogy a fenti okból bekövetkező változás esetén a szerződésben igényelt mennyiségtől maximum +15 %-al eltérhet. Amennyiben a mennyiségnél a fenti +15 %-os eltérés tört számot eredményez, úgy Ajánlatkérő minden esetben lefelé kerekít.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Cement nélküli csípőprotézis

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33183000 Ortopédiai segédeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely Ortopéd-Traumatológiai Osztály

(Uzsoki utca 29–41.–Róna utca 192-202.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

12 havi mennyiség:

Cement nélküli csípőprotézis – 1 000 db

Komponensek: 1 000 db femur-komponens, 1 000 db fej, 1 000 db vápa.

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 6 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő ellátási kötelezettségéből eredően, továbbá a szerződés időtartama alatt ezen kötelezettségben beálló változások miatt, melyeket Ajánlatkérő előre nem tud kalkulálni: felettes szerv döntése, vagy más rajta kívül álló okból a beszerzés mennyisége változhat.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. §. (4) bek. a.) pontja alapján előre valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek jelzi, hogy a fenti okból bekövetkező változás esetén a szerződésben igényelt mennyiségtől maximum +15 %-al eltérhet. Amennyiben a mennyiségnél a fenti + 15 %-os eltérés tört számot eredményez, úgy Ajánlatkérő minden esetben lefelé kerekít.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Beültethető totál felszínpótló térdprotézis

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33183000 Ortopédiai segédeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely Ortopéd-Traumatológiai Osztály (Uzsoki utca 29–41.–Róna utca 192–202.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

12 havi mennyiség:

Vastus medialis megtartó és minimál invazív technikával is beültethető totál felszínpótló térdprotézis – 1 000 db

Komponensek: 1 000 db femur komponens, 1 000 db fémtálcás tibia komponens, 1 000 db patella komponens.

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 6 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő ellátási kötelezettségéből eredően, továbbá a szerződés időtartama alatt ezen kötelezettségben beálló változások miatt, melyeket Ajánlatkérő előre nem tud kalkulálni: felettes szerv döntése, vagy más rajta kívül álló okból a beszerzés mennyisége változhat.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. §. (4) bek. a.) pontja alapján előre valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek jelzi, hogy a fenti okból bekövetkező változás esetén a szerződésben igényelt mennyiségtől maximum +15 %-al eltérhet. Amennyiben a mennyiségnél a fenti +15 %-os eltérés tört számot eredményez, úgy Ajánlatkérő minden esetben lefelé kerekít.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csípő és térd spacer, antibiotikumos csontcement

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33183000 Ortopédiai segédeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Uzsoki Utcai Kórház Központi telephely Ortopéd-Traumatológiai Osztály (Uzsoki utca 29–41.–Róna utca 192–202.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

12 havi mennyiség:

Csípő és térd előregyártott spacer 70 db, antibiotikumos csontcement 70 db

Csípő spacer 25 db

Komponensek:

1 komponens, a protézissel megegyező formájú csípő spacer,

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 1 db

Térd spacer 45 db

Komponensek:

2 komponensből áll (méretazonos femoralis, illetve tibia komponens)

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 1 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

Antibiotikumos csontcement 70 db

Konszignációba kihelyezésre kerülő minimum mennyiségek: 2 db

A részletes műszaki előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő ellátási kötelezettségéből eredően, továbbá a szerződés időtartama alatt ezen kötelezettségben beálló változások miatt, melyeket Ajánlatkérő előre nem tud kalkulálni: felettes szerv döntése, vagy más rajta kívül álló okból a beszerzés mennyisége változhat.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. §. (4) bek. a.) pontja alapján előre valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek jelzi, hogy a fenti okból bekövetkező változás esetén a szerződésben igényelt mennyiségtől maximum + 15 %-al eltérhet. Amennyiben a mennyiségnél a fenti + 25 %-os eltérés tört számot eredményez, úgy Ajánlatkérő minden esetben lefelé kerekít.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi közbeszerzési részben:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)–(2) bek. irányadó.

1. Kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolás:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

2. Kizáró okok fenn nem állásának igazolás:

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8. §, 10.§, 12–16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a Rendelet III. Fejezetben említett igazolási módok a Rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A Rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek készíteni, és a meghatalmazott AT által benyújtani figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, mely esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó más szervezet vagy személy külön EEKD-t kötelesek benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a Rendelet 1. § (7) bek.-ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.

Felhívjuk a figyelmet a Rendelet 1–7.§ -ira és 13. §-ára.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi közbeszerzési részben:

Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „alfa: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát és irányadó továbbá a Rendelet 3. § (3) bek.

Közös ajánlattétel esetén a Rendelet 3.§ (5) bek. irányadó

Amennyiben ajánlattevő más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7),(9) és (11)–(12) bekezdései.

Az alkalmasság igazolása: Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő általa Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

a) Csatolni kell a Rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)–(2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a felhívás III.1.3) pont a) pontjában – az adott közbeszerzés rész tekintetében – előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését.

A Rendelet 22. § (2) bekezdésének alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év, befejező időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a Rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjára.

Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább

– a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét,

– a szállítás tárgyát, mennyiségét

– teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével) és

– nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítés során milyen szállítási mennyiségben vett részt.

Az alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési dokumentumok IX. fejezete szerint.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 69.§ (11)–(11a)§; Rendelet. 1.§ (4)–(5), (7) bek, 21.§ (1a) bek a) pontja, 21/A.§, 24. § (1) bek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított, három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, egy vagy több szerződés alapján teljesített,

Aa) – az 1. rész tekintetében legalább 138 db ortopédiai implantátumok szállítására vonatkozó referenciát

Ab) – az 2. rész tekintetében legalább 75 db ortopédiai implantátumok szállítására vonatkozó referenciát

Ac) – az 3. rész tekintetében legalább 60 db ortopédiai implantátumok szállítására vonatkozó referenciát

Ad) – az 4. rész tekintetében legalább 30 db ortopédiai implantátumok szállítására vonatkozó referenciát

Ae) – az 5. rész tekintetében legalább 1050 db ortopédiai implantátumok szállítására vonatkozó referenciát

Af) – az 6. rész tekintetében legalább 600 db ortopédiai implantátumok szállítására vonatkozó referenciát

Ag) – az 7. rész tekintetében legalább 725 db ortopédiai implantátumok szállítására vonatkozó referenciát

Ah) – az 8. rész tekintetében legalább 52 db ortopédiai implantátumok szállítására vonatkozó referenciát

Ugyanaz a szerződés (referencia) a fenti aa)–ah) pontok vonatkozásában is bemutatható, amennyiben több előírt követelménynek is megfelel.

A 1–8. részek tekintetében irányadó:

A referencia egy vagy több szállításból származó szerződéssel igazolható.

Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattal érintett részek közül a legmagasabb darabszámra vonatkozó fenti referencia követelményt kell ajánlattevőnek teljesítenie.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:

AK előleget nem fizet.

Számlák kifizetése átutalással történik. Fizetési határideje 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-a alapján 60 nap. Számlákat teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani.

Számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok (2000. évi C. törvény) rendelkezései irányadóak.

ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

A Kbt. 135.§ (1), (5)–(6) bekezdései irányadóak.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A finanszírozási feltételek valamennyi rész tekintetében irányadók. Kbt. 27/A.§-a szerint: Az ajánlatkérő – kivéve az 5.§ (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A finanszírozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő a konszignációs raktárból felhasznált termékek ellenértékét havonta utólag jogosult számlázni a Vevő részére.

Eladó kifizetést a Vevő által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 60 napon belül teljesít, figyelemmel a Ptk. 6:130.§. (1)–(3) bek,.-ben, az 1997. évi LXXXIII törvény 9/A. §-ban írtakat és a Kbt. 135.§. (1), (5)–(6) bekezdésben foglaltakra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/02/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/02/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017.(XII.19.) Kr. (EKR.r.) alkalmazandó.

2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r.6. § (6)–(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában [Kbt. 41/A.§ (1)–(3)].

4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.

5. Az ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani:

a) az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT (Felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) kb), Kbt. 62. § (1) bek. k) kc), EEKD, Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67. § (4) bek., Kbt. 65. § (7), Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról) továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-ban meghatározott iratokat; Nyilatkozat üzleti titokról, Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr. 2. § (3) bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor a már ismert alvállalkozókat;)

b) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 25.§ (3)–(4) bekezdései vonatkozásában;

c) amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;

d) Nyilatkozat fordításról (adott esetben);

e) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok;

d) szakmai ajánlat részeként valamennyi ajánlattal érintett rész vonatkozásában

D.1. csatolni kell az AT által cégszerűen aláírt részletes árajánlatát

D.2. csatolni kell az AT által cégszerűen aláírt Tenderlapot

D.3. A Tenderlapon ajánlattevőnek meg kell adnia valamennyi rész esetében:

— az ajánlott termék megnevezését és gyártóját és

— típusát és/vagy cikkszámát és/vagy katalógus számát és/vagy LOT -számát és a származási helyét és a megajánlott eszköz 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását / CE tanúsítvány száma

D.4. valamennyi rész esetében valamennyi termékre vonatkozóan az ajánlatba csatolni kell az ajánlattételkor érvényes:

D.4.1) 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és

D.4.2) – amennyiben az a termék forgalomba hozatalához szükséges a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet alapján– az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű dokumentumot mely szerint a termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendeletben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.

D.5. Ajánlattevőnek valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában a Tenderlapban foglalt vállalás alátámasztására csatolni kell az ajánlattevő által leszállítandó eszköz

— gyártói katalógusát vagy

— a gyártó által hitelesített termékismertetőjét vagy

— a megajánlott eszközre vonatkozó egyéb gyártói dokumentációt (továbbiakban együtt: gyártói dokumentáció).

Az ajánlathoz elegendő a gyártói dokumentáció azon részét (kivonatát) csatolni, amely igazolja a Tenderlapban foglalt ajánlattevői vállalás megalapozottságát.

6. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplőgazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást

9. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

10. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

11. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában írt eredménytelenségi okot.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.

14. AK a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10.00-15.00 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10.00–14.00 óráig terjedő időintervallum.

15. Az ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

16.) A felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

17. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.3).

18. AK az eljárás lebonyolításához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz:

Dr. Kerek Éva Gabriella Lajstromszám:00861 és dr. Csók Balázs Lajstromszám:00862

19. Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

I.

A Kbt. 148. §-a szerint.

II. a felhívás Vl.3) pontjának folytatása:

20. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:

AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

21. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

22. Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel járt el. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az AT-nek igazolnia kell.

23. Valamennyi rész esetén irányadó: Ajánlatkérő II.2.5) pontban megjelöltek alatt a következőt érti: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint ajánlatkérő igényeinek a dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Figyelemmel a beszerzésre kerülő áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemzőire, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

24. Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

III.

*** a felhívás III.2.2) pontjának folytatása:

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett áru nettó ellenérték 10 %-ának megfelelő napi kötbér, de maximum a teljes szerződéses vételár 10 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő napi kötbér, de maximum 30 napi tételnek megfelelő összeg.

Meghiúsulási kötbér: a szerződéssel lekötött teljes alapmennyiségre eső nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Jótállás időtartama: 12 hónap.

A jótállás kezdő időpontja az adott eszköz konszignációs raktárkészletből történő felhasználásának napja.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2020