Prekės - 639934-2020

31/12/2020    S255

Lietuva-Kaunas: Deguonis

2020/S 255-639934

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
Nacionalinis registracijos Nr.: 302583800
Adresas: Josvainių g. 2
Miestas: Kaunas
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-47144
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Loreta Kapočienė
El. paštas: loreta.kapociene@kaunoligonine.lt
Telefonas: +370 37342391
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoligonine.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/22248
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=556709
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=556709&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Skystas deguonis

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24111900 Deguonis
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkamas skystas deguonis, preliminarus kiekis – 200 000 kg. Pagal pateiktą užsakymą turi būti pristatomas skystas deguonis ir užpildomos kriogeninės talpos, esančios šiais adresais: Hipodromo g. 13, Kaunas, ir Josvainių g. 2, Kaunas.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 130 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24111900 Deguonis
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Hipodromo g. 13, Kaunas; Josvainių g. 2, Kaunas.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Perkamas skystas deguonis, kurio grynumas ≥ 99,5 %, preliminarus kiekis – 200 000 kg. Užsakoma pagal poreikį, pristatant jį 2 adresais.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 130 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Esant būtinumui ir poreikiui, rašytiniu šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pašalinimo pagrindų nebuvimą tiekėjas deklaruoja, kartu su pasiūlymu pateikdamas užpildytą Europos bendrąją viešųjų pirkimų deklaraciją EBVPD.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1) jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar dalį prekių per sutartyje ar pirkėjo numatytą terminą, pirkėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius nuo laiku nepateiktų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 dienų nuo termino praleidimo dienos. Praėjus 30 dienų terminui, pirkėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį arba skaičiuoti delspinigius toliau;

2) tiekėjas, neįvykdęs ar tinkamai neįvykdęs sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų nustatytais terminais, pirkėjui pareikalavus, privalo sumokėti dėl sutarties netinkamo įvykdymo vienkartinę baudą, lygią 20 (dvidešimt) proc. nuo užsakymo vertės;

3) galimas pirkėjo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais. Jeigu subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp pirkėjo, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo subtiekėjo.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Skystas deguonis reikalingas COVID-19 virusine liga užsikrėtusių pacientų gydymui.

Dėl didelio masto sergančiųjų labai išaugo skysto deguonies poreikis, todėl šios prekės pirkimas vykdomas skubos tvarka.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/01/2021
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 19/04/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/01/2021
Vietos laikas: 10:45
Vieta:

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Viešųjų pirkimų skyrius, Hipodromo g. 13, Kaunas.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais viešojo pirkimo komisijos posėdyje nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteiks tiekėjams informacijos apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus bei pasiūlymo kainas, kol nebus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Kauno apygardos teismas
Adresas: A. Mickevičiaus g. 18
Miestas: Kaunas
Pašto kodas: LT-44312
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrių.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/12/2020