Dostawy - 639976-2020

Submission deadline has been amended by:  69071-2021
TITytułPolska-Lublin: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
NDNumer publikacji ogłoszenia639976-2020
PDData publikacji31/12/2020
OJNumer wydania Dz.U. S255
TWMiejscowość nabywcyLUBLIN
AUNazwa urzędowa nabywcySamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie (PL314)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany29/12/2020
DTTermin składania ofert25/02/2021
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141420 - Rękawice chirurgiczne
33199000 - Odzież medyczna
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL
IAAdres internetowy (URL)www.janbozy.lublin.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE