Dostawy - 64048-2014

Wyświetl widok skrócony

25/02/2014    S39

Polska-Sanniki: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2014/S 039-064048

Europejskie Centrum Artystczne im. F. Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, MBJ Corporation Sp. z o.o. Inwestor Zastępczy, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa, Sanniki09-540, Polska. Tel.: +48 228681804. Faks: +48 228463799. E-mail: biuro@mbjcorp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.1.2014, 2014/S 12-016437)

Przedmiot zamówienia:
CPV:39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące, 39100000 Meble, 44400000 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane, 30200000 Urządzenia komputerowe, 92521220 Usługi ochrony eksponatów

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Meble

Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane

Urządzenia komputerowe

Usługi ochrony eksponatów

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.02.2014 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

25.02.2014 (11:15)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

04.03.2014 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

04.03.2014 (11:15)