Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 64048-2014

Wyświetl widok skrócony

25/02/2014    S39

Polska-Sanniki: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2014/S 039-064048

Europejskie Centrum Artystczne im. F. Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, MBJ Corporation Sp. z o.o. Inwestor Zastępczy, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa, Sanniki09-540, Polska. Tel.: +48 228681804. Faks: +48 228463799. E-mail: biuro@mbjcorp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.1.2014, 2014/S 12-016437)

Przedmiot zamówienia:
CPV:39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące, 39100000 Meble, 44400000 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane, 30200000 Urządzenia komputerowe, 92521220 Usługi ochrony eksponatów

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Meble

Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane

Urządzenia komputerowe

Usługi ochrony eksponatów

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.02.2014 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

25.02.2014 (11:15)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

04.03.2014 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

04.03.2014 (11:15)