Bauleistung - 64152-2019

11/02/2019    S29    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Września: Straßenarbeiten

2019/S 029-064152

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 005-005937)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września
62-300
Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Koralewski
Telefon: +48 616404151
E-Mail: przetarg@wrzesnia.pl
Fax: +48 616404044
NUTS-Code: PL41

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wrzesnia.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-271/5/WIK-RI/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Projektuje się jezdnię obwodnicy o nawierzchni bitumicznej, budowę i rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zjazdów, zatok postojowych i autobusowych, obiektów inżynierskich, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi oraz wycinkę drzew i krzewów. W ramach Etapu 2 realizowanego w 4 częściach (zdaniach) obejmuje budowę odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym (część 1), budowę wiaduktu w Gutowie Małym (część 2), budowę dwóch rond z łącznikiem i wylotami (część 3) oraz budowę drogi gminnej – łącznik z ul. Łokietka we Wrześni (część 4). Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 005-005937

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Miejsce
Anstatt:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, Sala sesyjna dnia 15.2.2019 r., o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

muss es heißen:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, POLSKA, Sala sesyjna dnia 1.3.2019 r., o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 15/02/2019
Ortszeit: 10:45
muss es heißen:
Tag: 01/03/2019
Ortszeit: 10:45
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 15/02/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 01/03/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: