Bauleistung - 64160-2019

11/02/2019    S29    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Opole: Bauarbeiten

2019/S 029-064160

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 077-170887)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
530546013
ul. Firmowa 1
Opole
45-594
Polen
Kontaktstelle(n): Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgórzec
Telefon: +48 774697400
E-Mail: sekretariat@mzd.opole.pl
Fax: +48 774697402
NUTS-Code: PL524

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.um.opole.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

Referenznummer der Bekanntmachung: NP.260.37.2017.P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu, odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy Północnej, budowa drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu, budowa dróg 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu, oraz przebudowa drogi krajowej 94c - przeniesienie stanowiska wagowego, jak również wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących etapów:

1. Budowa podetapu obwodnicy piastowskiej, odcinek od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej;

2. Budowa dróg zbiorczych 1KDW, 3KDL, 3KDW;

3. Przebudowa drogi krajowej 94c – przeniesienie stacjonarnego punktu ważenia pojazdów;

4. Dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczno-projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót, zapisy umowy oraz SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 077-170887

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: V.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Anstatt:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 481 467.32 EUR

muss es heißen:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 522 323,22 EUR netto

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmiana wartości umowy zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z dnia 4.2.2019 r. Aneksem dokonano także zmiany terminu wykonania umowy z 9.9.2019 na 9.10.2019 r. Zmian dokonano na podstawie par. 19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. f, pkt 6 oraz ust. 4 w związku z par. 10 ust. 2, 4 i 6 umowy.