Dienstleistungen - 641631-2020

31/12/2020    S255

Polen-Gorzów Wielkopolski: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 255-641631

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inneko Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5990206400
Postanschrift: ul. Teatralna 49
Ort: Gorzów Wielkopolski
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adriana Chodarcewicz
E-Mail: a.chodarcewicz@inneko.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.inneko.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://inneko.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://inneko.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://inneko.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R.

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP.281/28.2020-PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy/ów do realizacji, w ramach umowy/ów ramowej pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R” tj. sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji w procesie odzysku R zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2020.797). Zamówienie podzielone zostało na dwie części.

I część zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R – w ilości do 13 200 Mg (transport po stronie Zamawiającego)

II część zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R w ilości do 3 500 Mg (transport po stronie Wykonawcy)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

I część zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R – w ilości do 13 200 Mg (transport po stronie Zamawiającego)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I część zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R – w ilości do 13 200 Mg (transport po stronie Zamawiającego)”:

a) Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne z Instalacji Komunalnej Inneko Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180 - frakcja do 35 mm i kaloryczności w przedziale 13-16 MJ w ilości do 13 200 Mg na instalacji znajdującej się w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego)

b) W Inneko Sp. z o.o. do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady opakowaniowe (z grupy 15,19), makulatura oraz tworzywa sztuczne, pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych oraz PCV. Paliwo alternatywne (RDF) będzie przygotowane przez Zamawiającego do zagospodarowania w postaci zmielonej na frakcję do 35 mm o kaloryczności przedziale 13-16 GJ i zawartości chloru do 0,8 %

c) Średnie parametry odpadów o kodzie 19 12 10 przekazywanych przez Zamawiającego:

— kaloryczność około 13- 16 GJ/Mg

— zawartość chloru do 0,8 % suchej masy

— zawartość siarki całkowitej poniżej 0,5 %

— zawartość popiołu poniżej 20 %

— zawartość wilgoci do 20 %

— gęstość usypowa powyżej 0,18 Mg/m3

d) Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) odbywać się będzie przez 6 dni w tygodniu, w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem do przedstawiciela Wykonawcy lub uzgodnione telefonicznie. Ważenie przekazywanych odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Zamawiającego i będzie potwierdzone kwitem wagowym. Zamawiający dopuszczania również ważenie odpadów na zalegalizowanych wagach w miejscu zagospodarowania odpadów, zlokalizowanych na terenie Wykonawcy, które będzie potwierdzone kwitem wagowym (co zostanie uzgodnione w chwili podpisania umowy). Dokument ten będzie stanowił podstawę do określenia ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

e) Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Wzór Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest dla każdej części zamówienia, wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 10 000,00PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), więcej – pkt 14 SIWZ.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

II część zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R w ilości do 3 500 Mg (transport po stronie Wykonawcy)”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

II część zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R w ilości do 3 500 Mg (transport po stronie Wykonawcy)”:

a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne z Instalacji Komunalnej Inneko Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180 - frakcja do 35 mm o kaloryczności w przedziale 20-22 GJ GJ i zawartości chloru do 0,8 % w ilości do 3500 Mg, (transport po stronie Wykonawcy).

b) W Inneko Sp. z o.o. do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady opakowaniowe (z grupy 15,19), makulatura oraz tworzywa sztuczne, pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych oraz PCV. Paliwo alternatywne (RDF) będzie przygotowane przez Zamawiającego do zagospodarowania w postaci zmielonej na frakcję do 35mm o kaloryczności przedziale 20-22 GJ i zawartości chloru do 0,8 %

c) Średnie parametry odpadów o kodzie 19 12 10 przekazywanych przez Zamawiającego:

— kaloryczność około 20-22 GJ/Mg

— zawartość chloru do 0,8 % suchej masy

— zawartość siarki całkowitej poniżej 0,5 %

— zawartość popiołu poniżej 20 %

— zawartość wilgoci do 20 %

— gęstość usypowa powyżej 0,18 Mg/m3

d) Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) będzie się odbywać w dniach od poniedziałku do piątku w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem do przedstawiciela Wykonawcy lub uzgodnione telefonicznie. Odbiór paliwa alternatywnego (RDF) odbywać się będzie z terenu Instalacji Zamawiającego: Inneko Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180. Załadunek będzie po stronie Zamawiającego. Ważenie przekazywanych odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Zamawiającego i będzie potwierdzone kwitem wagowym. Zamawiający dopuszczania również ważenie odpadów na zalegalizowanych wagach w miejscu zagospodarowania odpadów, zlokalizowanych na terenie Wykonawcy, które będzie potwierdzone kwitem wagowym (co zostanie uzgodnione w chwili podpisania umowy). Dokument ten będzie stanowił podstawę do określenia ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

e) Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Wzór Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

f) Transport odpadów zapewnia Wykonawca

1) Tygodniowy harmonogram odbiorów będzie przekazywany przez Zamawiającego, Wykonawcy w piątki do godz. 14:00. Przewidywana ilość transportów pojazdów: 7-10 tygodniowo dla każdej z części zamówienia.

2) Załadunek odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00

3) Podstawiony po załadunek i przewóz paliwa samochód Wykonawcy będzie każdorazowo ważony przed załadunkiem i po nim, aby określić wagę ładunku. Masa przekazywanego paliwa zostanie wpisana w Dokument Wagowy, który następnie zostanie przekazany kierowcy. Waga ładunku zostanie potwierdzona na legalizowanej wadze Wykonawcy i wprowadzona w Karcie Przekazania Odpadów w systemie BDO.

4) na teren INNEKO Sp. z o.o., ul. Małyszyńska 180 w Gorzowie Wlkp. będą mogły wjechać tylko pojazdy oraz osoby, które zostały wcześniej zgłoszone przez Wykonawcę, osobie wskazanej do kontaktu ze strony Zamawiającego, oraz adres mailowy podany przez Zamawiającego w harmonogramie, po wcześniejszej awizacji – ze wskazaniem:

a) numeru rejestracyjnego pojazdy Wykonawcy;

b) danych kierowcy Wykonawcy – imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego;

c) daty zgodna z harmonogramem;

5) Środek transportu musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności być:

a. sprawny technicznie

b. przystosowany do przewozu materiałów sypkich,

c. zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych (suchy w środku bez widocznych uszkodzeń i zabrudzeń, itp.)

d. przystosowany do przewozu paliwa alternatywnego, tj.: musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenie trasy przejazdu,

e. dopuszczony do poruszania się po drogach,

f. szczelny,

g. (....)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest dla każdej części zamówienia, wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 10 000,00PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), więcej – pkt 14 SIWZ.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Dla część I zamówienia Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a) aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku R, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797) w ilości [Mg/rok] nie mniejszej niż ilość określona w przedmiocie tj. 13 200.

b) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797)w zakresie przetwarzania, odpadów o kodzie 19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne).

2. Dla część II zamówienia Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a) aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku R, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797) w ilości [Mg/rok] nie mniejszej niż ilość określona w przedmiocie zamówienia (tj., min. 3 500 lub decyzję na zbieranie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz umowę z podmiotem posiadającym decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku R, w ilości [Mg/rok] nie mniejszej niż ilość określona w przedmiocie zamówienia, z terminem obowiązywania przez cały okres realizacji zamówienia

b) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2020.797)w zakresie przetwarzania i/lub zbierania i transportu odpadów o kodzie 19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla każdej z części zamówienia:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że posiada zdolności ekonomiczne lub finansowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia - wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający przewiduje zawarcie umów ramowych w poszczególnych częściach zamówienia.

DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA Zamawiający zawrze umowę ramową z jednym wykonawcą, którego oferta zostanie najwyżej oceniona;

DLA CZĘSCI II ZAMÓWIENIA Zamawiający zawrze umowę ramową/ umowy ramowe z uwzględnieniem następujących postanowień:

1) - jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w zakresie danej części, będzie nie większa niż 2 – Zamawiający zawrze umowę ramową z wykonawcą ramowe ze wszystkimi tymi wykonawcami;

2) jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie większa niż 2 – Zamawiający zawrze umowę ramową z tymi wykonawcami, których oferta zostanie najwyżej oceniona (otrzymały najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert), (...)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/02/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/02/2021
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w tym samym dniu co składanie ofert

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SIWZ, powinienon zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp.

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć ją za pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.2–1.1.5 SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ], tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ofertę, w tym JEDZ składa się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowany, przed wyznaczonym terminem składania ofert i przesłany przy pomocy środków komunikacji elektronicznej – „za pośrednictwem platformy zakupowej”.

Uwaga ogólna

Wykonawca wypełniając JEDZ w zakresie części IV może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji i nie musiwypełniać żadnej z pozostałych sekcji A, B, C i D w części IV.

Uwaga: Wykonawca składa jednolite dokumenty JEDZ dotyczące:

— Wykonawcy, składającego samodzielnie ofertę,

— każdego z Wykonawców występujących wspólnie (każdy Wykonawca wypełnia i podpisuje samodzielnieJEDZ),

— innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się, w celu wykazania braku istnienia wobec nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, warunkówudziału w postępowaniu,

— także każdego podwykonawcy (o ile są znani), któremu zamierza Wykonawca powierzyć wykonanie częścizamówienia.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii poświadczonejnotarialnie za zgodność z oryginałem) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcypotencjału przez podmiot trzeci.

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

(Nieobowiązkowy) Zaleca się dołączenie do oferty kopii złożonego dokumentu lub kopii potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z pkt 14.

Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:

Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ(pkt 11.3).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób– w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/12/2020