Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 641723-2022

Submission deadline has been amended by:  715907-2022
TINazivHrvatska-Samobor: Usluge financijskog leasinga
NDBroj objave obavijesti641723-2022
PDDatum objave18/11/2022
OJBroj izdanja SL S-a223
TWMjesto/grad kupcaSAMOBOR
AUSlužbeno ime kupcaKOMUNALAC d.o.o. (17055681355)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan15/11/2022
DTRok za podnošenje28/12/2022
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)66114000 - Usluge financijskog leasinga
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR065
IAInternetska adresa (URL)www.komunalac-samobor.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU