Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 64220-2021

08/02/2021    S26

Hrvatska-Zagreb: Autobusi za javni promet

2021/S 026-064220

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 217-530257)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Autobusi na pogon stlačnim prirodnim plinom putem financijskog leasinga

Referentni broj: 2020-473
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34121100 Autobusi za javni promet
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Autobusi na pogon stlačnim prirodnim plinom putem financijskog leasinga.

Predmet nabave su autobusi za javni gradski prijevoz na pogon stlačenim prirodnim plinom putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci od čega se 80 % vrijednosti predmeta leasinga otplaćuje u 60 mjesečnih rata...

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 217-530257

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 15/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 15/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: