Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 642279-2020

 • 442320-2020: Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych
  Data publikacji:21/09/2020
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
  Nazwa instytucji:Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
  • 642279-2020: Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych
   Data publikacji:31/12/2020
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
   Nazwa instytucji:Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie