Tjenesteydelser - 642776-2020

31/12/2020    S255

Danmark-Tønder: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 255-642776

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Bram van Leeuwen
E-mail: bvl1@toender.dk
Telefon: +45 929379
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.toender.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EOJ - Elektronisk Omsorgs Journal - Indgået iht. retningslinjer på rammeaftale SKI 02.19 - Saas-Cloud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Leveringsaftalen omfatter Elektronisk Omsorgs Journal til Sundheds- Ældre- og Social-områderne i Tønder Kommune

Aftalen er indgået iht. retningslinjer på rammeaftale SKI 02.19 - Saas-Cloud.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 455 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72416000 Applikationsudbydere
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Ældreområdet i Tønder Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leveringsaftalen er indgået iht. de i rammeaftalen SKI 02.19 - SaaS-Cloud - retningslinjer.

Ordregiver kræver et fælles EOJ (Elektronisk Omsorgs Journal) der kan håndtere de gældende krav til dokumentation, jf. sundhedsstyrelsen, socialstyrelsen, KL, Danmarks Statistik, på følgende områder:

- Hjemmesygepleje

- Hjemmepleje

- Træning

- Forebyggende hjemmebesøg

- Sundhed og forebyggelse

- Medicinadministration inkl. Integration til FMK, samt lagerstyring i forbindelse med udlevering af medicin i misbrugsområdet.

- Administration og bevilling af hjælpemidler, herunder hjælpemidler til kommunikation og specialundervisning. Bevilling skal kunne håndteres af flere myndighedsorganisationer, internt i kommunen, og leveres fra dertil hørende forskellige depoter.

- Boligadministration

- Psykiatri og handicap. Herunder aktiviteter og dagtilbud

• Borgerøkonomi

- Rådgivning og behandling i forbindelse med misbrug

- Fakturering til borgere ved egenbetaling, samt leverandører i forbindelse med takstbaserede tilbud.

- Det fælles EOJ skal kunne anvendes på mobile enheder, som tablets og smartphones. Tilgangen fra de mobile devices skal kunne håndteres selvom brugeren periodevis er off-line.

- EOJ skal være certificeret til FSIII (Fælles Sprog III), Fælles Faglige begreber og VUM.

- EOJ systemet skal kunne håndtere videobesøg og videoopkald til borgerne.

- Kommunikation på tværs af interne og eksterne organisationer og samarbejdspartnere med MedCom. Skal indbefatte gældende MedCom-standarder. Der skal kunne modtages MedCom beskeder på ukendte borgere.

- Integration til borgerportal, der kan fremstille relevant, og af kommunen udvalgt, dokumentation for borgeren. Borgerportalen skal tillade borgers ansøgning om kropsbårne hjælpemidler, samt tilmeldinger til kommunes sundheds- og forebyggende tilbud. Borgerportalen skal kunne håndtere skriftlig dialog mellem borger og EOJ systemets tilknyttede organisationer.

- EOJ systemet skal kunne håndtere integration til støttesystemer jf. gældende krav til den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

- EOJ systemet skal have integration til vagtplan, e-mail, exchange, digital post og dynamic template.

- EOJ systemet skal kunne håndtere automatiske indberetninger til Danmarks statistik, samt sundhedsstyrelsen jf. gældende krav.

- Der skal være mulighed for at kommunen selv kan bygge skemaer til dokumentation.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er muligheder for at foretage forlængelse af aftalen med op til 2 x 24 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddets samlede værdi er beregnet ud fra en kontraktperiode på samlet 6 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Leveringsaftalen er indgået iht. de i rammeaftalen SKI 02.19 - SaaS-Cloud - retningslinjer.

Ordregiver kræver et fælles EOJ (Elektronisk Omsorgs Journal) der kan håndtere de gældende krav til dokumentation, jf. sundhedsstyrelsen, socialstyrelsen, KL, Danmarks Statistik, på følgende områder:

- Hjemmesygepleje

- Hjemmepleje

- Træning

- Forebyggende hjemmebesøg

- Sundhed og forebyggelse

- Medicinadministration inkl. Integration til FMK, samt lagerstyring i forbindelse med udlevering af medicin i misbrugsområdet.

- Administration og bevilling af hjælpemidler, herunder hjælpemidler til kommunikation og specialundervisning. Bevilling skal kunne håndteres af flere myndighedsorganisationer, internt i kommunen, og leveres fra dertil hørende forskellige depoter.

- Boligadministration

- Psykiatri og handicap. Herunder aktiviteter og dagtilbud

- Borgerøkonomi

- Rådgivning og behandling i forbindelse med misbrug

- Fakturering til borgere ved egenbetaling, samt leverandører i forbindelse med takstbaserede tilbud.

- Det fælles EOJ skal kunne anvendes på mobile enheder, som tablets og smartphones. Tilgangen fra de mobile devices skal kunne håndteres selvom brugeren periodevis er off-line.

- EOJ skal være certificeret til FSIII (Fælles Sprog III), Fælles Faglige begreber og VUM

- EOJ systemet skal kunne håndtere videobesøg og videoopkald til borgerne.

- Kommunikation på tværs af interne og eksterne organisationer og samarbejdspartnere med MedCom. Skal indbefatte gældende MedCom-standarder. Der skal kunne modtages MedCom beskeder på ukendte borgere.

- Integration til borgerportal, der kan fremstille relevant, og af kommunen udvalgt, dokumentation for borgeren. Borgerportalen skal tillade borgers ansøgning om kropsbårne hjælpemidler, samt tilmeldinger til kommunes sundheds- og forebyggende tilbud. Borgerportalen skal kunne håndtere skriftlig dialog mellem borger og EOJ systemets tilknyttede organisationer.

- EOJ systemet skal kunne håndtere integration til støttesystemer jf. gældende krav til den Fælles Kommunale digitaliseringsstrategi.

- EOJ systemet skal have integration til vagtplan, e-mail, exchange, digital post og dynamic template.

- EOJ systemet skal kunne håndtere automatiske indberetninger til Danmarks statistik, samt sundhedsstyrelsen jf. gældende krav.

- Der skal være mulighed for at kommunen selv kan bygge skemaer til dokumentation.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

EOJ - Elektronisk Omsorgs Journal - indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 - SaaS-Cloud

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: ski_kmd@kmd.dk
Telefon: +49 44601000
Internetadresse: www.kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 12 455 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontraktens samlede værdi - pkt. V.2.4) -,er beregnet ud fra en kontraktperiode på 6 år.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrencestyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/12/2020