Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 643734-2022

21/11/2022    S224

Sverige-Gävle: Tjänster i naturreservat

2022/S 224-643734

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN
Nationellt registreringsnummer: 202100-2437
Postadress: Borgmästarplan
Ort: GÄVLE
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 801 70
Land: Sverige
Kontaktperson: Lars Klaar
E-post: lars.klaar@effso.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem (DIS) för konsulttjänster inom naturvärdesinventering samt beslutsunderlag för naturreservat och Natura 2000 bevarandeplaner

Referensnummer: 3515-2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92533000 Tjänster i naturreservat
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Länsstyrelsen i Gävleborg län inbjuder er härmed att inkomma med anbud i syfte att ingå i ett dynamiskt inköpssystem avseende konsulttjänster gällande naturvärdesinventering samt beslutsunderlag för naturreservat och Natura 2000 bevarandeplaner.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 50 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000 Miljötjänster
90710000 Miljöledning
90712000 Miljöplanering
90712200 Strategisk planering för bevarande av skogsmiljön
90713000 Miljörådgivning
90720000 Miljöskydd
92534000 Tjänster för skydd av vilda djur och växter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Länsstyrelsen i Gävleborg län inbjuder er härmed att inkomma med anbud i syfte att ingå i ett dynamiskt inköpssystem avseende konsulttjänster gällande naturvärdesinventering samt beslutsunderlag för naturreservat och Natura 2000 bevarandeplaner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Ett dynamiskt inköpssystem har installerats
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 089-242394
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mats Norin
Nationellt registreringsnummer: 710808-0214
Postadress: Ösbyholms Allé 24
Ort: NORRTÄLJE
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 76192
Land: Sverige
E-post: mats.norin@telia.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 50 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 50 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Falun
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/11/2022