Fournitures - 643742-2022

21/11/2022    S224

Roumanie-Miercurea Ciuc: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2022/S 224-643742

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA
Numéro national d'identification: 9798918
Adresse postale: Pta. Libertatii nr. 5
Ville: Miercurea-Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530140
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: BALINT ROBERT HOMPOTH
Courriel: ioana_cazan@ymail.com
Téléphone: +40 733553064
Fax: +40 266207754
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspchr.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Inst sub CJ Harghita
I.5)Activité principale
Protection sociale

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Alimente

Numéro de référence: 68462/08.06.2022
II.1.2)Code CPV principal
15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare zilnică de alimente la centrele rezidentiale de pe raza judetului Harghita pe o perioadă de 12 luni, val. estimata intre 2.201.608,76 și 4.403.217,52 lei fără TVA. Se vor încheia minim 4 contracte subsecvente pe fiecare lot în parte, primul contract subsecvent va cuprinde cantitățile necesare a fi livrate în primele 2 luni ale acordului-cadru, urmând ca, in functie de necesitati, sa se incheie contractele subsecvente pentru restul perioadei, având în vedere că furnizarea alimentelor este necesara pe intreg parcursul anului.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 544 617.17 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pește

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ouă

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03142500 Œufs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pâine și produse de panificație Zona Gheorgheni

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lapte și produse lactate

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Alimente ambalate diverse

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15800000 Produits alimentaires divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita.

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Carne refrigerată și congelată

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15100000 Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Alimente ambalate de bază

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15800000 Produits alimentaires divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pâine și produse de panificație Zona Ciuc

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pâine și produse de panificație Zona Cristur

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita.

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Produse din carne și mezeluri

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15100000 Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 120-338426
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 68860
Lot nº: 2
Intitulé:

Acord cadru pentru furnizarea de alimente Lot 2 Alimente ambalate diverse

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ILM-COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3132324
Adresse postale: Strada Harghita, Nr. 38
Ville: Miercurea-Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530154
Pays: Roumanie
Courriel: ilmcom@yahoo.com
Téléphone: +40 0366105627
Fax: +40 0366105627
Adresse internet: www.x.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 803 567.03 RON
Valeur totale du marché/du lot: 785 972.26 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 68894
Lot nº: 3
Intitulé:

Acord cadru pentru furnizarea de alimente Lot 3 Carne refrigerata si congelata

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SC RADIPCOM SRL
Numéro national d'identification: RO 5471530
Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 204
Ville: Siculeni
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 537295
Pays: Roumanie
Courriel: tomposmaresz@gmail.com
Téléphone: +40 745923057
Fax: +40 266379122
Adresse internet: www.x.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 535 167.93 RON
Valeur totale du marché/du lot: 499 452.85 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 68866
Lot nº: 9,10,8
Intitulé:

Acord cadru pentru furnizarea de alimente Lotul nr. 8 - Paine si produse de panificatie zona Ciuc, Lotul nr. 9 - Paine si produse de panificatie zona Gheorgheni, Lotul nr. 10 - Paine si produse de panificatie zona Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: HARMOPAN
Numéro national d'identification: RO 512620
Adresse postale: Strada Harghita, Nr. 46
Ville: Miercurea-Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530151
Pays: Roumanie
Courriel: mihaly.lorant@harmopan.ro
Téléphone: +40 266324424
Fax: +40 745207120
Adresse internet: www.harmopan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 703 341.24 RON
Valeur totale du marché/du lot: 683 089.54 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 68890
Lot nº: 1
Intitulé:

Acord cadru pentru furnizarea de alimente Lot 1 Alimente ambalate de bază

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ILM-COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3132324
Adresse postale: Strada Harghita, Nr. 38
Ville: Miercurea-Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530154
Pays: Roumanie
Courriel: ilmcom@yahoo.com
Téléphone: +40 0366105627
Fax: +40 0366105627
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 600 903.03 RON
Valeur totale du marché/du lot: 576 102.52 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 68895
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Lo nr. 3 - Carne refrigerata si congelata

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SC RADIPCOM SRL
Numéro national d'identification: RO 5471530
Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 204
Ville: Siculeni
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 537295
Pays: Roumanie
Courriel: tomposmaresz@gmail.com
Téléphone: +40 745923057
Fax: +40 266379122
Adresse internet: www.x.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 535 167.93 RON
Valeur totale du marché/du lot: 36 500.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 68867
Lot nº: 9,10,8
Intitulé:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Lotul nr. 8 - Paine si produse de panificatie zona Ciuc, Lotul nr. 9 - Paine si produse de panificatie zona Gheorgheni, Lotul nr. 10 - Paine si produse de panificatie zona Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: HARMOPAN
Numéro national d'identification: RO 512620
Adresse postale: Strada Harghita, Nr. 46
Ville: Miercurea-Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530151
Pays: Roumanie
Courriel: mihaly.lorant@harmopan.ro
Téléphone: +40 266324424
Fax: +40 745207120
Adresse internet: www.harmopan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 703 341.24 RON
Valeur totale du marché/du lot: 28 500.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 68892
Lot nº: 1
Intitulé:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Lot nr. 1 - Alimente ambalate de bază

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ILM-COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3132324
Adresse postale: Strada Harghita, Nr. 38
Ville: Miercurea-Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530154
Pays: Roumanie
Courriel: ilmcom@yahoo.com
Téléphone: +40 0366105627
Fax: +40 0366105627
Adresse internet: www.x.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 600 903.03 RON
Valeur totale du marché/du lot: 20 500.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 68861
Lot nº: 2
Intitulé:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Lot nr. 2 - Alimente ambalate diverse

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ILM-COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3132324
Adresse postale: Strada Harghita, Nr. 38
Ville: Miercurea-Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530154
Pays: Roumanie
Courriel: ilmcom@yahoo.com
Téléphone: +40 0366105627
Fax: +40 0366105627
Adresse internet: www.x.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 803 567.03 RON
Valeur totale du marché/du lot: 20 500.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022