Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 643742-2022

21/11/2022    S224

România-Miercurea Ciuc: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

2022/S 224-643742

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA
Număr naţional de înregistrare: 9798918
Adresă: Pta. Libertatii nr. 5
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530140
Țară: România
Persoană de contact: BALINT ROBERT HOMPOTH
E-mail: ioana_cazan@ymail.com
Telefon: +40 733553064
Fax: +40 266207754
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspchr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Inst sub CJ Harghita
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Alimente

Număr de referinţă: 68462/08.06.2022
II.1.2)Cod CPV principal
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare zilnică de alimente la centrele rezidentiale de pe raza judetului Harghita pe o perioadă de 12 luni, val. estimata intre 2.201.608,76 și 4.403.217,52 lei fără TVA. Se vor încheia minim 4 contracte subsecvente pe fiecare lot în parte, primul contract subsecvent va cuprinde cantitățile necesare a fi livrate în primele 2 luni ale acordului-cadru, urmând ca, in functie de necesitati, sa se incheie contractele subsecvente pentru restul perioadei, având în vedere că furnizarea alimentelor este necesara pe intreg parcursul anului.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 544 617.17 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pește

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15220000 Peşte, file de peşte şi alte tipuri de carne de peşte congelate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ouă

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03142500 Ouă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pâine și produse de panificație Zona Gheorgheni

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15810000 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lapte și produse lactate

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Alimente ambalate diverse

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15800000 Diverse produse alimentare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carne refrigerată și congelată

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Alimente ambalate de bază

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15800000 Diverse produse alimentare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pâine și produse de panificație Zona Ciuc

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15810000 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pâine și produse de panificație Zona Cristur

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15810000 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse din carne și mezeluri

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Conform caietelor de sarcini la centrele rezidentiale din componenta DGASPC Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot in parte sunt conform celor precizate in caietul de sarcini pe fiecare lot. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt conform celor precizate în caietul de sarcini pe fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 120-338426
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 7
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 6
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 5
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 4
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68860
Lot nr.: 2
Titlu:

Acord cadru pentru furnizarea de alimente Lot 2 Alimente ambalate diverse

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/10/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ILM-COM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3132324
Adresă: Strada Harghita, Nr. 38
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530154
Țară: România
E-mail: ilmcom@yahoo.com
Telefon: +40 0366105627
Fax: +40 0366105627
Adresă internet: www.x.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 803 567.03 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 785 972.26 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68894
Lot nr.: 3
Titlu:

Acord cadru pentru furnizarea de alimente Lot 3 Carne refrigerata si congelata

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC RADIPCOM SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 5471530
Adresă: Strada PRINCIPALA, Nr. 204
Localitate: Siculeni
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 537295
Țară: România
E-mail: tomposmaresz@gmail.com
Telefon: +40 745923057
Fax: +40 266379122
Adresă internet: www.x.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 535 167.93 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 499 452.85 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68866
Lot nr.: 9,10,8
Titlu:

Acord cadru pentru furnizarea de alimente Lotul nr. 8 - Paine si produse de panificatie zona Ciuc, Lotul nr. 9 - Paine si produse de panificatie zona Gheorgheni, Lotul nr. 10 - Paine si produse de panificatie zona Cristur

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/10/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: HARMOPAN
Număr naţional de înregistrare: RO 512620
Adresă: Strada Harghita, Nr. 46
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530151
Țară: România
E-mail: mihaly.lorant@harmopan.ro
Telefon: +40 266324424
Fax: +40 745207120
Adresă internet: www.harmopan.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 703 341.24 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 683 089.54 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68890
Lot nr.: 1
Titlu:

Acord cadru pentru furnizarea de alimente Lot 1 Alimente ambalate de bază

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ILM-COM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3132324
Adresă: Strada Harghita, Nr. 38
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530154
Țară: România
E-mail: ilmcom@yahoo.com
Telefon: +40 0366105627
Fax: +40 0366105627
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 600 903.03 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 576 102.52 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68895
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Lo nr. 3 - Carne refrigerata si congelata

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC RADIPCOM SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 5471530
Adresă: Strada PRINCIPALA, Nr. 204
Localitate: Siculeni
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 537295
Țară: România
E-mail: tomposmaresz@gmail.com
Telefon: +40 745923057
Fax: +40 266379122
Adresă internet: www.x.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 535 167.93 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 36 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68867
Lot nr.: 9,10,8
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Lotul nr. 8 - Paine si produse de panificatie zona Ciuc, Lotul nr. 9 - Paine si produse de panificatie zona Gheorgheni, Lotul nr. 10 - Paine si produse de panificatie zona Cristur

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/10/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: HARMOPAN
Număr naţional de înregistrare: RO 512620
Adresă: Strada Harghita, Nr. 46
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530151
Țară: România
E-mail: mihaly.lorant@harmopan.ro
Telefon: +40 266324424
Fax: +40 745207120
Adresă internet: www.harmopan.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 703 341.24 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 28 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68892
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Lot nr. 1 - Alimente ambalate de bază

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ILM-COM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3132324
Adresă: Strada Harghita, Nr. 38
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530154
Țară: România
E-mail: ilmcom@yahoo.com
Telefon: +40 0366105627
Fax: +40 0366105627
Adresă internet: www.x.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 600 903.03 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68861
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Lot nr. 2 - Alimente ambalate diverse

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/10/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ILM-COM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3132324
Adresă: Strada Harghita, Nr. 38
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530154
Țară: România
E-mail: ilmcom@yahoo.com
Telefon: +40 0366105627
Fax: +40 0366105627
Adresă internet: www.x.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 803 567.03 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/11/2022