We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 644026-2021

Submission deadline has been amended by:  16691-2022
17/12/2021    S245

România-Târgoviște: Aparate de radiologie

2021/S 245-644026

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE
Număr naţional de înregistrare: 4206845
Adresă: Strada: Vladimirescu Tudor, nr. 48
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130095
Țară: România
Persoană de contact: Ciocea Magda
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Telefon: +40 0245631582
Fax: +40 0245210509
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://spitaldb.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133565
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare ECHIPAMENTE MEDICALE în cadrul proiectului Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, cod MySMIS 140881

Număr de referinţă: 4206845_2021_PAAPD1321573
II.1.2)Cod CPV principal
33111000 Aparate de radiologie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare aparatura medicala conform fisei de date si a caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari. In conformitate cu prevederile art.160 coroborat cu art. 161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi in a 11- a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor . Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 11 172 739.27 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 9
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
33100000 Echipamente medicale
33111600 Aparate de radiografie
33112200 Ecograf
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat radiologic mobil - 3 buc; PACS (dotat cu program COVID cu fisier DAICOM) - 1 buc; Aparat de radiologie mobil tip C-ARM - 1 buc; Ecograf 4D - 1 buc; Ecograf portabil - 4 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 542 016.79 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Cod proiect 140881

II.2.14)Informații suplimentare

a se vedea caietul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE PENTRU EXPLORAREA APARATULUI RESPIRATOR

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de dezghetat plasma - 1 buc; Frigider omologat pentru probe de laborator - 2 buc; Geanta omologata transport probe/fluide umane - 2 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 113 445.38 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Cod proiect 140881

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea caietul de sarcini!

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE PENTRU STERILIZARE

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191110 Autoclave
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoclav sterilizare -1 buc; Aparat lipit pungi sterilizare cu data - 2 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 361 344.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Cod proiect 140881

II.2.14)Informații suplimentare

a se vedea caietul de sarcini!

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE PENTRU NEONATOLOGIE

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33152000 Incubatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masa radianta - 1 buc; Pulsoximetru cu senzor pediatric/adult - 20 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 94 117.70 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Cod proiect 140881

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea caietul de sarcini!

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE DE LABORATOR

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38430000 Aparate de detectare şi de analiză
33124110 Sisteme de diagnosticare
38434500 Analizoare biochimice
38434520 Analizoare de sânge
38434580 Analizoare imunologice
38437100 Pipete
38951000 Echipament de reacţie în lanţ a polimerazei (RLP) în timp real
39714000 Hote de ventilare sau de reciclare
42931100 Centrifuge de laborator şi accesorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Analizor biochimie - 1 buc; Analizor coagulare - 1 buc; Aparat imunologie - 1 buc; Centrifuga Real time PCR - 1 buc; Hota cu flux PCR - 1 buc; Real Time PCR - 1 buc; Termobloc PCR - 2 buc; Aparat EAB (echilibru acid bazic) - 1 buc; Aparat ASTRUP - 1 buc; Pipete pentru PCR – 50 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 493 277.18 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Cod proiect 140881

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea caietul de sarcini!

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE BLOC OPERATOR

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192230 Mese de operaţie
33161000 Instalaţie de electrochirurgie
42999100 Aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat electrocauter monopolar-bipolar - 4 buc; Aspirator chirurgical normal - 3 buc; Aspirator secretii/fluide cu decontaminator - 3 buc; Masa operatie hidraulica - 1 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 840.29 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Cod proiect 140881

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea caietul de sarcini!

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE PENTRU TRANSFUZIE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194000 Aparate şi instrumente pentru transfuzie şi pentru perfuzie
33100000 Echipamente medicale
39711100 Frigidere şi congelatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de dezghetat plasma - 1 buc; Frigider omologat pentru probe de laborator - 2 buc; Geanta omologata transport probe/fluide umane - 2 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 44 537.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Cod proiect 140881

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea caietul de sarcini!

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PATURI SI TARGI ATI

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192100 Paturi medicale
33192160 Tărgi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoclav sterilizare -1 buc; Aparat lipit pungi sterilizare cu data - 2 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 008 957.99 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Cod proiect 140881

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea caitul de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE DE TERAPIE INTENSIVA

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39717100 Ventilatoare
33100000 Echipamente medicale
33123200 Aparate de electrocardiografie
33182100 Defibrilator
33195000 Sistem de monitorizare a pacienţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ventilator mecanic - 10 buc; Monitor functii vitale, portabil, cu stativ - 30 buc, Statie monitorizare pacient - 2 buc; Defibrilator - 2 buc; EKG cu soft pediatric/adult - 15 buc; Injectomat cu statie andocare - 10 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 264 201.61 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Cod proiect 140881

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea caietul de sarcini!

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de indeplinire

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.

Aceste documente pot fi:

1.Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat - lipsa datoriilor se va dovedi la momentul prezentarii; In conformitate cu ORDONANTA nr. 3 din 25 august 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, operatorul economic va prezenta pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate." ;

2.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2 art. 167 alin 2 art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare dupa caz :

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 59 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

- dr. CLAUDIU DUMITRESCU - Manager,

- dr. TOMESCU GHEORGHE ANDREI- Director medical

- ec. PIRVU MIHAELA - Director financiar-contabil,

- as. med. NICOLAE RODICA- Director ingrijiri

- ec.CIOCEA MAGDA-FLORENTINA - Sef Birou Achizitii

- ec.OPREA FLORIN – Sef Birou Avizare si Urmarire Contracte

- ec. FLORICESCU NARCIS LUCIAN- Birou Achizitii

- ec.DUMITRACHE LAURENTIU-OCTAVIAN – Birou Achizitii

- ref. MANICA ANA-EMANUELA – Birou Achizitii

- ec.ILEANA MIHAI-CATALIN - Birou Avizare si Urmarire Contracte

- ec. VLAD IONUT- Birou Avizare si Urmarire Contracte

- cons.jr. POPA ANDREEA EUGENIA - Birou Avizare si Urmarire Contracte

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Operatorii economici odata cu depunerea DUAE va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 .

În cazul în care oferta este depusă în asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE.

În cazul în care oferta are susținere tehnică/profesională persoana care asigură susținerea (terțul susținător) va prezenta documentul DUAE.

În cazul în care oferta depusă conține propuneri de subcontractanți, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, Documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta.

Se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016

Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii.

DOCUMENTUL SE VA SEMNA CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA SI SE VOR POSTA IN SEAP !!!

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul trebuie sa aiba implementate la nivelul societatii cerintele SR EN ISO 9001-2008 sau echivalent privind sistemul de management al calității pentru activitatea ce face obiectul contractului.

Loturile: 9Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul trebuie sa aiba implementate la nivelul societatii cerintele SR EN ISO 9001-2008 sau echivalent privind sistemul de management al calității pentru activitatea ce face obiectul contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE, urmând ca documentul/documentele justificative (certificat emis de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi), sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de ofertantul clasat pe primul loc pana la incheierea Raportului Proceduri de atribuire, conf. art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016

Completare DUAE, urmând ca documentul/documentele justificative (certificat emis de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi), sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de ofertantul clasat pe primul loc pana la incheierea Raportului Proceduri de atribuire, conf. art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/07/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro .

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii aferenta procedurii precum si prin publicare de erate.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

Modul de departajare a ofertelor care inregistreaza punctaje egale , conform criteriului de a atribuire "cel mai bun raport calitate – pret":

Clasamentul ofertelor castigatoare se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor rezultate in urma criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate - pret. In cazul in care vor exista punctaje egale autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul ,,pretul ofertei,,

In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, inregistreaza punctaje egale in urma aplicarii criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate – pret" , departajarea ofertei castigatoare se va face dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul ,,pretul ofertei. Daca si in acest caz se constata egalitate, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi propuneri financiare (reofertare). Oferta financiara care inregisteaza punctajul cel mai mare obtinut la criteriul ,,pretul ofertei,, va fi declarata castigatoare.

Operatorii economici vor preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial

Fiecare pagină a ofertei va fi numerotată și semnată!

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 48
Localitate: Targoviste
Cod poștal: 130095
Țară: România
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Telefon: +40 245212113
Fax: +40 245210509
Adresă internet: https://spitaldb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/12/2021