Supplies - 644216-2022

21/11/2022    S224

Česko-Praha: Trolejbusy

2022/S 224-644216

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 204-582697)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Národní identifikační číslo: 00005886
Poštovní adresa: Sokolovská 42/217
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 19000
Země: Česko
Kontaktní osoba: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
E-mail: zakazky@akbrodec.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.dpp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na nákup až 70 ks standardních bateriových trolejbusů

II.1.2)Hlavní kód CPV
34622300 Trolejbusy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 70 kusů standardních bateriových trolejbusů a souvisejícího plnění pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude dodávka až 70 ks městských nízkopodlažních bateriových trolejbusů, typ vozidla „Standard“ (Sd) pro městské linky dle Standardů kvality PID - Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS) a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody. Bližší informace o veřejné zakázce jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/11/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 204-582697

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 18/11/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 06/12/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 18/11/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 06/12/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: