Lieferungen - 64445-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Lesko: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2019/S 029-064445

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Lesko
ul. Parkowa 1
Lesko
38-600
Polen
Kontaktstelle(n): Irena Kapral, Katarzyna Filar
Telefon: +48 134698001
E-Mail: gmina@lesko.pl
Fax: +48 134696458
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lesko.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Jaśliska
Jaśliska 171
Jaśliska
38-485
Polen
E-Mail: ug@jasliska.info
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.jasliska.info

I.1)Name und Adressen
Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
Rymanów
38-480
Polen
E-Mail: gmina@rymanow.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.rymanow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:

Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wskazanych w pkt. 1.1 SIWZ Zamawiających jest Gmina Lesko

Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów

Referenznummer der Bekanntmachung: PFIiGK.271.16.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę ciepła na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów, która jest realizowana w ramach projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 103 468.00 PLN / höchstes Angebot: 2 553 133.08 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621220
45331000
45330000
45400000
44160000
45321000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82
Hauptort der Ausführung:

Teren gmin: Lesko, Jaśliska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) dostawa i montaż 148 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, w tym:

a) w gm. Lesko (łącznie 35 szt. kotłów):

− 10 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 15 kW,

− 13 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 20 kW,

− 12 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 25 kW,

b) w gm. Jaśliska (łącznie 15 szt. kotłów):

− 3 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 15 kW,

− 10 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 20 kW,

− 1 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 45 kW,

− 1 szt. kocioł na zrębki drzewne o minimalnej mocy nominalnej 45 kW,

c) w gm. Rymanów (łącznie 98 szt. kotłów):

− 5 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 15 kW,

− 27 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 20 kW,

− 56 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 25 kW,

− 1 szt. kocioł na pellet o mocy nominalnej 35 kW,

− 6 szt. kocioł na pellet o mocy nominalnej 45kW,

− 2 szt. kotłów na zrębki o minimalnej mocy nominalnej 35 kW,

− 1szt. kocioł na zrębki o minimalnej mocy nominalnej 45 kW.

2) Opracowanie indywidualnej koncepcji wymiany źródła ciepła i uzyskanie akceptacji koncepcji przez inspektora nadzoru

3) Demontaż starego kotła, wyniesienie z kotłowni na zewnątrz i przekazanie go mieszkańcowi.

4) Montaż nowego kotła i wpięcie go do istniejących instalacji c.o., c.w.u., z. w. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji w trybie automatycznym.

5) Instalacja zespołu ochrony temperatury powrotu kotła, w oparciu o posiadaną koncepcję, dokumentację techniczną i DTR kotła z wykorzystaniem zaworu trzydrogowego z siłownikiem i pompy zmieszania kotłowego.

6) Wykonanie montażu czopucha do komina dymowego.

7) Wykonanie zabezpieczeń instalacji co i cwu zgodnie z obowiązującymi normami.

8) Instalację przepływomierza współpracującego ze sterownikiem kotła umożliwiającego zliczającego ilość wyprodukowanej energii cieplnej lub zewnętrznego kompaktowego licznika energii cieplnej z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do zdalnej obsługi i odczytu danych z poziomu Internetu.

9) Instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do zdalnej obsługi i odczytu danych z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną popularną przeglądarką internetową.

10) Wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami.

11) Wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji.

12) Uruchomienie instalacji i udział w odbiorze technicznym.

13) Przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji.

14) Odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji.

15) Przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji zawierającej:

a) schemat instalacji,

b) prostą instrukcję obsługi instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim,

c) protokoły badań i sprawozdań z wynikiem pozytywnym

(protokoły szczelności instalacji hydraulicznych),

d) deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty na zamontowane urządzenia i materiały,

e) karty techniczne zamontowanych urządzeń,

f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

g) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej instalacji,

h) kartę regulacji (ustawienia sterownika kotła),

i) protokół odbioru instalacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale mieszkańca.

16) Wykonanie innych elementów opisanych w załącznikach do SIWZ i Projekcie umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Sprawność kotła na biomasę / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0045/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający przewiduję procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.lesko.pl w zakładce Przetargi

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 173-392098
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Semper Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krupski Młyn
ul. Głowna 7
Krupski Młyn
42-693
Polen
E-Mail: biuro@semperpower.pl
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse: http://semperpower.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 025 603.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 103 468.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

— 24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

— 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

— 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

— 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

— 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

— 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

— 24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

— 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

— 24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,

— 24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019