Dienstleistungen - 644473-2022

21/11/2022    S224

Suomi-Vantaa: Painatus ja siihen liittyvät palvelut

2022/S 224-644473

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0124610-9
Postiosoite: PL 1100
Postitoimipaikka: Vantaan kaupunki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01030
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Maiju Niskanen
Sähköpostiosoite: maiju.niskanen@vantaa.fi
Puhelin: +358 983911
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vantaa.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=418262&tpk=a3dc1a9b-c9ce-4c54-ad6a-574281bf9a3f
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=418262&tpk=a3dc1a9b-c9ce-4c54-ad6a-574281bf9a3f
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Vantaan asukaslehden painotyön ja jakelun hankinta

Viitenumero: VD/11415/02.08.00.00/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Vantaan kaupunki järjestää tarjouskilpailun Vantaan asukaslehden painotyön ja jakelun hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tilaaja ei sitoudu sopimuskauden aikana tiettyihin hankintamääriin. Tarjouspyynnössä ilmoitetut hankintamäärät ja volyymit ovat ainoastaan arvioita vertailuhinnan laskemista varten.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 275 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koostuu Vantaan kaupungin asukaslehden nelivärisen painetun lehden rotaatiopainotyöstä sekä osoitteettomasta jakelusta.

Lehdestä painetaan vuositasolla 3-5 eri laajuista (20-44 sivua) julkaisua. Jakelu koskee kaikkia sopimuskaudella Vantaan kuntarajojen sisäpuolella sijaitsevia kotitalouksia ja Vantaan kaupungin virastoja ja laitoksia. Jakelu toteutetaan osoitteettomana jakeluna. Tarkemmat painotyötä sekä jakelua koskevat tekniset vaatimukset löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 2 Tekniset vaatimukset.

Sopimus solmitaan yhden toimittajan kanssa, joka vastaa hankinnan kohteena olevan kokonaisuuden tuottamisesta.

Ensimmäinen painotyö ja jakelu toteutetaan 2023 maaliskuun toisella viikolla (viikko 10). Jakelu tapahtuu viikonloppujakeluna pe/la/su. Ensimmäinen tarkka jakelupäivä sovitaan sopimuksentekovaiheessa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella, 1+1 vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kohtaa III.1.1 koskevat vaatimukset ovat tarjouspyynnön ESPD-lomakkeen tiedoissa ja muissa tarjouspyynnön dokumenteissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot ovat tarjouspyynnön liitteessä 1 Sopimusluonnos.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/12/2022
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 22/12/2022
Paikallinen aika: 14:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/11/2022