Lieferungen - 64457-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2019/S 029-064457

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
MSB/PN/01/01/2019
ul. Kondratowicza 8
Warszawa
03-242
Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Gąsior
Telefon: +48 223265735
E-Mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Fax: +48 223265834
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.brodnowski.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: MSB/ZWR/12/01/2019.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa energii elektrycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa energii elektrycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż wystąpiła przesłanka zawarta w art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy - „ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia”. Przedmiotem zamówienia, które wszczął Zamawiający jest dostawa energii elektrycznej MSB/ZWR/12/01/2019. Zamawiający przeprowadził postępowanie na dostawę energii elektrycznej MSB/PN/64/08/2018 (ogłoszenie o zamówieniu z dnia 4.9.2018 r., nr 2018/S 169-384358). Zamawiający unieważnił to postępowanie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Drugie postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MSB/PN/83/10/2018 poprzez publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3.11.2018 r. pod nr 2018/S 212-484366. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15.11.2018 r. nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy w dniu 16.11.2018 r., gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Kolejne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej MSB/ZWR/88/11/2018, Zamawiający wszczął poprzez wysłanie zaproszenia do negocjacji w dniu 21.11.2018 r. do Grupy Kapitałowej PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, POLSKA. Zamawiający unieważnił ww. postępowanie z uwagi na fakt, iż Wykonawca zaproszony do negocjacji nie zgłosił się na negocjacje i przesłał informację e-mail, że nie jest zainteresowany złożeniem oferty. W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Następne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej MSB/ZWR/91/11/2018, Zamawiający wszczął poprzez wysłanie zaproszenia do negocjacji w dniu 30.11.2018 r. do Innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 03-347 Warszawa, POLSKA. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty do ceny złożonej oferty. Zamawiający kolejny raz wszczął postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 7.1.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8.1.2019 r. pod nr 2019/S 005-006380. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 25.1.2019 r. nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, dlatego postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy w dniu 29.1.2019 r. Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, że nie uda mu się zawrzeć umowy na dostawę energii elektrycznej przez tak długi czas mimo stosowania różnych trybów przeprowadzania postępowania. Szpital z powodu braku umowy na dostawę energii elektrycznej ponosi bardzo wysokie koszty z tytułu jej dostarczania przez Operatora Rezerwowego, a ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego ten przedmiot zamówienia dla Szpitala jest priorytetowy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587777
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587777

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587777
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587777

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019