Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 644659-2022

21/11/2022    S224

Sverige-Johanneshov: Utvärderingskonsulttjänster

2022/S 224-644659

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Svenska Institutet
Nationellt registreringsnummer: 202100-4961
Postadress: Box 9
Ort: Johanneshov
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 121 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Janina Reitz
E-post: janina.reitz@si.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.si.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Analys- och utvärderingstjänster

Referensnummer: 09380/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Dynamiskt insköpssystem (DIS) för analys-och utvärderingstjänster.

Anbudsområde 1: Analystjänster med enkäter och tillgång till paneler

Anbudsområde 2: Analystjänster med kvantitativa och kvalitativa analyser

Anbudsområde 3: Utvärderingstjänster

Efterannons avser tilldelning av kontrakt från inrättat DIS.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 197 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73110000 Forskning
73210000 Forskningsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Dynamiskt insköpssystem (DIS) för analys-och utvärderingstjänster.

Anbudsområde 1: Analystjänster med enkäter och tillgång till paneler

Anbudsområde 2: Analystjänster med kvantitativa och kvalitativa analyser

Anbudsområde 3: Utvärderingstjänster

Efterannons avser tilldelning av kontrakt från inrättat DIS.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Beskrivning av preliminärt arbetssätt / Viktning: 80000 SEK
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Ett dynamiskt inköpssystem har installerats
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 031-077314
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: WSP Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556057-4880
Ort: STOCKHOLM-GLOBEN
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 12188
Land: Sverige
E-post: anbudsamhallsutveckling@wsp.com
Internetadress: http://www.wsp.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 197 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/11/2022