Lieferungen - 64507-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Büroausstattung außer Möbeln

2019/S 029-064507

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Sikora-Gutowska
E-Mail: agnieszka.sikora-gutowska@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników KOWR OT w Koszalinie

Referenznummer der Bekanntmachung: KOS.WOP.SZP.260.46.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30191000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Koszalinie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale IV SIWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30199230
30199500
30199760
30197200
30192121
30192125
30192130
30197000
30197100
30197644
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Koszalinie.

2. Dostawa (wraz z wniesieniem materiałów) będzie realizowana pod adres: KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin, POLSKA, sekretariat - I piętro, budynek bez windy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale IV SIWZ.

4. Szczegółowy asortyment zamawianych materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia jest zawarty w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jego wypełnienia i podpisania.

5. Przedmioty wykazane w zał. nr 2 formularza cenowego nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Niedopuszczalne jest składanie ofert na wybrane z przedmiotu pozycje. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zał. nr 2 formularzu cenowym zostaną odrzucone.

6. W załączniku nr 2 formularza cenowego Zamawiający podaje maksymalne ilości poszczególnych asortymentów, które w ciągu trwania umowy mogą ulec zmniejszeniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy do OT w Koszalinie / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp może zastosować procedurę odwróconą tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejszą. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 203-461788
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników KOWR OT w Koszalinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019