Supplies - 645307-2021

17/12/2021    S245

Poland-Częstochowa: Pharmaceutical products

2021/S 245-645307

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 233-613012)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
National registration number: WSzS.DEZ.26.079.2021
Postal address: ul. Bialska 104/118
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Grzesik
E-mail: agnieszkagrzesik@szpitalparkitka.com.pl
Telephone: +48 343673674
Fax: +48 343673674
Internet address(es):
Main address: www.szpitalparkitka.com.pl
Address of the buyer profile: www.szpitalparkitka.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH, CZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH I ODCZYNNIKÓW IZOTOPOWYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.NMP w Częstochowie

Reference number: WSzS.DEZ.26.079.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH, CZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH I ODCZYNNIKÓW IZOTOPOWYCH

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.Przedmiot zamówienia obejmuje 24 części.

2.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

3.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolne części lub na cały przedmiot zamówienia

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 233-613012

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert
Instead of:
Date: 20/12/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 27/12/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 20/12/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 27/12/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information:

W związku z udzieleniem wyjaśnień treści SWZ, zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowe informacje w wyjaśnieniach treści SWZ udostępnionych na Platformie Elektronicznej prowadzonego postępowania.