There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 645307-2021

17/12/2021    S245

Poland-Częstochowa: Pharmaceutical products

2021/S 245-645307

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 233-613012)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
National registration number: WSzS.DEZ.26.079.2021
Postal address: ul. Bialska 104/118
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Grzesik
E-mail: agnieszkagrzesik@szpitalparkitka.com.pl
Telephone: +48 343673674
Fax: +48 343673674
Internet address(es):
Main address: www.szpitalparkitka.com.pl
Address of the buyer profile: www.szpitalparkitka.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH, CZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH I ODCZYNNIKÓW IZOTOPOWYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.NMP w Częstochowie

Reference number: WSzS.DEZ.26.079.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 233-613012

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert
Instead of:
Date: 20/12/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 27/12/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 20/12/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 27/12/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information:

W związku z udzieleniem wyjaśnień treści SWZ, zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowe informacje w wyjaśnieniach treści SWZ udostępnionych na Platformie Elektronicznej prowadzonego postępowania.