Roba - 645395-2021

17/12/2021    S245

Hrvatska-Zagreb: Računarska oprema i potrepštine

2021/S 245-645395

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 226-594507)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: HORVATOVAC 102a
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041/+385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME, PREMA GRUPAMA (PONOVLJENO)

Referentni broj: 014V-PMF/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Računala i računalna oprema se nabavlja za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, a dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora. Predmet nabave podijeljen je na grupe kako slijedi: Grupa 2. - Prijenosna računala - uredska, Grupa 6. - Monitori,Grupa 8. - Računala kompatibilna s MacOS.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/12/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 226-594507

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 23/12/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 04/01/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 23/12/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 04/01/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: